OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in ședința extraordinara a Consiliului Local Huși

august 12th, 2020 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in ședința extraordinara a Consiliului Local Huși
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă de îndată, în şedinţă extraordinară , pentru ziua de 13 august 2020 , ora 8,30 , la Sala Mare din Primăria municipiului Huşi , cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.
Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Huşi.
Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condiţiile legii.

 

PROIECT al ordinii de zi a şedinţei extraordinare, convocată de îndată , a Consiliului Local al municipiului Huşi din data de 13 august 2020

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru luna august 2020 – inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și valorii acestuia pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“, a cărui finantare este accesată in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10, Prioritatea de Investiţii 10.1, Obiectivul Specific 10.2 – inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

Comments

comments