OMNIA csm husi tenis

Ce penalizări trebuie să-ţi plătească asigurătorul dacă nu te despăgubeşte la timp

martie 24th, 2016 | de H PS
Ce penalizări trebuie să-ţi plătească asigurătorul dacă nu te despăgubeşte la timp
Economie

Societăţile care se ocupă de contractarea asigurărilor de răspundere civilă auto (RCA) sunt obligate să plătească penalizări atunci când nu respectă termenul stabilit de legislaţie pentru achitarea despăgubirilor aferente unui accident. Totodată, asigurătorii pot fi penalizaţi şi pentru nerespectarea altor termene legale.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

În caz de accident auto, asigurătorii RCA trebuie să plătească despăgubirile în cel mult zece zile de la data depunerii ultimului document necesar la stabilirea răspunderii şi cuantificării daunei sau de la data primirii hotărârii judecătoreşti în care este precizată suma ce trebuie achitată.

Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurator, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească„, prevede Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 23/2014, ce reglementează în prezent poliţele RCA.

Atunci când societăţile nu respectă termenul sau îl respectă cu îndeplinirea defectuoasă a obligaţiei (inclusiv dacă scad în mod nejustificat cuantumul despăgubirii), acestea trebuie să plătească o penalizare de 0,2%. Aceasta se calculează pentru fiecare zi de întârziere, la întreaga despăgubire cuvenită sau la diferenţa neachitată.

În acelaşi timp, penalizarea de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere este valabilă şi pentru alte situaţii în care asigurătorii RCA nu respectă termenele impuse în procedura de acordare a despăgubirii.

Mai exact, în maximum trei luni de la avizarea producerii daunei de către partea prejudiciată sau de către asigurat, societăţile sunt obligate:

  • să răspundă cererii solicitantului, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, dacă se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite de poliţa RCA, iar prejudiciul a fost determinat; sau
  • să notifice în scris părţii prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat (în totalitate sau parţial) pretenţiile de despăgubire.

„Dacă în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat asigurătorul RCA nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii, se mai arată în actul normativ amintit.

Un alt termen ce trebuie respectat pentru evitarea penalizărilor este cel pentru eliberarea certificatului referitor la daunele înregistrate (în ultimii cinci ani de relaţii contractuale) sau absenţa acestora. Concret, asiguraţii trebuie să primească documentul în cel mult 15 zile de la înregistrarea solicitării, iar acesta trebuie să conţină următoarele informaţii:

  • numele/denumirea asiguratului;
  • CNP/CUI;
  • datele vehiculului;
  • numărul poliţei de asigurare;
  • perioada de valabilitate;
  • clasa bonus-malus aferentă;
  • data producerii evenimentului înregistrat;
  • data plăţii despăgubirii.

Investigaţiile referitoare la producerea accidentului auto pot fi făcute de asigurătorii RCA în cel mult trei luni de la avizarea producerii daunei. Însă numai dacă autorităţile publice competente nu efectuează cercetări ce se află în plină desfăşurare.

Atenţie! Persoanele păgubite pot să înainteze avizarea de daună ori către asigurătorul RCA (dacă se produce un risc acoperit de poliţă), ori către Asociaţia „Fondul de protecţie a victimelor străzii” (atunci când, de exemplu, maşina care a provocat accidentul nu poate fi identificată sau nu este asigurată), ori către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (care are calitatea de birou gestionar).

Sursa – Avocatnet

Comments

comments