OMNIA csm husi tenis

RMN la spitalul Husi – Hotarare importanta aprobata de catre 16 consilieri !

aprilie 10th, 2019 | de Husi Pe Surse
RMN la spitalul Husi – Hotarare importanta aprobata de catre 16 consilieri !
Local

08.04.2019

HOTĂRÂREA NR.110

privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocării sumei de 768.000 lei reprezentând contribuţia Consiliului local al municipiului Huşi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiţii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi din bugetul Ministerului Sănătăţii

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;

Având în vedere expunerea de motive privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocării sumei de 768.000 lei reprezentând contribuţia Consiliului local al municipiului Huşi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiţii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi din bugetul Ministerului Sănătăţii;

În conformitate cu prevederile art. 198 alin.(1) lit. (b) din Legea nr.95 din 14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, publicată în M.O. 372 din 28 aprilie 2006, şi prevederile Legii privind finanţele publice locale, actualizata, nr.273 din 29 iunie 2006, publicată în M.O. 618 din 18.07.2006, prevederile art.36 alin.6 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se acordă aviz de principiu in vederea alocării sumei de 768.000 lei reprezentând contribuţia Consiliului local al municipiului Huşi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiţii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi din bugetul Ministerului Sănătăţii .

Art.2. Sursa de finanţare o constituie veniturile proprii ale bugetului local.

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 313 din 31.10.2018 privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocării sumei de 549.900 lei reprezentând contribuţia Consiliului local al municipiului Huşi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiţii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi din bugetul Ministerului Sănătăţii .

Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Huşi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,

Cristinel Popa

Investigatia imagistica cu un aparat de rezonanta magnetica (RMN)

Este una dintre modalitatile pe care noi le folosim pentru a ajuta la diagnosticarea unor boli. Pe langa rezonanta magnetica se mai foloseste si computer tomografia, radiografia si ultrasonografia sau ecografia, dar rezonanta magnetica este cea mai noua tehnica radiolog-imagistica. Nu foloseste raze X, deci nu iradiaza.

Are o rezolutie spatiala si temporala, un contrast mult mai bun pe anumite segmente ale corpului, spre exemplu pentru neurologie, pentru investigatiile care sunt necesare pentru stabilirea unui diagnostic cranio cerebral. RMN-ul este de electie in astfel de investigatii.

Cand este recomandat RMN-ul?

In afectiunile coloanei vertebrale, in afectiunile reumatologice si chiar si ortopedice, la nivelul articulatiilor, cum ar fi genunchiul, umarul, dar si articulatii mai mici, glezna, picior, mana.

Ce este RMN / IRM?

IRM (examinarea imagistica prin rezonanta magnetica) este o metoda de diagnostic neiradianta si neinvaziva care utilizeaza un camp magnetic si unde de radiofrecventa pentru vizualizarea diferitelor organe sau tesuturi ale corpului uman.

Principiul de functionare al RMN / IRM

Functionarea IRM se bazeaza pe un fenomen fizic numit rezonanta magnetica nucleara, descoperit de Isidor Rabi care in anul 1944 a primit Premiul Nobel pentru Fizica. Fenomenul se observa atunci cand o substanta este plasata intr-un camp magnetic si sunt aplicate unde radio. Ca rezultat al acestui proces atomii din substanta vor emite mici semnale radio detectabile.

 Sursa : medlife.ro

 

Comments

comments