OMNIA csm husi tenis

Scutirea de la plata a majorarilor de intarziere

noiembrie 10th, 2015 | de Husi pe surse
Scutirea de la plata a majorarilor de intarziere
Local

In perioada 1 noiembrie – 23 decembrie 2015, contribuabilii persoane fizice, care isi  achita integral obligatiile fiscale restante catre Primaria Husi, beneficiaza de scutirea de la plata a majorarilor de intarziere, (cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, interprinderi individuale etc.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Potrivit HCL 209/28.10.2015 art (1):

(2) Pot beneficia de scutirile prevazute in prezenta procedura persoanele fizice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  1. au achitat integral de la intrarea in vigoare a prezentei pana la data de 23.12.2015 toate obligatiile fiscale principale restante*;
  2. au achitat integral de la intrarea in vigoare a prezentei pana la data de 23.12.2015 sumele repezentand amenzi exigibile, de orice fel, cu exceptia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendata;

Nota  * ) Prin obligatii fiscale principale restante la data de de 23.12.2015 se intelege obligatiile fiscale cu termene de plata scadenta pana la data de 23 decembrie 2015 si neachitate pana la aceasta data.

Prin obligatii fiscale se intelege si sumele reprezentand amenzi eligibile, de orice fel, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendata.

(3) Facilitatile prevazute la alin.(1) nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin proprie sau sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

(4) In categoria creantelor bugetare accesorii, majorari de intarziere, sunt cuprinse:

  1. majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor, taxelor si altor venituri cuvenite bugetului local al municipiului Husi, calculate pana la data platii integrale a debitelor.
  2. majorarile de intarziere stabilite prin acte de inspectia fiscala incheiate de catre inspectorii fiscali, pentru impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului local al municipiului Husi, calculate la data platii integrale a debitelor;
  3. majorarile de intarziere stabilite prin acte de inspectia fiscala care a fost contestate potrivit legii si se afla in curs de solutionare la organele competente

ING. Ioan Ciupilan – Primar Husi

Comments

comments