OMNIA csm husi tenis

,,Sã ştii mai multe,sã fii mai bun !’’ program naţional organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale la Şcoala Gimnazialã,,Mihail Sadoveanu’’ din Huşi

aprilie 24th, 2018 | de Husi Pe Surse
,,Sã ştii mai multe,sã fii mai bun !’’ program naţional organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale la Şcoala Gimnazialã,,Mihail Sadoveanu’’ din Huşi
Local

Şcoala altfel – ,,Sã ştii mai multe,sã fii mai bun !’’ este un program naţional organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale al cãrui scop este sã contribuie la dezvoltarea competenţei de învãţare şi a abilitãţilor socio-emoţionale în rândul elevilor.
Anul acesta la Şcoala Gimnazialã,,Mihail Sadoveanu’’ din Huşi s-a optat pentru Şcoala Altfel perioada 16-20 aprilie. Ȋn acest interval elevii şi profesorii au fost implicaţi în activitãţi extraşcolare şi extracurriculare care au contribuit la dezvoltarea polivalentã a elevilor prin abordarea unei palete largi de domenii culturale, sportive, ştiinţifice menite sã-i conştientizeze şi sã-i responsabilizeze social.Astfel,s-au organizat vizite la diverse obiective de culturã şi social-economice, s-au organizat excursii,concursuri de culturã generalã,activitãţi sportive şi de voluntariat ,vizionãri de filme şi de spectacole de teatru adecvate vârstei elevilor etc.Enumerãm în acest sens câteva dintre aceste activitãţi:
-Vizitã la Biblioteca Municipalã ,,Mihai Ralea’’ – Huşi,prilej cu care elevii au observat secţiile bibliotecii – destinate copiilor / adulţilor / sala de lecturã şi au vzionat un film didactic ( au participat elevii clasei a VI-a D însoţiţi de profesor diriginte Turbatu Dana);

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

-Vizitã la Vama Albiţa – aici elevii au fost plãcut impresionaţi de primirea fãcutã de angajaţii şi reprezentanţii vãmii ,de activitatea desfãşuratã în acest domeniu,dar şi de demonstraţiile cu câini dresaţi( au participat elevii claselor a-V-a si a – VI-a însoţiţi de profesorii diriginţi Culina Guţu, Dana Turbatu,Irina Bostan);

-Excursie la Bârlad,având ca obiective turistice:

Teatrul ,,Victor Ion Popa’’ – elevii au avut fericita ocazie de a viziona spectacolul de teatru ,,Pãcalã………’’în interpretarea actorilor bârladeni,într-o salã de teatru special-amenajatã;
Muzeul ,,Vasile Pârvan’’ – elevii au vizitat expoziţia permanentã şi au vizionat un film ştiinţific 3D;
Vizitã la Plantariu,Pavilionul ,, Marcel Guguianu’’ – elevii au avut parte de vizionarea unui spectacol deosebit despre Sistemul Solar;
Vizitã la Grãdina Zoologicã – elevii au vizitat parcul,au observat animale sãlbatice care trãiesc în diferite zone geografice ale globului.
La aceastã activitate au participal elevii claselor a –V-a si a- VI-a însoţiţi de profesorii diriginţi Culina Guţu,Gabriel Brânza,Dana Turbatu, Gabriela Boroş, Ernest Munteanu.
Intregul program ,,Şcoala altfel’’ a fost coordonat de profesorii Daniela Brãnici şi Gabriel Brânzã,directorii Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu’’ – Huşi
Programul ,,Sã ştii mai multe,sã fii mai bun!’’desfãşurat la şcoala noastrã a avut un impact deosebit asupra elevilor deoarece le-a oferit posibilitatea de a-şi lãrgi orizontul de cunoştinţe,intrând în contact direct cu peisajul cultural,socio-economic şi educativ contemporan ( a declarat prof.Dana Turbatu).

page page

 

Comments

comments