OMNIA csm husi tenis

Locuri vacante la Spitalul Municipal ‘Dimitrie Catroian’ Huşi

decembrie 17th, 2015 | de Husi pe surse
Locuri vacante la Spitalul Municipal ‘Dimitrie Catroian’ Huşi
Local

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de infirmiera, doua pentru registrator medical si alte doua pentru asistent medical la Terapie Intensiva. Concursul se va desfasura la sfarsitul lunii decembrie, a.c.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

In ianuarie se vor scoate alte doua locuri pentru asistent medical CPU.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Comments

comments