OMNIA

Vezi aici ce proiecte s-au discutat in sedinta extraordinara a CL Husi din data de 8 Octombrie 2019

octombrie 9th, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte s-au discutat in sedinta extraordinara a CL Husi din data de 8 Octombrie 2019
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi s-a convoacat în şedinţa
extraordinară în ziua de 08 octombrie 2019, ora 8,00, la camera nr.20 din
Primăria municipiului Huşi, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

PROIECT
al ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Huşi din data de 08 octombrie 2019
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al
municipiului Huşi pentru luna octombrie 2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de
investiţie “Asfaltare/reabilitare strazi(inclusiv trotuare,piste de biciclete) pe traseul
transportului public(aproximativ1,7km),asfaltare trotuare cu exceptia celor de mai
sus(aproximativ 5,5 km),amenajare statii de transport in comun”in cadrul proiectului
integrat” Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de
Mobilitate Urbana Durabila”, în vederea accesării unei finantari în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scazute de carbon. Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul specific
3.2:Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate
urbana durabila – inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in
Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila “si a cheltuielilor
legate de proiect , in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, ”
Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de
carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusive
promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare
relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in
zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila“ – inițiator primarul
municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a indicatorilor
tehnico-economici actualizati ai investiţiei Modernizarea si dotarea Ambulatoriului
Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi, in vederea accesarii finantarii
europene nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile
prestate de comunităti, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesiblitătii serviciilor de
sănătate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace si
izolate, Operatiunea A – Ambulatorii, pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate
Integrat Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” Husi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea si dotarea
Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” SMIS 126737 si a
cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si
trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunităti, Obiectivul
Specific 8.1 – Cresterea accesiblitătii serviciilor de sănătate, comunitare si a celor de
nivel secundar, în special pentru zonele sărace si izolate, Operatiunea A –
Ambulatorii, pentru Apelul de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, pentru
dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului municipal “Dimitrie
Castroian” Husi – inițiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie ” Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în
municipiul Huşi ,judeţul Vaslui” – inițiator primarul municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Proiectului “Modernizare prin
asfaltare străzi în Municipiul Huşi , județul Vaslui ” spre finanțare prin Fondul de
Dezvoltare și Investiții (FDI) și a contribuției proprii a Municipiului Huși la FDI –
inițiator primarul municipiului Huși.

Comments

comments