OMNIA

Sedinta extraordinara a Consiliului Local

noiembrie 13th, 2017 | de Husi Pe Surse
Sedinta extraordinara a Consiliului Local
Local

Se convoaca Consiliul Local al municipiului Husi in sedinta extraordinara pentru data de 14.11.2017, ora 08,00 la camera nrș20 a Primariei municipiului Husi , cu urmatorul proiect al ordinei de zi .

I.Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna noiembrie 2017

2. Proiect de hotarare privind privind modificarea si completarea art. 1 alin(l) si alin(2) din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 255 din 31 octombrie 2017 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Huși pentru semestrul I an școlar 2017-2018— initiator primarul municipiului Husi ;

3. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.226 din 28.09.2017 privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Instalatie stins incendiu Hala Agroalimentara Municipiul Husi» initiator primarul municipiului Husi;

4. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.229 din 28.09.2017 privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 – 2018 pentru obiectivul de investitii «Alimentare cu apa potabila zona locuinte ANL de pe Soseaua Husi-lasi nr.74 -76 din Municipiul Husi» — initiator primarul municipiului Husi;

5 .Proiect de hotarare privind privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 -2018 pentru obiectivul «Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație,și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, pentru reabilitarea /modernizarea si dotarea Colegiului Agricol ”Dimitrie Cantemir” Husi initiator primarul municipiului Husi ;

6.Proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului local etapa noiembrie 2017;— initiator primarul municipiului Husi ;

7.Proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa noiembrie 2017

Comments

comments