OMNIA

Sedinta ordinara a Consiliului Local Husi

ianuarie 30th, 2018 | de Husi Pe Surse
Sedinta ordinara a Consiliului Local Husi
Local

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Huși în șcdința ordinară pentru data de 31 ianuarie 2018 , ora 16,00, la camera nr.2() a Primăriei municipiului Huși , cu următorul proiect al ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Nacu Mihaela – inițiator primarul municipiului Huși .
2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor mobile și imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși initiator primarul municipiului Huși .
3. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși insușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr.21 din 12.04.2001- inițiator primarul municipiului Huși .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L , întocmite în baza listei de prioritate pentru acordarea locuinĘei A.NL., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr, 126/18.12.2016 – inițiator primarul municipiului Huși.
5. Proiect retragerea dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală inițiator primarul municipiului Huși .
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru anul 2018- inițiator primarul municipiului Huși .
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitație publică a terenului în suprafața de 136 mp aparținând domeniului privat al municipiului Huși, situat în municipiul Huși, strada Dacia nr.30.Až județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a
terenului în suprafață de 8,74 mp aparținând domeniului public al municipiului Huși, strada G-ral Teleman – inițiator primarul municipiului Huși .
9. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 23546 din 06.11.2012 incheiat cu domnul Tăutu Adrian – Iulian – inițiator primarul municipiului Huși .
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huși, strada Stefan cel Mare nr. 16, l,ap.4 , aflat în proprietatea municipiului Huși, către actualul chiriaș inițiator primarul municipiului Huși
11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huși, strada Calea Basarabiei nr.83, ,aflat în proprietatea municipiului Huși, către actualul chiriaș – inițiator primarul municipiului Huși
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 240 din 31.10.2017 privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huși, strada Piața Victoriei nr.9,
, aflat în proprietatea municipiului Huși, către actualul chiriaș – inițiator .
13. Proiect de emiterea unui aviz de de principiu în vederea vânzării directe a terenului în suprafața de 301 mp , aparținând domeniului privat al municipiului Huși, situat în Huși, strada Ieremia Movila nr. 50 , către domnul Sălăvăstru Ciprian – inițiator primarul municipiului Huși ,
14.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului proprietatea municipiului Huși, situat în strada Schit bl.H.2,sc.D,ap.49 ,către actualul chiriaș – inițiator primarul municipiului Huși.
15.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzăľii apartamentului proprietatea municipiului Huși , situat în strada Stefan cel Mare nr. 16, bl.L.5,sc.A,ap.1, către actualul chiriaș- inițiator primarul municipiului Huși .
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși, strada Scolii nr. 19,
,județul Vaslui, de pe numele Nicolau Paraschiva pe numele Dimitriu Dănuț inițiator primarul municipiului Huși .
17.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile prevăzute în Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația locală pentru desfășurarea activităților specifice Primăriei Municipiului Huși și serviciile publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
18.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcliile prevăzute în Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administra.ția locală pentru desfășurarea activităților specifice Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi inițiator primarul municipiului Huși.
19.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru functiile prevăzute în Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația locală pentru desfășurarea activităților specifice Politiei Locale Husi inilialoł’ primarul municipiului Huși.
20.Proiect de hotărâre pentru mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi in anul scolar 2018-2019 inițiator .

21. Proiect de aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Huși pentru semestrul II an școlar 2017-2018 , inițiator primarul municipiului Huși.
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de veterani și văduve de război, persoane cu handicap și asistenți personali ai acestora care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Huși- inițiator primarul municipiului Huși.
23.Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Huși inițiator primarul municipiului Huși.
24. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcții al personalului clin cadrul Creșei Municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. PARCURI VERZI S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2018 – inițiator primarul municipiului Huși.
26,Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.PARCURI VERZI SRL HUSI pentru anul 2018- inițiator primarul municipiului Huși.
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a
anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBIUZARE PRESȚF SRL HUSI pentru anul 2018- inițiator primarul municipiului Huși.
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2018, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001 – inițiator primarul municipiului Huși.
29.Proiect. de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repałtizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2018

30. Proiect de acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada I Decembrie nr. 12, in anul financiar 2018 inițiator primarul municipiului Huși.
31. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul lasi, punct de lucru in municipiul Husi in anul financiar 20 8 inițiator primarul municipiului Huși.
32.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello in anul financiar 2018- inițiator primarul municipiului Huși.
33.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas lasiș punct de lucru in municipiul Husi, in anul financiar 2018- inițiator primarul municipiului Huși,
34.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi, strada Melchisedec nr.4, in anul financiar 2018 – inițiator primarul municipiului Huși.
35.Adresa Camerei de Conturi Vaslui nr. 1275 din 29.12.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Husi la nr. 60 din 04.01.2018 – Decizia nr.41 din 29.12.2017 emisa urmare a celor constatate si consemnate in Raportul de control ni’. 1275/3913 din 13.122017, incheiat in urma misiunii de control la Colegiul Agricoľ tDimitrie Cantemir” Husi ,
36. Adresa Camerei de Conturi Vaslui nr. 1268 din 29.12.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Husi la nr. 61 din 04.01.2018 – Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 23 din 03.08.2015, inregistrat sub nr. 1268/31840/12.12.2017 , intocmit la nivelul U.A.T. Municipiul Husi, impreuna cu Decizia nr.23/3 din 29.12.2017 privind prelungirea termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.23 din 03.08.2015.
37.Adresa Camerei de Conturi Vaslui nr. 1269 din 29.12.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Husi la nr. 62 din 0401.2018 – Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 8 din 09.05.2017, inregistrat sub nr. 1269/31841/12.12.2017 , intocmit la nivelul U.A.T. Municipiul Husi, împreuna cu Decizia nr,8/l din 29.12,2017 privind prelungirea termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.8 din 09.05.2017.
38. Adresa Camerei de Conturi Vaslui nr. 1276 din 29.12.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Husi la nr. 63 din 04.01.2018 Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.4/
04.04.2017 , inregistrat sub nr. 1276/13994/13.12.2017 , intocmit la nivelul Spitalului Municipal”Dimitrie Castroian” Husi, impreuna cu Decizia nr,4/l din 29.122017 privind prelungirea termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.4 din 04.04.2017,
39.Adresa Camerei de Conturi Vaslui nr. 1277 din 29.12.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Husi la nr. 64 din 04.01.2018 – Decizia nr. 43 din 29.12.2017 emisa urmare a celor constatate si consemnate in Raportul de control nr. 1277/798 din 13.12.2017 , incheiat in urma misiunii de control privind situatia evolutiei si modul de administrare a patrimoniului public si privat in perioada 01.01.2012 – 31.12.2016 la SCI Parcuri Verzi” SRL I-Iusi.
40.Diverse.

Comments

comments