OMNIA csm husi tenis

PREVENIREA INCENDIILOR SPECIFICE SEZONULUI RECE

octombrie 30th, 2015 | de Husi pe surse
PREVENIREA INCENDIILOR SPECIFICE SEZONULUI RECE
Sanatate

 

În perioada sezonului rece, creşte pericolul izbucnirii incendiilor în locuinţe în special din cauza utilizării necorespunzătoare a sistemelor şi mijloacelor de încălzire, utilizate pentru menţinerea temperaturii mediului interior la un nivel de confort.
Având în vedere situaţia operativă, se impune intensificarea de către fiecare cetăţean în parte a activităţii de prevenire, în locuinţa proprie, în scopul depistării, remedierii şi înlăturării cauzelor posibile de iniţiere a incendiilor.
Astfel, una dintre cele mai frecvente cauze de izbucnire a incendiilor în acest sezon este reprezentată de utilizarea defectuoasă a sobelor şi a mijloacelor de încălzire cu combustibil solid.
Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate apare la sobe, vă recomandăm câteva măsuri specifice:
• verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
• tencuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
• curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece;
• montaţi pe pardoseală combustibilă din faţa uşii de alimentare a sobei, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m;
• nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele;
• se interzice uscarea lemnelor pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei şi lăsarea nesupravegheată a focului;
• cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale şi se sting cu apă;
• nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzire.
Pentru mijloacele de încălzire locale sau centrale care folosesc combustibil gazos se recomandă următoarele măsuri:
• verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;
• la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aeriseşte camera, după care, întotdeauna se aprinde mai întâi chibitrul şi apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz;
• în cazul că simt miros de gaz în interiorul locuinţei, cetăţenii sunt rugaţi să aplice următoarele măsuri de siguranţă:
-să stingă toate focurile;
-să deschidă imediat toate uşile şi ferestrele;
-să nu manevreze aparate electrice / electronice;
-să nu aprindă lumina;
-să nu verifice cu flacără instalaţiile de gaze naturale;
-să sune imediat la dispeceratul furnizorului de gaze.
O altă cauză frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:
• nu utilizaţi instalaţii electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant, etc;
• nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora;
• nu utilizaţi mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
• supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi, şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

O altă cauză generatoare de incendii este reprezentată de instalarea defectuoasă şi/sau exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora trebuie luate următoarele măsuri:
• montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
• verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil gazos;
• folosirea regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcţionare;
• suspendarea utilizării centralelor termice la apariţia avariilor sau a oricăror altor defecţiuni şi solicitarea intervenţiei persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficienţelor apărute.
Prin respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi adoptarea unei atitudini preventive de către populaţie, se pot evita evenimentele negative în urma cărora pot apărea victime omeneşti şi pagube materiale însemnate.

***
Din nefericire, multe dintre incendiile produse în perioada sezonului rece s-au soldat şi cu pierderi de vieţi omeneşti. Astfel în ultimii cinci ani s-au înregistrat un număr de 44 de persoane decedate în incendii, cele mai multe fiind în mediul rural (32 de persoane / 73 % ), cu vârsta de peste 55 de ani respectiv 27 de persoane ( 9 persoane aveau varsta cuprinsa intre 55-70 de ani şi 18 persoane cu varsta peste 70 de ani). În cele mai multe cazuri persoanele decedate au diferite afecţiuni medicale, ce nu le permite să se deplaseze singure, drept pentru care atregem atenţia celor care au în grijă astfel de persoane, să nu se abată de la regulile de privenire a incendiilor

Comments

comments