OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta ordinara a CL Huși

aprilie 20th, 2021 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta ordinara a CL Huși
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţa ordinară pentru
ziua de 22 aprilie 2021 , ora 15,00.
(2) Lucrările ședinței ordinare din data de 22 aprilie 2021 se desfășoară prin mijloace
electronice utilizând o platformă online de videoconferință.
(3) Ordinea de zi este stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art.2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit consilierilor
locali prin intermediul poștei electronice.
Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute
de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului
Huşi.
Art.4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi depune
amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condiţiile legii.
PROIECT
al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi
din data de 22 aprilie 2021
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși
din 25 martie 2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2020 a
managementului la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi – inițiator primarul
municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2020 a
managementului la Casa de Cultură Municipală „Alexandru Giugaru” Huși – inițiator
primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi – inițiator primarul municipiului
Huși.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul
Centrului Public de Desfacere al municipiului Husi- inițiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2021 , din bugetul local , pentru
serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, cu
sediul în municipiul Iaşi , punct de lucru în municipiul Huşi, strada Corni nr.25- iniţiator
primarul municipiului Huşi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale
specializate oferite de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi , punct de lucru în
municipiul Huşi, strada Corni nr. 25- iniţiator primarul municipiului Huşi .
8. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2021 , din bugetul local ,pentru
serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia „Congregaţia Surorilor Săracilor
Părintelui Vicenzo Morinello” cu sediul în municipiul Huşi, strada Corni nr.144 – iniţiator
primarul municipiului Huşi.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale
specializate oferite de Asociaţia „Congregaţia Surorile Săracilor Pr.Vicenzo Morinello”
cu sediul în municipiul Huşi, strada Corni nr.144- iniţiator primarul municipiului Huşi .
10. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2021 , din bugetul local , pentru
serviciile sociale specializate oferite de Asociaţia Surorilor Franciscane Misionare de
Assisi, cu sediul în municipiul Huşi strada Melchisedec nr.4 – iniţiator primarul
municipiului Huşi .
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale
specializate oferite de Asociaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi , cu sediul în
municipiul Huşi strada Melchisedec nr.4- iniţiator primarul municipiului Huşi .
12. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2021 , din bugetul local , pentru
serviciile sociale specializate oferite de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huși , prin
Așezământul Social “Sfânta Muceniță Chiriachi” Huși, – Serviciul social de ingrijire la
domiciliu pentru persoane varstnice , strada M.Kogălniceanu nr.19 – iniţiator primarul
municipiului Huşi .
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale
specializate oferite de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huși , prin Așezământul Social
“Sfânta Muceniță Chiriachi” Huși – Serviciul social de ingrijire la domiciliu pentru
persoane varstnice , strada M.Kogălniceanu nr.19- iniţiator primarul municipiului Huşi .
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 43.100,00 lei fără TVA ,
necesară realizării proiectului tehnic , faza DALI, pentru obiectivul »Reabilitare
monument istoric “Casa Jenică Mitache” (corp C1), actuală Grădiniță cu program normal
nr.4 din municipiul Huși, județul Vaslui » – inițiator primarul municipiului Huși.
15. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei cu TVA către Episcopia
Hușilor necesară pentru reparații curente la Complexul Eparhial – inițiator primarul
municipiului Huși.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 47/25.02.2021
privind anularea majorarilor de întârziere pentru obligatiile bugetare principale
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Husi- – inițiator
primarul municipiului Huși.
17. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de rezervă bugetara la dispoziţia
Consiliului Local al Municipiului Huşi în sumă de 110,0 mii lei – inițiator primarul
municipiului Huși.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii sumei de 50,0 mii lei din bugetul
local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de
Excelenta Vaslui – Centrul Husi – inițiator primarul municipiului Huși.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 170.000,0
lei pentru »Extindere retea de distributie oxigen medical Sectia Boli Infectioase si
Compartimentele de Pneumologie si Psihiatrie – Spital Municipal “Dimitrie Castroian”
Husi » – inițiator primarul municipiului Huși.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Huși pentru semestrul II
an şcolar 2020-2021 , inițiator primarul municipiului Huși.
21. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2017 -2021 pentru
obiectivul de investitii “Modernizare strazi in Municipiul Husi” – inițiator primarul
municipiului Huși.
22. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2019 -2022 pentru
obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” – inițiator
primarul municipiului Huși.
23. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 – 2023 pentru
obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor – tronson II din
Municipiul Husi ” – inițiator primarul municipiului Huși.
24. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 – 2022 pentru
obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Toma Anton din Municipiul
Husi ” – inițiator primarul municipiului Huși.
25. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2022 pentru
obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare retele apa potabila si canalizare menajera
in Municipiul Husi ” – inițiator primarul municipiului Huși.
26. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2022 pentru
obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare retele apa si canalizare menajera in
Municipiul Husi ” – inițiator primarul municipiului Huși.
27. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 – 2021 pentru
obiectivul de investitii “ Modernizare prin asfaltare strada Iojup Radu din Municipiul
Husi” – inițiator primarul municipiului Huși.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2022 pentru
obiectivul de investitii “Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada Fundatura
Viticulturii din Municipiul Husi ” – inițiator primarul municipiului Huși.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2022 pentru
obiectivul de investitii “Realizare retea cu apa potabila, canalizare menajera si SPAU –
strada Sulfinei din Municipiul Husi” – inițiator primarul municipiului Huși.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2022 pentru
obiectivul de investitii “Lucrari extindere retele apa potabila si canalizare menajera in
Municipiul Husi ” – inițiator primarul municipiului Huși.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2022 pentru
obiectivul de investitii “ Înlocuire conductă apă potabilă strada Ana Ipătescu din
municipiul Husi,judetul Vaslui ” – inițiator primarul municipiului Huși.
Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2022 pentru
obiectivul de investitii “ Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului
Local de Urbanism pentru Municipiul Huși,județul Vaslui ” – inițiator primarul
municipiului Huși.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2022 pentru
obiectivul de investitii ≪Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox
„Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui ≫ – inițiator primarul municipiului Huși.
34. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2022
pentru obiectivul de investitii »Centrala termica si grupuri sanitare Scoala Gimnaziala
„Ion Creanga”» – inițiator primarul municipiului Huși.
35. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru
obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de
Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii
scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane
,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare
relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele
urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 – inițiator
primarul municipiului Huși.
36. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2021 pentru
obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod
SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei
catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor, Obiectiv Specific – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale,
clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează
consumuri energetice mari – inițiator primarul municipiului Huși.
37. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 – 2021 pentru
Proiectul cu finantare FEN <> , inițiator primarul municipiului Huși.
38. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2018-2023 pentru
obiectivul “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru
Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10
Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în
educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe
şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare ,
obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi
tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – inițiator primarul municipiului Huși.
39. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2021 pentru
Proiectul cu finanțare FEN “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea
proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat in cadrul
Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte
POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea
deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul
administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1:
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP – inițiator
primarul municipiului Huși.
40. Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru acțiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2022 pentru
obiectivul “Implementare Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor
administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși”, cod
SIPOCA 829 / cod SMIS 136134, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate
Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru
regiuni mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri
de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai
puțin dezvoltate” – Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune
în administrația publică locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP- inițiator primarul municipiului Huși.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si estimat pentru
anii 2022 – 2024 – inițiator primarul municipiului Huși.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021
si estimat pentru anii 2022 – 2024 al institutiilor publice finantate integral sau partial din
venituri proprii – inițiator primarul municipiului Huși.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul
Huşi, strada 1 Decembrie nr.25 , bl.3,sc.D,et.4,ap.20 , aflat în proprietatea municipiului
Huși , către actualul chiriaş – iniţiator primarul municipiului Huşi .
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul
Huşi, strada 1 Decembrie nr.37 , bl.8,sc.A, parter,ap.1 , aflat în proprietatea
municipiului Huși , către actualul chiriaş – iniţiator primarul municipiului Huşi .
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului
Centrală termică nr.4, situată în strada Ștefan cel Mare nr.14.D, aparținând domeniului
privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Huși – iniţiator primarul
municipiului Huşi .
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă de 174 ,0 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în
proprietatea municipiului Huşi , situat în strada Ion Minulescu nr.34 – iniţiator primarul
municipiului Huşi .
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor-terenuri cu numărul
cadastral 78748 în 12 loturi distincte, cu numărul cadastral 78116 în 4 loturi distincte și cu
numărul cadastral 78139 în 2 loturi distincte situate in Cartier Dric 3 – iniţiator primarul
municipiului Huşi .
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor –
terenuri intravilane, curți-construcții , în suprafață de 164,00 mp, respectiv 36,0
mp,terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Huși, aflate în proprietatea
municipiului Huși , situate pe strada Corni nr.2.C, respectiv strada Corni nr.2.D –
iniţiator primarul municipiului Huşi .

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments