OMNIA

Colegiului Naṭional ,,Cuza Vodӑ’’ îi pasӑ!

decembrie 24th, 2017 | de Husi Pe Surse
Colegiului Naṭional ,,Cuza Vodӑ’’ îi pasӑ!
Local

O parte  dintre elevii Colegiului împreunӑ cu profesorii implicaṭi în proiectul ,,Facem lucruri care conteazӑ!” au participat în data de 6 decembrie la activitatea de voluntariat denumitӑ ,,Dӑruieṣte din suflet”, în cadrul cӑreia s-au oferit dulciuri ṣi fructe, copiilor de la grӑdiniṭele cu program normal 6 ṣi 9, structuri ale Ṣcolii Gimnaziale ,,Ion Creang”, Huṣi.

O alt activitate din cadrul proiectului, intitulat ,,Ȋn jurul bradului”, a avut loc pe 20 decembrie ṣi a constat în sprijin material pentru  trei personae în vârstӑ aflate în dificultate, din parohia ,,Sf. Gheorghe”, Huṣi.

Activitaṭile au fost susṭinute financiar de partenerii proiectului: SC CIBLIM PROD SRL, SC CLUB TOMA, SC URAYANIS, de elevii claselor a XI-a Filologie 1, a XII-a Stiințe ale Naturii 3, a XI-a Stiințe Sociale 2, a X-a Stiințe Sociale, a XII-a Stiințe Sociale,  precum ṣi de profesorii implicaṭi în proiect: GeorgianaMocanu, DianaCrӑsneanu, DanielaTeclici, AndreeaIonescu, MihaelaLuca, DianaGirigan ṣi Angela Zugravu.

Obiectivul a avut dublu impact: atât  asupra beneficiarilor, cât ṣi asupra celor implicaṭi.Elevii au dӑruit, din suflet, mici cadouri care sӑ încânte sufletele celorlalṭi, aducându-le mai mult decât ceva material, aducându-le bucuria sӑrbӑtorilor, pe chip ṣi în inimӑ. Aceṣtia au afirmat cӑ experienṭa a fost una emoṭionantӑ, plinӑ de însemnӑtate, iar cea mai mare rӑsplatӑ a efortului lor a constat în zâmbetul cald ṣi îmbrӑṭiṣӑrile strânse.

Prin aceastӑ modalitate potrivitӑ de comunicare a unor sentimente faṭӑ de nevoile umane, prin voluntariat, cei implicaṭi au putut colabora în scopul ajutӑrii celorlalṭi, obṭinând ṣi ei beneficiul dezvoltӑrii unor capacitӑṭi precum generozitatea, empatia, comunicarea. Astfel, am putut, împreunӑ, sӑ creӑm legӑturi benefice, am învӑṭat sӑ ascultӑm mai mult ṣi mai profund, am învṭat sӑ iubim ṣi sӑ ajutӑm.
25975475_2453199041572829_227080409_n

25975734_2453198878239512_1125378877_n

25990778_2453199228239477_1034789544_n

Comments

comments