OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte s-au discutat in sedinta ordinară a Consiliului Local Husi din data de 29 noiembrie 2018

decembrie 4th, 2018 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte s-au discutat in sedinta ordinară a Consiliului Local Husi din data de 29 noiembrie 2018
Local

S-a convoacat Consiliul Local al municipiului Husi in sedinta ordinara din data 29 noiembrie 2018 , ora 15,00, la camera nr.20 din Primaria municipiului Husi , cu urmatorul proiect al ordinei de zi:

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

1.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi- initiator primarul municipiului Husi.

2.Proiect de hotarare privind inscrierea definitiva in domeniul public al Municipiului Husi a imobilului reprezentand „Parc Agrement Recea”, situat in Drum Recea nr.4, individualizat prin Numar cadastral 71773 – initiator primarul municipiului Husi.

3.Proiect de hotarare privind inscrierea definitiva in domeniul public al Municipiului Husi a imobilului reprezentand „Centru Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi „, din strada | Decembrie nr.17, individualizat prin Numar cadastral 71774 – initiator primarul municipiului Husi.

4.Proiect de hotarare privind inscrierea definitiva in domeniul public al Municipiului Husi a imobilelor reprezentand Strada Octavian Cotescu , individualizat prin numerele cadastrale 76467 si 76465, Strada Nicolae Malaxa individualizat prin numar cadastral 76466 si Strada Adam Baltatu individualizat prin numerele cadastrale 76468 si 76477- initiator primarul municipiului Husi.

5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001- initiator primarul municipiului Husi.

6.Proiect de hotarare privind inscrierea definitiva in domeniul public al Municipiului Husi a imobilului reprezentand ” Strada Zidari”, individualizat prin Numar cadastral 71360 – initiator primarul municipiului Husi.

7.Proiect de hotarare privind inscrierea definitiva in domeniul public al Municipiului Husi a imobilului teren intravilan strada Calea Basarabiei nr.110.A, individualizat prin numarul cadastral 76437 – initiator primarul municipiului Husi.

8.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001- initiator primarul municipiului Husi.

9.Proiect de hotarare privind aprobarea_ prelungirii contractelor de inchiriere avand ca obiect spatii si terenuri aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, str.Piata Victoriei, Hala Veche si Bazarul din str.Stefan Cel Mare – initiator primarul municipiului Husi.

10.Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, strada Crizantemelor nr.3, bl.14,sc.C,et.4,ap.53 – initiator primarul municipiului Husi.

11.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 329 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi , strada Ion Minulescu nr.13, catre domnul Nenici Mihai si doamna Nenici Dorina – initiator primarul municipiului Husi.

12.Proiect de hotarare privind modificarea contractului de inchiriere nr.4616 din 20.02.2014 , incheiat cu P.F.A.Parfene Jana – initiator primarul municipiului Husi.

13.Proiect de hotdrare privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Husi – initiator primarul municipiului Husi. 14.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Largire carosabil strada de legatura dintre strada A.I.Cuza si strada Sf.Gheorghe(fata LIDL) ” – initiator primarul municipiului Husi.

15.Proiect de hotarare privind actualizarea Statutului municipiului Husi- initiator primarul municipiului Husi.

16.Proiect de hot&rare privind desemnarea reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. „PARCURI VERZI & URBAN TRANS” SRL HUSI – initiator primarul municipiului Husi.

17.Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice si realizare proceduri selectie partenei in vederea accesarii de finantari europene nerambursabile pentru proiectele cuprinse in Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui, realizata in cadrul proiectului “ Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui “ cod SMIS 114052 – initiator primarul municipiului Husi.

18.Diverse.

Comments

comments