OMNIA csm husi tenis

Cum pot contesta militarii şi poliţiştii, începând din 2016, deciziile de pensionare

martie 24th, 2016 | de H PS
Cum pot contesta militarii şi poliţiştii, începând din 2016, deciziile de pensionare
Național

Militarii şi poliţiştii nemulţumiţi de deciziile de pensionare emise de casele de pensii sectoriale au posibilitatea de a le contesta, potrivit legii. În acest sens, în Monitorul Oficial a apărut recent un act normativ care detaliază procedura de reclamare a deciziilor de pensionare, precum şi regulile ce trebuie respectate de comisiile de contestaţii. Măsura vine după ce sistemul pensiilor militare de stat a fost reintrodus de la 1 ianuarie.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Ordinul comun al Ministerului Apărării Naţionale (MApN), al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi al Serviciului Român de Informaţii (SRI) nr. 8/39/8026/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 209 din 22 martie şi se aplică de la data publicării.

Odată cu reintroducerea de la 1 ianuarie a pensiilor militare de stat, în baza Legii nr. 223/2015, deciziile de pensionare pentru poliţişti, militari şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul penitenciar sunt emise de casele de pensii sectoriale ale MApN, MAI şi SRI. În ceea ce priveşte reclamarea deciziilor de pensionare, acest lucru se poate face la comisiile de contestaţii ale instituţiilor respective, ale căror reguli de organizare şi funcţionare au fost incluse în ordinul comun publicat marţi, împreună cu detalii despre procedura de contestare.

Astfel, potrivit actului normativ amintit, persoanele nemulţumite de deciziile de pensionare emise de casele de pensii sectoriale pot depune contestaţii, în 30 de zile de la comunicarea deciziilor, la comisiile de contestaţii ale MApN, MAI şi SRI.

„Comisiile de contestaţii examinează deciziile de pensie emise de casele de pensii sectoriale în condiţiile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit legii”, scrie în ordin, cu precizarea că soluţionarea se face în baza documentelor existente în dosarul de pensionare.

Mai exact, contestaţiile se depun la casele de pensii sectoriale ce au emis deciziile de pensionare, acestea fiind obligate să le înregistreze. „La soluţionarea contestaţiilor, comisiile de contestaţii verifică, sub toate aspectele semnalate în contestaţii, deciziile de pensie emise de casele de pensii sectoriale, contestate de către titulari, şi urmăresc aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi stabilirea corectă a drepturilor de pensie”, prevede actul normativ.

Contestaţiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor cu statut special trebuie soluţionate în maximum 45 de zile de la înregistrarea acestora. Hotărârile luate de comisiile de contestaţii se comunică reclamanţilor în cinci zile de la adoptare, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În caz că pensionarii nu sunt mulţumiţi nici de hotărârile comisiilor de contestaţii, acestea pot fi atacate, în cel mult 30 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească din raza domiciliului/sediului reclamantului, varianta fiind valabilă şi pentru nesoluţionarea contestaţiilor în termenul legal. Expirarea termenului de 30 de zile, pentru atacarea în instanţă, este egală cu rămânerea definitivă a hotărârilor comisiilor de contestaţii.

Notă: Măsurile necesare constituirii comisiilor de contestaţii trebuie luate de MApN, MAI şi SRI în 15 zile de la publicarea noului ordin în Monitorul Oficial.

Comments

comments