OMNIA csm husi tenis

Sedinta ordinara a Consiliului Local Husi – Vezi Aici ce proiecte s-au votat in sedinta din data de 29 august 2018

august 30th, 2018 | de husipesurse
Sedinta ordinara a Consiliului Local Husi – Vezi Aici ce proiecte s-au votat  in sedinta din data de 29 august 2018
Local

S-a  convocat Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţă ordinară
din data de 29 august 2018 , ora 15,00, la Sala Mare din Primăria municipiului
Huşi , cu următorul proiect al ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 329 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Ion Minulescu nr.13 – inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 465 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Ştefan cel Mare nr.105 – inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării  apartamentului proprietatea municipiului Huşi , situat în strada Schit nr.10, bl.H.2,sc.C,et.4, ap.48, către actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei alveole reprezentând staţie de autobuz strada A.I.Cuza , vizavi de magazinul LIDL – inițiator primarul municipiului Huși.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 611,00 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat in Huși, strada Al.I.Cuza nr.56 – inițiator primarul municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 4,00 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Ştefan cel Mare, Complex Confin, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 4,00 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Alexandru Giugaru nr.4, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Eroilor nr.6 , județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1,00 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Eroilor nr.6, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafete de teren de 29,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Husi, strada Sf.Gheorghe nr.2.J, numar cadastral 76330 , judetul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu numărul cadastral 76486 în suprafaţa de 43431 m.p, situat în Cartier Dric 2, proprietatea municipiului Huși, în 2 loturi distincte – inițiator primarul municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind preluarea contractelor de concesiune asupra unor suprafeţe de teren situate în municipiul Huşi, strada Anastasie Panu nr.35 , în urma înstrăinării construcţiilor cu destinaţia de locuinţă – inițiator primarul municipiului Huși.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţa de 442 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat in proprietatea municipiului Husi , situat in strada Husi-Voloseni nr.1.C, judetul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.

15.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a imobilului Baia Populară , aparţinând domeniului public al municipiului Huşi , situat în strada Cpt.N.N.Cisman nr.20, către Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară „Econova” pe o perioadă de 15 ani – inițiator primarul municipiului Huși.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Huşi cu SC „LIDL ROMÂNIA” SCS pentru amenajarea intersecţiei intre Calea Basarabiei şi Şoseaua Husi-Stanilesti – inițiator primarul municipiului Huși.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de iluminat public şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.
18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr.45 din 07.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Huşi în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.
19.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.46 din 07.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Huşi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, înfiinţate în unităţile de învăţământ de stat preuniversitar din municipiul Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.
20.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa august 2018 – inițiator primarul municipiului Huși.
21.Diverse.

Comments

comments