OMNIA

Sedinta ordinara al Consiliul Local Huşi

septembrie 25th, 2017 | de Husi Pe Surse
Sedinta  ordinara al Consiliul Local Huşi
Local

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţa
ordinară pentru data de 28 septembrie 2017, ora 15,30, la camera nr.20 a
Primăriei municipiului Huşi, cu următorul proiect al ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor
mobile şi imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Huşi –
inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
vânzării apartamentului aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi,
situat în strada Stefan cel Mare, bl.L.5, sc.B, et.1, ap.4, către actualul chiriaş
– inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
vânzării apartamentului aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi,
situat în strada 1 Decembrie nr.37, bl.8,sc.A,parter,ap.1, către actualul chiriaş
– inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind emiterea unui avize principiu în vederea
aprobării concesionarii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţa de 10
mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Calea
Basarabiei nr.90.B – inițiator primarul municipiului Huși.

 

5. Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
aprobării concesionarii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţa de 27
mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Calea
Basarabiei nr.4.B- inițiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţa de 91 mp, aparţinând
domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Ioan Vodă cel Viteaz
nr.26.A- inițiator primarul municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în
municipiul Huşi, strada Piata Victoriei nr.9, bl.18,sc.D,et.4,ap.11, aflat în
proprietatea municipiului Huşi, către actualul chiriaş – inițiator primarul
municipiului Huși.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea reevaluarii patrimoniului Municipiului
Huși la data de 31.08.2017 – inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare,
funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de

închiriere în municipiul Husi şi a documentelor conexe la Regulament-
inițiator primarul municipiului Huși.

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune împotriva poluării
apelor cu nitraţi proveniţi din surse agricole la nivelul municipiului Huşi –
inițiator primarul municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși – inițiator
primarul municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice
pentru obiectivul de investitie “Statie de pompare ape uzate – S.P.A.U. –
strada Pictor Viorel Husi, in municipiul Husi“- inițiator primarul
municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului
Local al Municipiului Husi nr. 84 din 29.03.2017 privind aprobarea
creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al
Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii
«Executie lucrari de utilitati si sistematizare pe verticala locuinte ANL
Municipiul Husi» – inițiator primarul municipiului Huși.

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului
Local al Municipiului Husi nr.86 din 29.03.2017 privind aprobarea creditelor
de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului
Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Instalatie
stins incendiu Hala Agroalimentara Municipiul Husi», inițiator primarul
municipiului Huși.
15.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local etapa septembrie
2017- inițiator primarul municipiului Huși.
16.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa
septembrie 2017- inițiator primarul municipiului Huși.
17.Diverse.

Comments

comments