OMNIA csm husi tenis

Sedinta ordinara a Consiliului Local Husi

februarie 22nd, 2018 | de Husi Pe Surse
Sedinta ordinara a Consiliului Local Husi
Local

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţa ordinară pentru data de 22 februarie 2018, ora 15,00, la camera nr.20 din Primăria municipiului Huşi, cu următorul proiect al ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Dobrea Daniel – iniţiator primarul municipiului Huşi.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Blănariu Victor – iniţiator primarul municipiului Huşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui 2(două) spaţii comerciale aparţinând domeniului public al municipiului Huşi, aflat în administrarea Centrului Public de Desfacere Huşi, situat în Piaţa Victoriei, noua Hala Agroalimentară – iniţiator primarul municipiului Huşi.
4. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr.21 din 12.04.2001- iniţiator primarul municipiului Huşi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huşi, strada Luceafarul nr.1, bl.T.1, sc.D, et.4, ap.18, județul Vaslui, de pe numele Botezatu Mircea pe numele Botezatu Doina- iniţiator primarul municipiului Huşi.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr.316 din 27.12.2017 privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2018 – iniţiator primarul municipiului Huşi.
7. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Municipala”Mihai Ralea” Husi, institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși- iniţiator primarul municipiului Huşi.
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi- iniţiator primarul municipiului Huşi.

9. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură Municipală ”Alexandru Giugaru” Huși, institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși- iniţiator primarul municipiului Huşi.
10.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura Municipale ”Alexandru Giugaru” Husi- iniţiator primarul municipiului Huşi.
11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Comisiile de concurs si in Comisiile de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director de director medical si director financiar-contabil, la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi – iniţiator primarul municipiului Huşi.
12.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2018, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia Comunitară „Totul pentru Viaţa” cu sediul în municipiul Huşi, strada 1 Decembrie nr. 12- iniţiator primarul municipiului Huşi.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociaţia Comunitară „Totul pentru Viaţa” cu sediul în municipiul Huşi, strada 1 Decembrie nr. 12- iniţiator primarul municipiului Huşi.
14.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2018, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Star of Hope România cu sediul în municipiul Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, str. B-dul 1 Mai, bl. 25, Sc. D, parter – iniţiator primarul municipiului Huşi.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Star of Hope România cu sediul în municipiul Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, str. B-dul 1 Mai, bl. 25, Sc. D, parter- iniţiator primarul municipiului Huşi.

16.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2018, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, strada Corni nr. 43- iniţiator primarul municipiului Huşi.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, strada Corni nr. 43- iniţiator primarul municipiului Huşi.
18.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2018, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia „Congregaţia Surorilor Săracilor Părintelui Vicenzo Morinello” cu sediul în municipiul Huşi, strada Corni nr. 144- iniţiator primarul municipiului Huşi.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociaţia „Congregaţia Surorile Săracilor Pr. Vicenzo Morinello” cu sediul în municipiul Huşi, strada Corni nr.144- iniţiator primarul municipiului Huşi.
20.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2018, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Asociaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi, cu sediul în municipiul Huşi strada Melchisedec nr.4- iniţiator primarul municipiului Huşi.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi , cu sediul în municipiul Huşi strada Melchisedec nr.4- iniţiator primarul municipiului Huşi.
22.Diverse.

Comments

comments