OMNIA csm husi tenis

Biroul Rutier Huși a sancţionat taximetriștii hușeni fără autorizație de activitate.

februarie 18th, 2016 | de Husi pe surse
Biroul Rutier  Huși a sancţionat taximetriștii hușeni fără autorizație de activitate.
Local

În luna februarie a.c., poliţiştii au desfăşurat pe raza municipiului Huşi o acţiune în vederea identificării persoanelor care efectuează activităţi de taximetrie fără a avea autorizaţie în acest sens, dar și pentru crearea unui climat de disciplină în rândul conducătorilor auto care desfăşoară acest tip de transport.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Urmare a neregulilor constatate, polițiștii Biroului Rutier Huşi au aplicat 7 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.500 lei în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. Poliţiştii au aplicat şi 5 sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Poliţiştii au identificat 2 persoane care desfăşurau activităţi de transport persoane în regim taxi, având autorizaţiile de transport cu termenul de valabilitate depăşit. În fiecare caz, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale a fost suspendat şi dreptul de utilizare a autoturismului pentru 6 luni. Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului a fost realizată prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere prevede obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale taximetriştilor şi ale clienţilor cu privire la desfăşurarea operaţiunilor de transport în regim de taxi, în vederea realizării transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, în condiţii de siguranţă, calitate şi legalitate.

Principalele obligaţii ale taximetriştilor sunt următoarele:
*să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor Standardului ocupaţional al taximetristului (nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei);
*să deţină certificatul de atestare a pregătirii profesionale valabil şi să îl prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de prezenta lege;
*să nu refuze clientul în efectuarea unei curse în interiorul localităţii şi să respecte solicitările legale ale acestuia;
*să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate (nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei);
*să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infracţional ori în alte acte antisociale;
*să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate;
*să asigure integritatea calitativă şi cantitativă a mărfurilor sau bunurilor transportate, în cazul în care clientul nu le însoţeşte pe durata transportului;
*să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;
*să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă decât în cazul în care îi atenţionează în prealabil că au obligaţia să poarte centura de siguranţă;
*să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectivă (nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei);
*să poarte obligatoriu centura de siguranţă când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opţional;
*să nu fumeze şi să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

Principalele obligaţii ale clienţilor sunt următoarele:
*să achite preţul transportului executat;
* să solicite, să preia şi să păstreze bonul client la coborârea din taxi (nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei);
*să nu plătească serviciile pe care le-a realizat taximetristul decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client;
* să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăşurării cursei respective (nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei);
*să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării sau accidentării acestuia în timpul efectuării transportului, anunţând imediat organele de poliţie în legătură cu aceste evenimente;
*să sesizeze primăria localităţii de autorizare şi filiala judeţeană a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;
*să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă nu poartă centura de siguranţă.

Comments

comments