OMNIA csm husi tenis

Proiect Erasmus+ ”HOW WE TEACH AND LEARN ENGLISH” – mobilitate in Portugalia

noiembrie 27th, 2018 | de Husi Pe Surse
Proiect Erasmus+ ”HOW WE TEACH AND LEARN ENGLISH” – mobilitate in Portugalia
Local

În perioada 7-10.11.2018, profesorii Colegiului Agricol ”Dimitrie Cantemir” Huși au participat la activitățile Proiectului Erasmus+ ”HOW WE TEACH AND LEARN ENGLISH”, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului ERASMUS+, acţiunea KA2 – parteneriate strategice în domeniul şcolar, cu numărul de referinţă 2016-1-PL01-KA219-26640_4, desfășurate la Braga-PORTUGALIA, o ultimă întâlnire de tip Transnational Meeting. Au fost discutate activitățile realizate de către fiecare țară, activitățile de diseminare, despre întocmirea raportului final de către fiecare țară participantă. Pe data de 28.11.2018 va avea loc Conferința de închidere a acestui proiect (HWTALE) la care vor participa membrii echipei de proiect, colegi profesori din școală și din alte școli, reprezentanți ai Consiliului local, elevi din grupul țintă, părinți. Implementarea proiectului  a reușit să îmbunătăţească  abilităţile lingvistice cât  şi pe cele informatice, la elevi  şi profesori, necesare pentru a susţine comunicarea şi cooperarea internaţională în Europa.  Activităţile care s-au desfășurat au încurajat elevii să înveţe independent utilizând mijloacele TIC (Learning to learn), să-și dezvolte abilităţile sociale prin activităţi de joc de rol, interviu, să participe la evenimente culturale şi să promoveze învăţarea cross-curriculară prin învăţarea şi introducerea unor noi metode de predare/învăţare/formare, specifice fiecărei ţari partenere, Spania, Polonia, Portugalia și Slovacia.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

 

Comments

comments