OMNIA csm husi tenis

SOMAȚIE! MAȘINILE ABANDONATE VOR FI RIDICATE!

martie 8th, 2016 | de Husi pe surse
SOMAȚIE! MAȘINILE ABANDONATE VOR FI RIDICATE!
Local

Dacă în termen de 30 de zile de la data anunţului proprietarul sau deţinătorul legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului, şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în condiţiile legii, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somaţiei primite, devin aplicabile prevederile art. 4 alin. (2) şi ale art. 5. După expirarea unui termen de 10 zile de la data somaţiei adresate proprietarului sau deţinătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află şi va fi predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor.

În cazul vehiculului abandonat, primarul la propunerea agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 3 îl somează pe proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale.213132123132

Comments

comments