OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte s-au discutat in sedinta extraordinară a Consiliului Local Huși

septembrie 25th, 2020 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte s-au discutat in sedinta extraordinară a Consiliului Local Huși
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi a fost convoacă în şedinţa
extraordinară in ziua de 24 septembrie 2020 , ora 14,00 , la Sala Mare
din Primăria municipiului Huşi , cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care
face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
PROIECT
al ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Huşi din data de 24 septembrie 2020
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafeţe
de teren de 298 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi,
situată în municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.70 , către domnul
Anghel Marian , aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă, proprietate a
acestuia – inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafeţe
de teren de 296 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi,
situată în municipiul Huşi, strada Ciprian Porumbescu nr.29 , către domnul
Guță Emil , aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă, proprietate a
acestuia – inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local al municipiului
Huși pentru subînchirierea unui spațiu in suprafată de 43,89 mp , situat in
municipiul Huși , în incinta Sălii de Sport din strada A.I.Cuza nr.12, închiriat de
Ursu M.Dorin Mihai, conform contractului de închiriere nr.20116 din 03.07.2007,
către SC Medtonic Fitness S.R.L – inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului
bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului
Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale a
municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul
municipiului Huși în patru zone – inițiator primarul municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ,,CONVENTIEI PENTRU CUSTODIE”
privind preluarea de către Municipiul Huși de la URBIOLED SRL IAȘI a unui
numar de 12 echipamente pentru iluminat public cu panou fotovoltaic– inițiator
primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu
numărul cadastral 73348 în suprafață de 138 mp situat in strada A.I.Cuza nr.9,
proprietatea municipiului Huși in 2 loturi distincte – inițiator primarul
municipiului Huși.
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu
numărul cadastral 78112 în 12 loturi distincte situate în Cartier Dric.2–
inițiator primarul municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu
numărul cadastral 78526 în 7 loturi distincte și cu numărul cadastral 77735
în 3 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 – inițiator primarul municipiului
Huși.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru
tineri, în regim de inchirere tip A.N.L , întocmită în baza listei de prioritate pentru
acordarea locuinţelor A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 – inițiator primarul municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în
municipiul Huşi, strada 1 Decembrie nr.31, bl.6,sc.C,et.4,ap.60 , aflat în
proprietatea municipiului Huși , către actualul chiriaş – inițiator primarul
municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru
acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada
2020-2021 pentru obiectivul« Reparații curente clădire laborator din cadrul
Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși » – inițiator primarul
municipiului Huși.
14.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local cu suma de 900,0
mii lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 – inițiator primarul municipiului
Huși.
15.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa
septembrie 2020– inițiator primarul municipiului Huși.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments