OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta extraordinară a Consiliului Local Huşi

octombrie 27th, 2020 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta extraordinară a Consiliului Local Huşi
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţă extraordinară pentru ziua de 27 octombrie 2020 , ora 10,30 , la Sala Mare
din Primăria municipiului Huşi , cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care
face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
PROIECT
al ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Huşi din data de 27 octombrie 2020
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
Local al municipiului Huşi pentru luna octombrie 2020 .
2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate – inițiator
primarul municipiului Huși .
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ACHIZIȚIONAREA
DE ECHIPAMENTE IT ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII
ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ÎN CONTEXTUL SARS-COV-2” SMIS
142674 si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea accesarii finantarii
acestuia in cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară
2- Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie
digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c.- Consolidarea aplicaţiilor
TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,
Obiectiv Specific OS 2.4- Creşterea gradului de utilizare a Internetului,
Acţiunea 2.3.3– Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură –
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE – inițiator primarul municipiului Huși .

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments