OMNIA csm husi tenis

Șoferi hușeni! Aflați ce este dauna totală și cum puteți obține despăgubire de la societatea de asigurări

martie 3rd, 2016 | de H PS
Șoferi hușeni! Aflați ce este dauna totală și cum puteți obține despăgubire de la societatea de asigurări
Local

Pentru orice șofer, este foarte important ca polița CASCO să existe și să fie încheiată. Această poliță este o asigurare facultativă ce protejează autovehiculul tău de furt sau de alte eventuale daune, chiar dacă șoferul este sau nu responsabil de producerea acestora.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Asigurarea CASCO poate fi încheiată de un broker autorizat în asigurări la oricare din societățile de asigurare, însă condițiile de asigurare pot diferi în funcție de riscurile asigurate/riscurile excluse sau valoarea franșizei. În plus, în funcție de asigurător pot diferi, primele de asigurare și condițiile de plată și suma asigurată.

În cazul unui accident, asigurătorul CASCO este obligat prin lege să plătească repararea autovehiculului asigurat sau înlocuirea pieselor, astfel încât autovehiculul să fie readus în starea dinaintea accidentului. Există și cazuri când dauna poate fi totală.

Dauna totală la un autovehicul se poate realiza prin două modalități: avarie totală sau furt total.

Avaria totală este în momentul în care autovehiculul nu mai poate fi reparat în condițiile de securitate specificate de producător sau valoarea reparațiilor este mai mare decât suma asigurată prin contractul de CASCO.

Despăgubirea acordată în caz de avarie totală nu poate depăși cuantumul sumei asigurate.

Asigurătorul este obligat să plătească suma obținută prin scăderea din suma asigurată a:

 • franșizei, dacă există;
 • valorii ratelor rămase de achitat, dacă este cazul;
 • valorii epavei dacă intră în atributul asiguratului.

În calculul despăgubirii se iau în considerare cheltuielile de transport sau de limitare a pagubei la momentul producerii riscului asigurat din care se scade valoarea la aceeași dată a epavei vehiculului. Epava se evaluează din punct de vedere al părților componente ce se mai pot valorifica sau întrebuința.

Majoritatea societăților de asigurare vor propune o sumă pentru epavă; această sumă variază între 15 și 30% din suma asigurată.

Nu ești obligat să accepți propunerea lor, fă acest lucru doar dacă ești de acord cu suma propusă.

În cazul în care refuzi oferta primită poți negocia cu ei valoarea sau ai posibilitatea să cauți să valorifici cât mai bine epava. Acest lucru implică, spre exemplu, obținerea de oferte de la cel putin 2-3 cimitire de mașini, oferta de la Remat sau se pot da anunțuri în ziar cu privire la potențialii cumpărători. După ce obții valori concludente, le vei prezenta asigurătorului oferindu-i totodată posibilitatea să aleagă. Dacă acesta refuză oficial oricare dintre ofertele prezentate de tine și nu negociază valoarea epavei, valorifică tu epava la cel mai bun preț obținut și solicită asiguratorului să despăgubească diferența până la suma asigurată specificată în contractul de asigurare.

Nu există cazuri în care asigurătorul să ofere autoturism la schimb ca formă de despăgubire.

Termenul legal de plată, conform contractului de asigurare CASCO, este în medie de 15 zile lucrătoare, dar acesta variază în funcție de caz și de asigurător.

Atenție! Nu vei obține despăgubiri CASCO dacă:

 • pagubele au fost cauzate autovehiculului de întreținerea necorespunzătoare sau o utilizare improprie a destinației acestuia;
 • pagubele produse dotărilor suplimentare montate la autovehicul, dacă nu au fost declarate de asigurat;
 • partea din pagubă care s-a mărit ca urmare a neluării măsurilor pentru limitarea acesteia;
 • pagubele produse acelor părți componente ale autovehiculului ce erau avariate la încheierea asigurarii și sunt menționate în raportul de inspecție al acestuia;
 • pagubele cauzate de incendiu sau explozie produse prin folosirea flăcării deschise, inclusiv la repararea autovehiculului;
 • furtul sau tentativa de furt, dacă la poliție nu s-a înregistrat o reclamație în acest sens;
 • cazurile în care asiguratul a încredintat, cu consimțământul său, autovehiculul asigurat unei persoane care refuză să i-l restituie;
 • cazurile în care persoana cuprinsă în asigurare a favorizat producerea riscurilor asigurate sau a diminuat posibilitatea de reducere a urmărilor acestora.

Primul pas în procedura de despăgubire CASCO este notificarea societății de asigurare. Pentru deschiderea dosarului de daună există o listă de acte care trebuie depuse la dosar, acestea pot diferi de la o societate la alta, precum și în funcție de asigurarea CASCO deținută de client.

Principalele acte din lista tuturor asigurătorilor sunt:

 • constatul amiabil;
 • asigurarea RCA auto vinovat, dacă dauna a apărut ca urmare a unui accident;
 • copie a poliței de asigurare și a chitanței de plată a primei de asigurare;
 • certificat de înmatriculare auto al asiguratului – copie;
 • permis de conducere conducător auto asigurat – copie, dacă asiguratul este persoană fizică; delegație, dacă asiguratul este persoană juridică; procura notarială dacă se prezintă altă persoană decât asiguratul persoana fizică;
 • act identitate delegat sau împuternicit – copie;
 • originalul procesului verbal emis de Poliția Rutieră (sau după caz Anexa 2) / Dovezii de furt / Constatului amiabil de accident/ Declarației de eveniment (în cazul în care sunt produse numai pagube materiale la autovehicul);
 • actele necesare procedurii de regres, când vinovat de eveniment este un terț;
 • scrisoare de cesiune de la bancă, în cazul în care polița a fost cesionată de către titular în favoarea băncii.

Societatea de asigurare își poate rezerva dreptul de a demara propria anchetă și va înstiința asiguratul în maximum 10 zile.

Important! Brokerul care s-a ocupat cu încheierea poliței tale CASCO te poate îndruma cu privire la etapele ce trebuie parcurse în caz de daună totală.

Articolul a fost furnizat de Sigurama.ro, broker autorizat al SC Safety Broker de asigurare SRL.

Comments

comments