OMNIA csm husi tenis

CL Husi a aprobat acordarea a 10 călătorii gratuite pe lună pentru 100 veterani de război şi pentru 600 persoane cu handicap şi asistenţi personali ai acestora

februarie 4th, 2019 | de Husi Pe Surse
CL Husi a aprobat acordarea a 10 călătorii gratuite pe lună  pentru 100 veterani de război  şi pentru 600 persoane cu handicap şi asistenţi personali ai acestora
Local

HOTĂRÂREA NR.23 privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane cu handicap şi asistenţi personali aiacestora care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Huşi.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Având în vedere:
 expunerea de motive privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane cu handicap şi asistenţi personali ai acestora care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun,pe raza municipiului Huşi ;
 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ;
 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie;
În conformitate cu prevederile art.42 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local de călători , modificată și completată, art.16 litera b) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război , republicata şi completată, art.23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap-republicata,modificată şi completată, art.36 alin.(6) litera a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicatǎ,cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicatǎ,cu modificările şi completările ulterioare.

Se aprobă acordarea a 10 (zece) călătorii gratuite pe lună în anul 2019 pentru un număr de 100 de veterani de război şi văduve de război şi pentru 600 persoane cu handicap şi asistenţi personali ai acestora.

Comments

comments