OMNIA csm husi tenis

Conferința de lansare a proiectului „A.C.C.E.P.T – ACȚIUNI CONCRETE ÎN COMUNITATE, EDUCAȚIE PENTRU TOȚI”

mai 31st, 2021 | de Husi Pe Surse
Conferința de lansare a  proiectului  „A.C.C.E.P.T – ACȚIUNI CONCRETE ÎN COMUNITATE, EDUCAȚIE PENTRU TOȚI”
Local

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi:

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Primăria municipiului Huși, Asociația Filantropia Ortodoxă Huși și Școala Gimnazială Ion Creangă Huși vă invită la conferința de lansare a proiectului

„A.C.C.E.P.T – ACȚIUNI CONCRETE ÎN COMUNITATE, EDUCAȚIE PENTRU TOȚI”,

ce va avea loc miercuri, 2 iunie 2021, ora 13.30 la

Școala Gimnazială Ion Creangă din municipiul Huși, județul Vaslui

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții pentru un număr de 910 persoane din comunitatea marginalizată din mun. Huși, jud Vaslui, în conformitate cu obiectivele specifice stabilite de Grupul de Acțiune Locală Huşi – Comunitate Incluzivă.

Obiective specifice:

Creșterea gradului de integrare pe piața muncii pentru un număr de 600 persoane și creșterea gradului de ocupare pe piața muncii și stimularea ocupării pe cont propriu a unui număr de 200 persoane aparținănd comunității marginalizate din mun. Huși prin oferirea de măsuri integrate de ocupare: informare, consiliere, formare profesională și mediere ocupațională, în perioada de implementare a strategiei.

Dezvoltarea serviciilor educaționale, socio-educaționale și culturale pentru un număr de 170 de copii din comunitatea marginalizată și serviciilor comunitare pentru un număr de 140 de adulți din comunitatea marginalizată, în perioada de implementare a strategiei.

Creșterea gradului de implicare activă a populației în viața socială pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea marginalizată din mun. Huși, jud. Vaslui pe perioada de implementare a proiectului.

Proiectul „A.C.C.E.P.T – ACȚIUNI CONCRETE ÎN COMUNITATE, EDUCAȚIE PENTRU TOȚI”, cod SMIS: 139987 se va implementa în perioada 16.04.2021-15.12.2023 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Apel: POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă).

Cu acest prilej, veți afla detalii legate de obiectivele proiectului, activitățile derulate și rezultatele așteptate în urma implementării proiectului.

Vă așteptăm!

Comments

comments