OMNIA csm husi tenis

Investiții la Spitalul Municipal Husi

februarie 6th, 2020 | de Husi Pe Surse
Investiții la Spitalul Municipal Husi
Local

“Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian
din Husi” cod SMIS 126737
La data de 04.02.2020, primarul Municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan, a semnat la sediul
Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Piatra Neamt contractul de finantare pentru
proiectul “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi”
cod SMIS 126737.
Unitatea Administrativ Teritoriala, in calitate de beneficiar, implementeaza pe parcursul a 40
de luni, proiectul “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian
din Husi” cod SMIS 126737.
Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020,
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; Prioritatea de investiții 8.1 –
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere,
precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunităti, Obiectivul
Specific 8.1 – Cresterea accesiblitătii serviciilor de sănătate, comunitare si a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii.
Valoare totala a contractului de finantare este de 5.530.843,28 lei, valoarea totala eligibila a
proiectului este de 5.530.843,28 lei, iar valoarea contributiei UAT Municipiul Husi la finantarea
proiectului este de 110.617,32 lei.
Obiectiv general: Creșterea accesibilității și calității serviciilor de sănătate furnizate în
cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din
Municipiul Huși, prin dotarea corespunzatoare a ambulatoriului.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului și a laboratoarelor care îl
deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament adecvat;
2. Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu
reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice;
3. Eficientizarea activității Spitalului Municipal Dimitrie Castroian prin reducerea internărilor
evitabile;
4. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de specialitate prin
creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați.
REZULTATE :
1. Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu
reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice;
2. Eficientizarea activității Spitalului Municipal Dimitrie Castroian prin reducerea internărilor
evitabile;
3. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de specialitate prin
creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați.
4. Achizitionarea de 83 de echipamente si dotarinecesare functionarii si eficientizarii
serviciilor de sanatate publica din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din
Municipiul Husi,jud.Vaslui.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments