OMNIA csm husi tenis

Sedința anuală a Adunării eparhiale a Episcopiei Hușilor.

februarie 12th, 2016 | de Husi pe surse
Sedința anuală a Adunării eparhiale a Episcopiei Hușilor.
Local

În sala de conferinţe a Protopopiatului Huşi a avut loc joi, 11 februarie  2016, Adunarea eparhială a Episcopiei Huşilor. Întâlnirea a fost prezidată de Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Membrii adunării Eparhiale a Episcopiei Huşilor s-au reunit în ședința anuală la sediul Protopopiatului Huşi, sub preşedinţia Preasfinţitului Episcop Corneliu. După apelul nominal au  fost desemnați secretarii de şedinţă, în persoana domnilor profesori Didu Clapon și Dumitru Mihalache. Preasfințitul Corneliu a ținut un cuvânt de deschidere în care a mulțumit membrilor Adunării pentru prezenţă. A urmat apoi prezentarea rapoartelor de activitate pe sectoare.

Din partea Sectorului administrativ-bisericesc raportului de activitate a fost prezentat de către Pr. Paul Rariță, consilier administrativ al Episcopiei Hușilor, care a prezentat succint activitatea acestui sector, supunând spre aprobare raportul anual. Episcopia Hușilor  este organizată în 3 protopopiate, 279 parohii cu 207 filii, 15 mănăstiri și 4 schituri. Activitatea Administrației eparhiale se desfășoară în cadrul a 7 sectoare: Sectorul Administrativ Bisericesc, Sectorul Învățământ și activități cu tineretul, Sectorul Cultural și comunicații media, Sectorul Social – Filantropic și Misionar, Sectorul Economic și Financiar Contabil, Sectorul Patrimoniu și Construcții Bisericești și Sectorul Exarhatul Mănăstirilor.

A urmat prezentarea raportului Sectorului economic-financiar, patrimoniu şi construcţii bisericeşti, raportor fiind Arhim. Serafim Bodnar, consilier economic al Episcopiei Huşilor. S-a prezentat activitatea economică şi edilitară a Episcopiei Huşilor în anul ce a trecut, precum şi multiplele proiecte care de derulează în prezent. Aici s-a făcut referire la numeroasele şantiere de biserici şi complexe sociale ale parohiilor. Unele se află în curs de finalizare, iar altele au fost sfinţite de Preasfinţitul Corneliu. Astfel, în eparhie mai sunt 32 de biserici în construcție, alte 13 în curs de pictare, precum și 9 edificii eclesiale în curs de construcție sau restaurare.

Raportul  Sectorului Cultural și Social-Filantropic a fost prezentat de Pr. Cosmin Gubernat, consilier cultural și social-misionar al Episcopiei Hușilor, care a  făcut o trecere în revistă a principalelor proiecte misionare, sociale, educative și culturale desfășurate pe parcursul anului ce a trecut. Sub aspect social filantropic, cu binecuvântarea  și implicarea direct a Preasfințitului Părinte Corneliu, și cu sprijinul generos oferit din Germania și Olanda,  în 2015, au fost aduse la Azilul de bătrâni din Huși și la Centrul de recuperare de la Râșești mai multe transporturi de paturi noi, însumând peste 150 de piese, cu saltele și noptiere, pentru echiparea totală a saloanelor ocupate de persoanele rezidente.

De asemenea, au fost dotate cu mobilier nou 4 clase ale Școlii nr. 6 din Vaslui (160 de pupitre și scaune), și Școlile din Târzii  (200 de pupitre și scaune) și Delești (250 de pupitre și scaune). De asemenea la Delești s-a reușit dotarea celor 2 clase ale grădiniței din localitate cu 50 de pupitre, scaune și rechizite noi.

Prin parteneriatul cu Fundatia Motivation România s-a venit în întâmpinarea nevoilor celor defavorizați și aflați în situații limită prin donațiile de scaune rulante și alte dispozitive de acest gen.

Totodată, din punct de vedere educațional, prin acordarea a 80 de burse copiilor aflați în situații de risc de abandon școlar, prin numeroasele ajutoare constând în bani, haine, rechizite, alimente, acordate copiilor și tinerilor, prin concursurile, excursiile care s-au organizat pentru ei, s-a încercat contracararea fenomenului de abandon școlar, precum și întâlnirea cu spiritualitatea ortodoxă, dătătoare de valori perene. Astfel, în Episcopia Huşilor,  în 2015 au fost înființate  7 centre inovative „Alege școala”, toate în mediul rural (Băcești, Giurcani, Gușiței, Lipovăț, Murgeni, Parpanița, Pogonești).

Amintim că „Alege şcoala” este un proiect al Patriarhiei Române în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, finanţat prin fonduri europene, care îşi propune să prevină abandonul şcolar şi să reintegreze în sistemul de învăţământ copiii care au abandonat şcoala, prin programe de tip „a doua şansă”. Toate centrele au fost dotate prin proiect cu aparatură electronică în valoare de 10.000 lei/ pe centru, constand în: laptop, ecran de proiectie, videoproiector, sistem desktop Fuji, aparat foto, camera video si copiator.  De asemenea, centrele a fost dotat cu materiale consumabile în valoare de aproximativ 40.000 lei care au fost utilizate pentru activitatile din centru. Grupul țintă a fost constituit din 105 elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii la care s-au mai adăugat și copiii ce frecventau în mod obișnuit activitățile catehetice desfășurate în parohii, numărul lor total fiind de aproximativ 200 de elevi.

Copiii din grupul tinta au beneficiat de subvenții în bani (o bursă în valoare de câte 300 lei lunar, timp de 5 luni), ghiozdane, rechizite scolare, și au participat la tabara de creație ,,Licăr de Lumină” de la Bușteni, iar la finele proiectului la o excursie având un itinerar foarte vast.

S-a mai prezentat activitatea culturală a Eparhiei Huşilor, precum şi implicarea în proiectele naţionale derulate cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Exarhatul mănăstirilor l-a avut ca raportor pe Protos. Iorest Matei, care a prezentat activitatea duhovnicească a aşezărilor monahale din Eparhia Huşilor.

În continuare, s-a discutat pe marginea rapoartelor prezentate, iar apoi au fost aprobate în unanimitate. De asemenea, s-a adus în discuţie şi s-a aprobat bugetul general pe anul în curs. Membrii laici au luat cuvântul, prezentând colaborarea pe care au avut-o cu Biserica în anul ce a trecut, făcând diferite propuneri în vederea îmbunătățirii și diversificării activităților desfășurate în Eparhia Hușilor.

Preasfințitul Părinte Corneliu a făcut o trecere în revistă a principalelor provocări cu care s-a confruntat Episcopia Huşilor în anul ce a trecut, a menționat semnificația alegerii anului 2015 ca „An Omagial al misiunii parohiei și mânăstirii azi”, amintind totodată de proiectele care se vor derula anul acesta, care au nevoie de colaborarea strânsă dintre Biserică şi factorii decidenţi ai instituţiilor publice şi private.

         În finalul lucrărilor, Preasfinţia Sa a mulţumit membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Huşilor pentru implicarea lor directă în viaţa Bisericii.

Comments

comments