OMNIA

Sedinta ordinara a Consiliului Local Husi

noiembrie 23rd, 2017 | de Husi Pe Surse
Sedinta ordinara a Consiliului Local Husi
Local

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Huși în ședința ordinară pentru data de 28 noiembrie 2017 , ora 16,00 , la camera nr.20 a Primăriei municipiului Huși , cu următorul proiect al ordinei de zi:

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren de 600 mp situată în municipiul Huși,strada Gugiuman Ion nr.21, în urma înstrăinării construcției cu destinația de locuința – inițiator primarul municipiului Huși .

2. Proiect de hotarâre privind modificarea inventarului bunurilor mobile și imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși .

3. Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși insușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001- inițiator primarul municipiului Huși .

4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafețe de teren reprezentând curți construcții aflate în administrarea Colegiului Agricol ľ Dimitrie Cantemir” și a Liceului Tehnologic ‘l loan Corivan” Huși în administrarea Consiliului Local al municipiului Huși în vederea asfaltării initiator primarul municipiului Huși .

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafața de 18 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Huși, situat în strada Alexandru Giugaru nr. I.A – inițiator primarul municipiului Huși

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huși, strada Stefan cel Mare nr. 16, bl.L.5,sc.B,et. l,ap.4 aflat în proprietatea municipiului Huși, către actualul chiriaș inițiator primarul municipiului Huși .

7. Proiect de hotarare privind transferul catre asociatia „Grupul de Actiune Locala Husi – Comunitate Incluziva” a echipamentelor IT achizitionate in cadrul proiectului ” Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala, pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi,judetul Vaslui” cod proiect POCU/137/5/l/1 14052 , proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, – inițiator primarul municipiului Huși .

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018- inițiator primarul municipiului Huși .

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de înhumare și a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aflate în administrarea Consiliului Local Huși începând cu data de Ol .01.2018- inițiator primarul municipiului Huși .

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumurilor taxelor și tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Huși începând cu data de 01.01.2018- inițiator primarul municipiului Huși .

1 1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Huși începând cu data de 01.01.2018 – inițiator primarul municipiului Huși .

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Huși începând cu data de 01.01.2018- inițiator primarul municipiului Huși .

13 .Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat ce se vor utiliza începând cu data de 01.01.2018 pentru închirierea terenurilor și spațiilor din domeniul public și privat al Municipiului Husiinițiator primarul municipiului Huși .

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza în anul fiscal 2018 pentru concesionarea terenurilor pentru care până la data de 3 1.12.2003 s-a datorat taxa teren inițiator primarul municipiului Huși .

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Huși începând cu data de Ol .01.2018- inițiator primarul municipiului Huși .

16.Proiect de hotărâre privind completarea Programului multianual de reparații străzi în municipiul Huși – inițiator primarul municipiului Huși .

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2019 pentru obiectivul de investitii « Modernizare străzi in Municipiul Husi – inițiator primarul municipiului Huși .

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr, 221 din 28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere în municipiul Husi și a documentelor conexe la Regulament- inițiator primarul municipiului Huși .

19.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși .

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Proiectului de Amenajament pastoral pentru pajiștile permanente aflate în proprietat UAT Huși – inițiator primarul municipiului Huși .

21. Proiect de hotarâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocării sumei de 332.600 lei reprezentând contribuția Consiliului local al municipiului Huși în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiții propuse de Spitalul Municipal ”Dimitrie Castroian” Huși din bugetul Ministerului Sănătății – inițiator primarul municipiului Huși

22. Proiect de hotarâre privind aprobarea depozitarii tuturor tipurilor de deșeuri din construcții colectate din municipiul Huși , zona DRIC III. , pe un teren în suprafață de 12585 mp – inițiator primarul municipiului Huși

23. Proiect de hotarâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistența și reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale Huși – inițiator primarul municipiului Huși .

24.Diverse.

Comments

comments