OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta extraordinară a Consiliului Local Husi

ianuarie 21st, 2021 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta extraordinară a Consiliului Local Husi
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţa
extraordinară pentru ziua de 25 ianuarie 2021 , ora 8,30 ,
(2) Lucrările ședinței extraordinare din data de 25.01.2021 se desfășoară prin
mijloace electronice utilizând o platformă online de videoconferință .
(3) Ordinea de zi este stabilită conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art.2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit
consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.
Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de
documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al municipiului Huşi.
Art.4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi
depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în
condiţiile legii.
PROIECT
al ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Huşi din data de 25 ianuarie 2021
1. Depunere jurământ consilier local – doamna Mardari Geanina.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al
municipiului Husi nr. 423 din 23.11.2020 privind constituirea comisiilor
de specialitate – inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reactualizare si revizuire
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii Modernizare
infrastructura in cadrul proiectului integrat “Regenerare cartier Corni din
Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru
educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane” a carui finantare
este accesata in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
Prioritară 13, Prioritatea de Investiţii 19.B., Obiectivul Specific 13.1 –
inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat
si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investitii Rest de executat-Construire Gradinita nr.8 din cadrul proiectului
integrat “Regenerare cartier Corni din Municipiul Husi prin
realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si
modernizare spatii publice urbane” a carui finantare este accesata in cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13,
Prioritatea de Investiţii 19.B., Obiectivul Specific 13.1- inițiator primarul
municipiului Huși.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments