OMNIA

Consiliul Local Huși convocat într-o ședință extraordinară. Vezi ce proiecte s-au votat!

august 5th, 2019 | de Husi Pe Surse
Consiliul Local Huși convocat într-o ședință extraordinară. Vezi ce proiecte s-au votat!
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi s-a convocat în şedinţa extraordinară din data de  05 august 2019 , ora 8,00 , la camera nr.20 din Primăria municipiului Huşi , cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Huşi.
Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în
condiţiile legii.

PROIECT al ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi din data de 05 august 2019

1. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru luna august 2019.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local – etapa august 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa august 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

Comments

comments