OMNIA csm husi tenis

Inaugurare al CENTRULUI COMUNITAR INTEGRAT din HUȘI

septembrie 14th, 2020 | de Husi Pe Surse
Inaugurare al CENTRULUI COMUNITAR INTEGRAT din HUȘI
Local

JOI, 17 SEPTEMBRIE 2020, ora 11.00, Fundația Star of Hope Romania în parteneriat cu SC Dal Consulting SRL Iași, Centrul
Diecezan Caritas Iași, Primăria Municipiului Huși și Școala Gimnazială “Anastasie Panu” din Huși, inaugurează CENTRUL
COMUNITAR INTEGRAT din Huși, înființat prin intermediul proiectului ”Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în
Huși”, POCU/20/4/2/102220.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează
pe o perioadă de 38 de luni având o valoare totală de 13.198.263,72 lei.
CENTRU COMUNITAR INTEGRAT din Huși, jud Vaslui este un punct unic de acces pentru cele 560 de persoane care însumează
grupul țintă din cadrul proiectului. În cadrul CENTRULUI COMUNITAR INTEGRAT sunt furnizate 3 tipuri de servicii grupului țintă.
SERVICII SOCIALE
 Servicii educaționale și sprijin social – 60 de elevi beneficiari in proiect. Grupul țintă al proiectului primeste zilnic o masă
caldă, transport gratuit de la școală la centru și de la centru acasă, rechizite școlare, sprijin la teme și subvenții.
 Servicii de formare profesională și ocupare – 286 de persoane calificate prin intermediul proiectului. Pentru pesoanele care
au abosolvit deja au fost oferite subvenții în valoare de 5 lei pe oră și au fost organizate câte 2 concursuri cu premii în
valoare de 3000 lei respectiv 2500 lei.
 Servicii de antreprenoriat – 62 de pesoane certificate in Competente antreprenoriale si 11 persoane beneficiare au înfiițat
11 start-up-uri prin schema de ajutor de minimis.
 Îmbunătățire condiții de locuit – 90 de persoane beneficiari de servicii de igienizare a locuintei, si 10 persoane beneficiare
de renovarea locuintelor (inlocuire usi si ferestre PVC). Pana în prezent, 61 de vârstnici au beneficiat de servicii de
igienizare a locuintei și 10 vârstnici de renovarea locuintelor (inlocuire usi si ferestre PVC) din zona marginalizată.
 Asistență juridică – 64 beneficiari de servicii juridice pentru reglementarea unor acte sau pentru obținerea drepturilor de
asistență socială.
SERVICII MEDICALE
Consultații oftalmologice:
 430 de persoane vor beneficia de oftalmologice;
 64 de persoane vor beneficia de rame și lentile ochelari;
SERVICII SOCIO-MEDICALE
 Îngrijire domiciliu vârstnici: 80 de varstnici beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu. Pana in prezent 81 de bătrâni
primesc ajutor zilnic și sunt monitorizați de către o echipă de specialiști ai Partenerului Centrul Diecezan Caritas.
 Logopedie elevi – 50 de elevi beneficiari de logopedie la nivelul proiectului.
CENTRUL COMUNITAR INTEGRAT reprezintă de fapt cumulul de servicii integrate oferite grupului țintă cu scopul de a crește
accesul acestuia la servicii sociale, educaționale, de ocupare și sănătate.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments