OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte s-au discutat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Huşi

aprilie 8th, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte s-au discutat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Huşi
Local

Se convoacă de îndată în şedinţă Consiliul Local al municipiului Huşi în data de 08 aprilie 2019, ora 8,30, la camera nr.20 a Primăriei municipiului Huşi, cu următorul proiect al ordinei de zi:
1) Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru luna aprilie 2019.
2) Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocării sumei de 768.000 lei reprezentând contribuţia Consiliului local al municipiului Huşi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiţii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi din bugetul Ministerului Sănătăţii – inițiator primarul municipiului Huși.
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Asfaltare/reabilitare strazi (inclusiv trotuare, piste de biciclete) pe traseul transportului public (aproximativ1,7km), asfaltare trotuare cu exceptia celor de mai sus (aproximativ 5,5 km), amenajare statii de transport in comun” in cadrul proiectului integrat ”Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”, în vederea accesării unei finantari în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – inițiator primarul municipiului Huși.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Dezvoltare terminal de transport public si statii de incarcare autobuze” in cadrul proiectului integrat ”Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” în vederea accesării unei finantari în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7REGIUNI-Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. Prioritatea de investitii 4e:promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii,in special pentru zonele urbane,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon in zinele urbane bazata
pe planurile de mobilitate urbana durabila – inițiator primarul municipiului Huși.

Comments

comments