OMNIA csm husi tenis

Monumente istorice din municipiul Huși: Biserica Sfinţii Voievozi

aprilie 15th, 2016 | de H PS
Monumente istorice din municipiul Huși: Biserica Sfinţii Voievozi
Istorie Huseana

Prima biserică cu hramul Sfinţii Voievozi şi-a avut existenţa între 1770-1855, de la care a rămas astăzi Sfântul Pristol. Clopotul cel mare al bisericii a fost confecţionat în 1799. Această biserică a ars la incendiul din 1844.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Actuala biserică Sfinţii Voievozi este construită între 1849 – 1855, fiind sfinţită la 2 decembrie 1855. Pridvorul este despărţit de pronaos printr-o uşă metalică ce datează din 1855. În incendiul din 9 august 1873 ard cu desăvârşire acoperămâtele bisericii şi clopotniţei. A suferit o serie de reparaţii, cum ar fi cele din 1945 şi 1993.

Pe frontispiciul bisericii avem inscripţia „1855 luna mai”, deasupra stranei mari scria „1855 mai”.
Catapeteasma bisericii este din 1785, confecţionată de Episcopul Iacob Stamati.

La intrarea în pronaos se află o inscripţie cu următorul conţinut: „Reparaţia din interiorul acestui sfânt lăcaş s-a făcut în urma marelui cutremur din 1940 cu a noastră cheltuială în memoria singurei noastre fiice Didina Dobriţă, căzută victimă bombardamentului de război la 26 iunie 1941, pentru veşnica ei pomenire şi a noastră: Ioan şi Sofia, Ioan Spiridon, cântăreţ la această biserică”

În interiorul bisericii se află altă inscripţie: „Reparatu-s-a acest sfânt lăcaş în 1966 în timpul păstoriei şi cu sprijinul material şi spiritual al Preasfinţitului Doctor Partenie Ciopron, cu ajutorul Sfintei Patriarhii, Departamentul Cultelor, Protoieriei Hușilor, consilierilor parohiali şi a enoriaşilor”.

Informatii furnizate de domnul profesor de istorie Clit Costin!

clit

Comments

comments