OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte s-au discutat in ședința extraordinară a CL Huși

mai 15th, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte s-au discutat in ședința extraordinară a CL Huși
Local

S-a convocat în şedinţa extraordinară Consiliul Local al municipiului Huşi în data de 14 mai 2019, ora 8,30, la camera nr.20 a Primăriei municipiului Huşi, cu următorul proiect al ordinei de zi:
1) Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru luna mai 2019.
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI a unui număr de 789 unități de compostare individuală – inițiator primarul municipiului Huși.
3) Proiect de hotărâre pentru transmiterea unor bunuri din administrarea Consiliului Local al municipiului Huși în administrarea Consiliului Județean Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
4) Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate „Modernizare şi eficientizare iluminat public în Municipiul Huşi, judeţul Vaslui” – inițiator primarul municipiului Huși.
5) Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019- 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Studiu Fezabilitate „Modernizare si eficientizare iluminat public in Municipiul Husi, judetul Vaslui”- inițiator primarul municipiului Huși.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

6) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local cu suma de 30,0 mii lei reprezentand venituri din capital destinate intocmirii Studiului de fezabilitate „Modernizare si eficientizare iluminat public in Municipiul Husi, judetul Vaslui” – inițiator primarul municipiului Huși.

Comments

comments