OMNIA

Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” Husi beneficiar in Proiectul ROSE – beneficiu in valoare de 100.000 de euro

octombrie 11th, 2017 | de Husi Pe Surse
Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” Husi beneficiar in Proiectul ROSE – beneficiu in valoare de 100.000 de euro
Local

 

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ  și instituția de învățământ,  Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” Husi au lansat  proiectul ROSE  care „priveste” invatamantul secundar.

„Beneficiar în vederea inițierii implementării proiectelor finanțate prin Schema de Granturi pentru Licee din cadrul proiectului ROSE este liceul nostru.

Acordului de grant este semnat între MEN-UMPFE (UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ) și instituția de învățământ, adica Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” Husi.

Proiectul ROSE propune acordarea de granturi pentru licee ale căror rezultate la bacalaureat pot fi îmbunătăţite în mod semnificativ. Criteriile de selecție sunt o combinație a procentului de promovare a examenului de bacalaureat, a ratei de absolvire a liceului și a ratei de abandon în clasele terminale.

Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum patru ani, iar valoarea acestora este, în medie, de 100.000 de euro.

Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire, îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.

Obiectivul general al proiectului ROSE – ”Sprijinirea elevilor în dezvoltarea personală și profesională în vederea asigurării succesului școlar și integrării în viața socială și profesională.”Prin proiect ne propunem să consiliem elevii și părinții, astfel încât să scadă rata abandonului școlar și prin orele remediale să îmbunătățim rata de absolvire a liceului și a examenului de bacalaureat.

Obiectivul general al proiectului derivă din ținta strategică a Planului de Acțiune al Liceului Tehnologic ”Ioan Corivan”, Huși. Ținta strategică a Planului de Acțiune al Școlii este: ”Asigurarea accesului la învățământul profesional și tehnic și creșterea gradului de cuprindere în educație.”

Obiective specifice intermediare:

OS1. – Scăderea ratei de abandon a elevilor din anii terminali (121 elevi din clasele a XI-a şi a XII-a) până în martie 2018 cu 1,2%.

OS2. – Scăderea ratei de abandon la nivelul liceului (160 elevi)  până în martie 2018 cu 1%.

OS3. – Scăderea ratei de absenteism cu 2,5% a elevilor din grupul ţintă până în martie 2018.

OS4. – Creșterea ratei de absolvire  a claselor terminale până în martie 2018 cu 0,2%.

OS5. – Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat până în martie 2018 cu 0,80%.

OS6. – Creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat până în martie 2018 cu 0,60%.

  1. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN

I.1 ÎNVĂŢ PENTRU VIITORUL MEU

  1. a) Îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură şi a ratei de participare şi de absolvire a examenului de bacalaureat; se vor realiza: – activităţi remediale în concordanţă cu programele şcolare în vigoare în incinta şcolii cu elevii claselor a XI-a şi a XII-a (nivel liceal). S-au luat în calcul toate disciplinele de bacalaureat obligatorii şi opţionale

I.2 ABSENTEISMUL ŞI ABANDONUL ŞCOLAR – OPŢIUNE GREŞITĂ

  1. a)  Micşorarea ratei de abandon şcolar şi a ratei absenteismului, se vor realiza: şedinţe de consiliere, de orientare şi îndrumare în carieră, individual şi pe grupe, ţinute de către consilierul consultant cu elevii din clasele a IX-a – a XII-a, cu risc de abandon şcolar din grupul ţintă identificaţi în urma monitorizării absenţelor.

I.3 EU – ALTFEL, DAR LA FEL (CONSILIERE PSIHOLOGICĂ)

  1. Ameliorarea problemelor de comportament şi integrarea cu succes în sistemul de învăţământ a elevilor cu nevoi speciale – C.E.S., cu probleme de integrare socială. Se vor realiza şedinţe de consiliere psihologică individuale şi de grup, ţinute de către consilierul consultant cu elevii cu nevoi speciale – C.E.S., cu probleme de integrare socială identificaţi din grupul ţintă.

I.4 ATREPRENORUL ÎN SOCIETATEA MODERNĂ – FIRMA DE EXERCITIU

  1. Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor şi munca în echipă. Elevii vor fi antrenaţi în înfiinţarea şi funcţionarea firmelor de exerciţiu sub îndrumarea unui consultant şi a 4 profesori-instructori.

II ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

 II.1 CARTEA – CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU

  1. a) Atragerea elevilor către lectură. Profesorii recomandă lectura necesară pentru promovarea examenului naţional şi pentru îmbogăţirea culturii generale. Se va înfiinţa în şcoală cercul de lectură „Cuvântul…creatorul emoţiilor” în cadrul căruia vor avea loc dezbateri, mese rotunde pe diferite teme stabilite în fiecare an, participări la piese de teatru in sala Primariei Municipiului Husi. Activitatea se desfăşoară o dată pe lună,  pe perioada desfăşurării proiectului, exclusiv vacanţele şcolare, cu un grup de 6 profesori-instructori şi 160 de elevi din grupul ţintă împărţiţi în 6 grupe, cate 2 ore pe grupa in fiecare luna pe toata durata proiectului.

II.2 VIITORUL ABSOLVENTULUI COMPETITIV

  1. Creșterea gradului de motivare al elevilor pentru inserţia în învăţământul terţiar şi pe piaţa regională a muncii. Se vor realiza:

– 2 vizite de studiu în centre universitare cu elevii claselor terminale însoţiţi de 6 profesori-instructori. Profesorii-instructori se vor ocupa cu realizarea protocoalelor de colaborare între şcoală şi centrele universitare ce urmează a fi vizitate, cu stabilirea itinerariului, instruirea şi supravegherea elevilor.

– 1 vizită de lucru cu elevii claselor terminale la unităţi de alimentaţie publică, unităţi comerciale, service-uri auto, întreprinderi economice etc., în funcţie de specializare, 6 instructori, 4 agenţi economici;

– simulări de interviuri la agenţii economici unde vor prezenta un portofoliu de angajare;

II.3 E BINE SĂ FIU INFORMAT! ŞCOALĂ – PĂRINTE – ELEV

Înfiinţarea de ateliere educaţionale pentru informarea elevilor pe teme care vizează un stil de viaţă echilibrat. Prin această activitate elevii vor fi informaţi  şi vor conştietiza riscurile problemelor stringente în rândul adolescenţilor: lipsa educaţiei sexuale, natalitatea adolescentină, boli cu transmitere sexuală, drogurile, delincvenţa juvenilă.

În fiecare an de proiect vor fi dezbătute teme diferite de către consultanti: medici, instructori ai Ministerului de Interne, C.P.E.C.A. : „Consecinţele consumului de tutun, alcool, droguri şi substanţe etnobotanice”; „Violenţa fizică, verbală şi nonverbală”; „Adolescentul şi viaţa de familie”; „Traficul de fiinţe umane”

III. ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE

 III.1 RENOVAREA SPAŢIULUI PENTRU BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ŞI A CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

a)Renovarea spaţiului pentru biblioteca şcolară şi a cabinetului de asistenţă psihopedagogică pentru desfăşurarea în bune condiții a activităților ce se vor derula în cadrul proiectului

Strategia de continuare pe termen mediu și lung a activităților proiectului, după finalizarea acestuia:

  • se vor menţine şi chiar îmbunătăţi toate obiectivele finale: scăderea ratei de abandon a elevilor anii terminali, scăderea ratei de abandon la nivelul liceului, scăderea ratei de absenteism la nivel liceal, creșterea ratei de absolvire  a claselor terminale, creșterea ratei de participare a elevilor la examenul de bacalaureat, creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat a elevilor prin continuarea activităţilor de la categoria I şi II (ore de pregătire remedială la limba și literatura română, matematică, geografie, biologie, logică și argumentare, fizică, chimie;  firma de exerciţiu cu elevii de nivel liceal; cercul de lectură „Cuvântul… creatorul emoţiilor”; ateliere educaţionale:„Consecinţele consumului de tutun, alcool, droguri şi substanţe etnobotanice”; „Violenţa fizică, verbală şi nonverbală”; „Adolescentul şi viaţa de familie”; „Traficul de fiinţe umane”) cu sprijinul voluntar al profesorilor-instructori, consilierului psihopedagogic, consultanţilor.

 

Diseminarea proiectului ROSE  s-a desfasurat in data de 5 octombrie 2017, zi in care sarbatorim “Ziua Mondiala a Educatiei” marcata si de liceul nostru prin activitati extracurriculare.” – a declarat pentru Husipesurse Prof. Catalina Dacu – coordonator de grant

IMG_20171005_092711 IMG_20171005_093523

 

 

Comments

comments