OMNIA csm husi tenis

Atentie huseni! Toate apartamentele trebuie să aibă contoare pentru căldură. Cei ce nu respectă această obligaţie pot fi sancţionaţi cu sume cuprinse între 500 şi 1.000 de lei

februarie 25th, 2016 | de H PS
Atentie huseni! Toate apartamentele trebuie să aibă contoare pentru căldură. Cei ce nu respectă această obligaţie pot fi sancţionaţi cu sume cuprinse între 500 şi 1.000 de lei
Local

Toate apartamentele racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică trebuie să aibă montate, pana in decembrie 2016, contoare pentru căldură.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Acest lucru a fost impus inca din 2014, dar in prezent doar 40 % din blocurile vizate au aceste contoare de caldura.

In August 2014, obligativitatea montării contoarelor de căldură in fiecare apartament pana in decembrie 2016, a fost introdusă prin intermediul Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.

Dupa cum putem afla din informativ : ” în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea contoarelor până la 31 decembrie 2016 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie „.

Daca folosirea acestor contoare individuale nu este eficienta, legea prevede obligativitatea montării repartitoarelor individuale de costuri „pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte„.

Proprietarii de apartamente care nu se ocupa de aceasta contorizare pot fi amendati

In cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentaţi printr-un branşament termic comun, sunt obligatorii montarea de către proprietari a repartitoarelor de costuri şi stabilirea unei metodologii de repartizare a costurilor, aprobată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari/locatari, în baza metodologiei-cadru elaborate de ANRSC. (…) Montarea, întreţinerea şi exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum, se efectuează numai de către persoane juridice autorizate de ANRSC” – Act Normativ

Costel Stanciu, presedinte APC, a subliniat ca ” sunt prevăzute sancţiuni pentru nerespectarea termenului de încheiere a acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament„.

Conform  Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, persoanele fizice şi cele juridice pot primi amenzi de la 500 la 1.000 de lei pentru neîndeplinirea obligaţiei.

Comments

comments