OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in ședința de îndată a Consiliului Local Huși

septembrie 10th, 2020 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in ședința de îndată a Consiliului Local Huși
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă de îndată, în şedinţă extraordinară, pentru ziua de 11 septembrie 2020, ora 9,00, la Sala Mare din Primăria municipiului Huşi, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
PROIECT al ordinii de zi a şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al municipiului Huşi din data de 11 septembrie 2020
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru luna septembrie 2020 – inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea accesării unor finantari europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014- 2020 pentru achizitionarea de echipamente din domeniul tehnologiei informației – IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line si in cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare pentru achiziția de echipamente de protecție medicală, dezinfectanți– inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul “Reparații curente garsonieră Șoseaua Huși – Stănilești bl.B.2, sc.C, et.3, ap.24, municipiul Huși “ – inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.468,75 lei fără TVA pentru obiectivul “Executare lucrări rețea de canalizare menajeră pe strada Crucii din municipiul Huși, județul Vaslui” – inițiator primarul municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.964,44 lei fără TVA pentru obiectivul “Reparații curente trepte intrare și mutarea unui glassvand în interiorul Grădiniței cu Program Prelungit nr.7, strada Saca nr.1, municipiul Huși ” – inițiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scazute de

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567, inițiator primarul municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI – inițiator primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local etapa septembrie 2020– inițiator primarul municipiului Huși.

Comments

comments