OMNIA csm husi tenis

Se caută administrator pentru Colegiul Agricol Huși

aprilie 6th, 2016 | de H PS
Se caută administrator pentru Colegiul Agricol Huși
Local

Cei ce doresc sa ocupe acest post de administrator patrimoniu pot depune dosarele l a secretariatul unităţii de învăţământ pana pe 22 aprilie.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Atributiile postului de administrator patrimoniu sunt :

  • organizarea şi gestionarea bazei materiale
  • gestionarea inventarului mobil şi imobil
  • realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din şcoală
  • elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază
  • asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ
  • recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul Colegiului
  • gestionarea contractelor de inchiriere
  • participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare

Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 26 aprilie

Proba scrisă, cea practică şi interviul – 16 mai

Afişarea rezultatelor – 17 mai

Depunerea contestatiilor – 17 mai

Rezultatele finale – 18 mai

Comments

comments