OMNIA csm husi tenis

Conferinta de lansare a proiectului „SERVICII INTEGRATE PENTRU BUNICII DIN BEREZENI”

ianuarie 26th, 2021 | de Husi Pe Surse
Conferinta de lansare a proiectului „SERVICII INTEGRATE PENTRU BUNICII DIN BEREZENI”
Local

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, în calitate de solicitant, anunță
organizarea conferinței de lansare a proiectului
SERVICII INTEGRATE PENTRU BUNICII DIN BEREZENI
Joi, 28 ianuarie 2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Berezeni, jud. Vaslui.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vietii persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza comunei Berezeni, județul Vaslui, în acord cu legislația în vigoare și nevoile grupului țintă.

Apel: Bunicii Comunității, servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – regiuni mai putin dezvoltate.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creșterea gradului de implicare activă a comunității în dezvoltarea de servicii socio-medicale, adaptate nevoilor persoanelor vârstnice din com. Berezeni – jud. Vaslui, pe perioada de implementare a proiectului.
2. Creșterea calității vieții pentru un număr de 165 de persoane din com. Berezeni prin oferirea de servicii integrate în cele 45 de luni de implementare a proiectului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice prin:
• Înființarea centrului social destinat persoanelor vârstnice din comuna Berezeni.
• Dezvoltarea activităților de voluntariat și implicare activă a membrilor comunității prin acțiuni de ecologizare, schimburi intergeneraționale, activități de socializare, acțiuni și manifestări cu și pentru vârstnici.
• Furnizarea de programe de formare și participare la schimburi de experienţă/schimburi de bune practici.

 Furnizarea serviciilor sociale fără cazare destinate persoanelor vârstnice prin:
• Furnizarea de servicii socio-medicale prin intermediul Centrului de Îngrijire la Domiciliu Berezeni.
• Furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului de zi Berezeni: activități de integrare/reintegrare socială, activități de recuperare și reabilitare, acordare de servicii suport, precum și servicii de igienă și îngrijire personală, acțiuni de voluntariat care vizează sprijinul comunitar.
• Acordarea de servicii sociale vârstnicilor în cadrul Cantinei Sociale prin pregătirea şi servirea unei mese de prânz pentru persoanele selectate.

Perioada de implementare: 01.07.2019 – 31.03.2023
Locația: Comuna Berezeni – jud. Vaslui
Valoare contractului: 2 794 789,97 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Comments

comments