OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte s-au discutat in sedinta ordinară a Consiliului Local Husi din data de 27 decembrie 2018

decembrie 29th, 2018 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte s-au discutat in sedinta ordinară a Consiliului Local Husi din data de 27 decembrie 2018
Local

S-a convoacat Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţă ordinară in  data de 27 decembrie 2018 , ora 8,00, la camera nr.20 din Primăria municipiului Huşi , cu următorul proiect al ordinei de zi:

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

1.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului in suprafata de 48496 mp situat in Soseaua Husi – Averesti , Tarla 3, Parcela 48, proprietatea Municipiului Husi, in doua loturi distincte – inițiator primarul municipiului Huși.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 151 din 11.05.2018 – inițiator primarul municipiului Huși.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere având ca obiect spaţii comerciale, sedii de partide, cabinete medicale şi terenuri pe care sunt amplasate chioşcuri – inițiator primarul municipiului Huși.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în municipiul Huşi , Bd.1 Mai, bl.25,parter, in incinta Dispensarului medical nr.1 , în vederea desfăşurării activităţii medicale – inițiator primarul municipiului Huși.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţa de 38,66 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în municipiul Huşi , strada Calea Basarabiei nr.81.A,judeţul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 90 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr. 94.C, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1,00 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Eroilor nr.6, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 151 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, Șoseaua Huși-Iași nr.74, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu numărul cadastral 77272 în suprafaţa de 218 m.p, situată în strada Sergent Major Erou Arhire Ştefan nr.2, proprietatea municipiului Huși, în 4 loturi distincte – inițiator primarul municipiului Huși.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinţă unifamilială, în municipiul Huşi, strada Luceafărul nr.6, judeţul Vaslui , C.F. 70839 , beneficiar Mocanu Romică – inițiator primarul municipiului Huși.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire teren multisport pentru tenis şi baschet , municipiul Huşi, strada Moldovei nr.37, judeţul Vaslui , C.F. 76316, beneficiar SC „ALVALIV” SRL – inițiator primarul municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind privind modificarea contractului de concesiune nr. 1452 din 16.01.2014 încheiat cu dr.Codăescu D.Maricela , pentru spațiul cu destinația de cabinet medical – inițiator primarul municipiului Huși.

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 261 din 07.09.2018 privind darea în administrare a imobilului Clădire Colegiul Agricol”Dimitrie Cantemir” Huşi cu 8 săli de clasă situat în strada I.Al.Anghelus nr.10, aflat în domeniul public al municipiului Huşi, Seminarului Teologic Ortodox ” Sf.Ioan Gură de Aur” Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.

15.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

16.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Huși- inițiator primarul municipiului Huși.

17.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției de Asistență socială Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

18.Diverse.

Comments

comments