OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte s-au discutat in şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Huşi!

mai 31st, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte s-au discutat in şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Huşi!
Local

S-a convoacă Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţa
ordinară pentru data de 30 mai 2019 , ora 15,00 , la camera nr.20 din
Primăria municipiului Huşi , cu următorul proiect al ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor și completărilor la

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși-
inițiator primarul municipiului Huși.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși însuşit prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001-
inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenurilor şi clădirilor
în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian”
Huşi, din administrarea Consiliului Local al municipiului Huşi în
administrarea acestuia – inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului
bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului
Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Huşi nr. 11 din 29.01.2019 privind aprobarea vânzării
apartamentului situat în municipiul Huşi, strada 1 Decembrie nr.31,
bl.6,sc.C,et.4,ap.60, aflat în proprietatea municipiului Huşi, către actualul
chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local al municipiului Huşi nr.115 din 23.04.2019 privind prelungirea
duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe care aparţin
domeniului privat al municipiului Huşi – inițiator primarul municipiului
Huși.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Huşi nr. 117 din 23.04.2019 privind modificarea și
completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Huși nr. 21 din 12.04.2001- inițiator primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al
municipiului Husi nr.118 din 23.04.2019 privind aprobarea dării în
concesiune a unor bunuri din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al municipiului Huşi, aferente Serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare către SC “AQUAVAS” SA Vaslui- inițiator primarul
municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor
pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L , întocmită în baza listei de
prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019- inițiator
primarul municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a
4 loturi de teren , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi ,
situate în zona Dric , nr.2, judeţul Vaslui, pentru construirea de locuinţe –
inițiator primarul municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 112 mp , aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, situat în municipiul Huşi, strada Sergent Major Erou
Arhire Stefan nr.2.C, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafeţe
de teren de 292 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi,
situată în municipiul Huşi, strada Ioan Slavici nr. 13 , către doamna
Munteanu Mirela , aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă, proprietate a
acesteia – inițiator primarul municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 24,00 mp aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, situat în municipiul Huşi , strada Calea Basarabiei
nr.1.A, judeţul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţa de 8,00 mp aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, situat în strada Ştefan cel Mare nr.14.D ,judeţul Vaslui –
inițiator primarul municipiului Huși.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri
cu numărul cadastral 77409 în 4 loturi distincte şi cu numărul cadastral
77488 în 3 loturi distincte, situate în Cartier Dric.2 , proprietatea
municipiului Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor

depuse conform Legii nr.15/2003, republicată , modificată şi completată-
inițiator primarul municipiului Huși.

17.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Aleea Ana Ipătescu” ,
străzii nou înfiinţate , datorită extinderii intravilanului municipiului
Huşi,judeţul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
18.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huși ,
situat în strada Eroilor nr.8, bl.17, sc.B, parter, ap.1 , către actualul chiriaş –
inițiator primarul municipiului Huși.
19.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Husi ,
situat în Șoseaua Huși-Stănilești nr.5,bl.Cămin 1, sc.A,parter, ap.7, către
actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.
20.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huși ,
situat în strada Ștefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.A,et.4,ap.18 , către actualul
chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.

21.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huși ,
situat în strada Școlii nr.2, bl.33,sc.B,et.3,ap.36, către actualul chiriaş –
inițiator primarul municipiului Huși.
22.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Zlatan
Costică , în calitate de reprezentant al Autorităţilor Administraţiei Publice
Locale ale Municipiului Huşi în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C.
PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUŞI pentru numirea
domnului ing.Teodor Rotaru în funcția de administrator – inițiator primarul
municipiului Huși.
23.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului
din cadrul Directiei de Asistență Socială Huși – inițiator primarul
municipiului Huși.
24.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2019 , din bugetul
local , pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia Centrul
Diecezan Caritas Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi , punct de lucru în
municipiul Huşi, strada Corni nr. 43- iniţiator primarul municipiului Huşi .
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de
servicii sociale specializate oferite de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas
Iaşi , punct de lucru în municipiul Huşi, strada Corni nr. 43- iniţiator
primarul municipiului Huşi .
26.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2019 , din bugetul
local ,pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia
„Congregaţia Surorilor Săracilor Părintelui Vicenzo Morinello” cu sediul în
municipiul Huşi, strada Corni nr. 144 – iniţiator primarul municipiului Huşi.
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de
servicii sociale specializate oferite de Asociaţia „Congregaţia Surorile
Săracilor Pr. Vicenzo Morinello” cu sediul în municipiul Huşi, strada Corni
nr.144- iniţiator primarul municipiului Huşi .
28.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2019 , din bugetul
local , pentru serviciile sociale specializate oferite de Asociaţia Surorilor
Franciscane Misionare de Assisi, cu sediul în municipiul Huşi strada
Melchisedec nr.4- iniţiator primarul municipiului Huşi .

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de
servicii sociale specializate oferite de Asociaţia Surorilor Franciscane
Misionare de Assisi , cu sediul în municipiul Huşi strada Melchisedec nr.4-
iniţiator primarul municipiului Huşi .
30.Diverse.

Comments

comments