OMNIA csm husi tenis

Sedinta extraordinara al Consiliului Local

iulie 18th, 2017 | de Huși pe Surse
Sedinta extraordinara al Consiliului Local
Local

O noua sedinta extraordinara al Consiliului Local a avut loc astazi 18 iulie 2017, la ora 8:00, la camera nr.20 a Primăriei municipiului Huşi, cu următorul proiect al ordinei de zi:

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

1.Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru luna iulie 2017.

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui“,  aprobarea contributiei proprii a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi la proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui” depus in cadrul Programul Operational Capital Uman 2014-2020 – Axa prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, si imputernicirea persoanei desemnate sa semneze contractul de finantare/documentele contractului de finantare – iniţiator primarul municipiului Huşi.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează secretarul municipiului Huşi.

Comments

comments