OMNIA

Sedinta extraordinara a Consiliului Local Husi

februarie 12th, 2018 | de Husi Pe Surse
Sedinta extraordinara a Consiliului Local Husi
Local

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţa
extraordinară pentru data de 15 februarie 2018, ora 15,00, la camera nr.20 din
Primăria municipiului Huşi, cu următorul proiect al ordinei de zi:
1. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru luna februarie 2018.
2. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de rezervă bugetara la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Huşi în suma de 10,0 mii lei – iniţiator primarul municipiului Huşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie “Lucrări de reabilitare reţele de apă potabilă în municipiul Huşi” – iniţiator primarul municipiului Huşi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2018- 2019 pentru obiectivul de investiţii «Modernizare străzi în Municipiul Huşi», iniţiator primarul municipiului Huşi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2018-
2019 pentru obiectivul «Program de reparaţii străzi în Municipiul Huşi»,
iniţiator primarul municipiului Huşi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2018- 2019 pentru obiectivul de investiţii «Execuţie lucrări de utilităţi şi
sistematizare pe verticală ANL Municipiul Huşi», iniţiator primarul municipiului Huşi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2018-2019 pentru obiectivul de investiţii «Lucrări de reabilitare reţele de apă
potabilă în Municipiul Huşi», iniţiator primarul municipiului Huşi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului Serviciului Administrarea Cimitirelor, pentru perioada 2018 -2019 pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare prin asfaltare alee principală din Cimitirul Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huşi», iniţiator primarul municipiului Huşi.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local şi bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru perioada 2018-2019 pentru obiectivul de investiţii «Instalaţie stins incendiu Hala Agroalimentară Municipiul Huşi», iniţiator primarul municipiului Huşi.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu pentru realizarea de documentatii tehnice in vederea accesarii de finantari nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 4.e „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, Obiectiv Specific 3.2
Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, in care autoritatile publice locale urbane sunt solicitanti eligibili pentru accesarea de finantari a investitiilor destinate
imbunatatirii transportului public urban, investitii destinate transportului electric si nemotorizat, precum si alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana – iniţiator primarul municipiului Huşi.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu pentru realizarea de documentatii tehnice in vederea accesarii de finantari nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritara 13 –
Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investitii 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economic și socială a comunitătilor defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific
13.1 – Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania – iniţiator primarul municipiului Huşi.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 şi estimat pentru anii 2019-2021, iniţiator primarul municipiului Huşi.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi estimat pentru anii 2019-2021 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii – iniţiator primarul municipiului Huşi.

Comments

comments