OMNIA csm husi tenis

Probleme importante discutate in Consiliul Local Husi

noiembrie 27th, 2015 | de Husi pe surse
Probleme importante discutate in Consiliul Local Husi
Consiliul Local Husi

Joi, 26 noiembrie,  Consiliul Local al municipiului Husi s-au intrunit in sedinta ordinara la ora 16,00.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Alesii huseni si-au spus punctul de vedere in sedinta de CL. In numar de 17, acestia au dezbatut peste 40 de probleme ce vizeaza orasul nostru, intr-o nota de respect si seriozitate.
Sedinta a fost condusa de profesorul Popa Cristinel, care, prin atitudinea avuta a reusit sa modereze discutiile.
Cele peste 40 de proiecte s-au discutat relativ repede. Astfel, in mai putin de 80 minute, alesii huseni au atins toate subiectele, punandu-se accent mai mult pe problema ‘Casei de cultura’ si pe cea a acordarii de locuinte de tip ANL pentru medicii huseni.

Toate proiectele au fost votate afirmativ, cu mici modificari.

 

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local
al municipiului Husi pentru luna noiembrie 2015.
2. Proiect de hotarare privind darea in folosinta, pe perioada contractului
de delegare a gestiunii catre SC”AQUAVAS”SA a spatiului in
suprafata construita de 357,14 mp, situat in Municipiul Husi, str.Stefan
cel Mare, nr.18, bl.L.4,parter, judetul Vaslui – initiator primarul
municipiului Husi.
3. Proiect de hotarare privind darea in folosinta pe perioada contractului
de delegare a gestiunii catre SC. S.C.ECOSALUBRIZARE PREST
S.R.L. a spatiului in suprafata de 110.02mp situat in Municipiul Husi,
strada Stefan cel Mare nr.18, bl.L.4,sc.A,parter , judetul Vaslui si a
sediilor secundare situate in Municipiul Husi, strada Diaconu Irimia
nr.3 strada Husi-Stanilesti nr.2.A, judetul Vaslui – initiator primarul
municipiului Husi.
4. Proiect de hotarare privind darea în folosinta, pe perioada contractului
de delegare a gestiunii catre SC”PARCURI VERZI” SRL HUSI a
spatiului în suprafata construita de 61,96 mp, situata in Municipiul
Husi, str.1 Decembrie nr.9 , Corp B , judetul Vaslui si a spatiului
secundar in suprafata de 18.840,14 mp situat in Husi, str. Husi-Voloseni
nr.20, judetul Vaslui – initiator primarul municipiului Husi .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului –cadru de
inchiriere a spatiilor disponibile din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului
Husi , initiator primarul municipiului Husi .
6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al
Municipiului Husi nr. 178 din 27.08.2015 privind aprobarea vanzarii
imobilului situat in municipiul Husi, Fundatura Erou Ursan nr.5,aflat in
proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias – initiator primarul
municipiului Husi .
7. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune
asupra unei suprafete de teren situata in municipiul Husi, strada
Luceafarul( fosta str.Crizantemelor) bl.25,lot nr.1, in urma instrainarii
constructiei cu destinatia de garaj – initiator primarul municipiului
Husi .
8. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune
asupra unei suprafete de teren situata in municipiul Husi, strada
Al.I.Cuza , lot nr.2, in urma instrainarii constructiei cu destinatia de
garaj – initiator primarul municipiului Husi .
9. Proiect de hotarare privind vanzarii fara licitatie publica a terenului in
suprafata de 201 mp , apartinand domeniului privat al municipiului
Husi, situat in municipiul Husi, strada Ion Alexandru Anghelus nr.12.A
– initiator primarul municipiului Husi .
10. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor ce
apartin domeniului public al municipiului Husi, cu bunuri aferente
Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare menajera –
initiator primarul municipiului Husi .
11. Proiect de hotarare privind aprobarea predarii unor bunuri din
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului
Husi, catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui – initiator primarul
municipiului Husi .
12. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie
publica a 3 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare , apartinand
domeniului privat al municipiului Husi , situate in zona Dric nr.2,
judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte – initiator primarul
municipiului Husi .
13. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii Stadionului Municipal
Husi din administrarea SC “PARCURI VERZI” SRL HUSI in
administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi – initiator
primarul municipiului Husi.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de utilizare, de catre
Cabinetele Medicale Individuale ce functioneaza in incinta
Dispensarului Medical nr.4 situat in municipiul Husi, strada 1
Decembrie nr.14, judetul Vaslui, a spatiului in suprafata de 6,10 mp cu
destinatia de grup sanitar – initiator primarul municipiului Husi.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
a obiectivului de investitie “Retea de canalizare menajera pe strada Ion
Cernatescu, in municipiul Husi” – initiator primarul municipiului Husi.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
a obiectivului de investitie “Retea de canalizare menajera pe strada
Raiesti , in municipiul Husi” – initiator primarul municipiului Husi .
17. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
a obiectivului de investitie “Reparatie tavan locuinta proprietatea
Municipiului Husi, strada Al.I.Cuza nr.56, municipiul Husi” – initiator
primarul municipiului Husi .
18. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unui proiect pentru
realizarea sistematizarii verticale si utilitati din cadrul obiectivului de
investitii “Folosinta generala blocuri A.N.L.60 apartamente, municipiul
Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.74-76” – initiator primarul municipiului
Husi .
19. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru
obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru obiectivul Hala
Agroalimentara Husi – initiator primarul municipiului Husi .
20. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor
depuse conform Legii nr.15/2003, republicata, modificata si
completata – initiator primarul municipiului Husi.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de
inchiriere avand ca obiect , spatii aflate in administrarea Centrului
Public de Desfacere Husi , strada Piata Victoriei, Noua Hala
Agroalimentara – initiator primarul municipiului Husi .
22. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de
functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Husi – initiator primarul municipiului Husi.
23. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al
personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta Persoanelor Husi – initiator primarul municipiului Husi .
24. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de
functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi – initiator
primarul municipiului Husi .
25. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului
din cadrul Politiei Locale Husi – initiator primarul municipiului Husi .
26. Proiectde hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Husi – initiator
primarul municipiului Husi .
27. Proiect de hotarare privind desemnarea d-lui Leon Gica manager
interimar la Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi – initiator
primarul municipiului Husi .
28. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea
acordului de funcţionare/autorizatiei de alimentaţie publica, privind
desfasurarea activitatilor comerciale de catre agentii economici pe raza
municipiului Husi, judeţul Vaslui – initiator primarul municipiului Husi .
29. Proiect de hotarare privind aprobarea programului multianual de
reparatii strazi in municipiul Husi – initiator primarul municipiului
Husi.
30. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru
actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru
perioada 2015-2016 , initiator primarul municipiului Husi.
31. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne
pe anul 2015- initiator primarul municipiului Husi .
32. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si
bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri
proprii si subventii si bugetului fondurilor externe nerambursabile
incheiata la data de 30.09.2015 – initiator primarul municipiului Husi .
33. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru
patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2016 pentru
inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al
Municipiului Husi – initiator primarul municipiului Husi .
34. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumurilor taxelor de
radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu
data de 01.01.2016- initiator primarul municipiului Husi .
35. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor
utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de
01.01.2016 – initiator primarul municipiului Husi .
36. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxei de concesionare
ce se va utiliza in anul fiscal 2016 pentru concesionarea terenurilor
pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren– initiator
primarul municipiului Husi .
37. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2016 – initiator primarul municipiului Husi .
38. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce
se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de
01.01.2016 – initiator primarul municipiului Husi .
39. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru
patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2016 pentru
inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al
Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere
si in patrimoniul Casei de Cultura Husi – initiator primarul
municipiului Husi .
40. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei concesionare
loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare
practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi
incepand cu data de 01.01.2016 – initiator primarul municipiului Husi .
41. Informare Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala,
referitor la solicitarea d-nei dr.Dumitrache Raluca Mariana, inregistrata
la Primaria Municipiului Husi la nr. 30098 din 26.10.2015 , de
repartizare a unei locuinte construita de A.N.L.

 

 

Comments

comments