OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in ședința ordinară a Consiliului Local Huși

mai 23rd, 2020 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in ședința ordinară a Consiliului Local Huși
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţa ordinară pentru ziua de 28 mai 2020 , ora 14,00 , la Sala Mare a Primăriei municipiului Huşi , cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

 

PROIECT al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi din data de 28 mai 2020

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Huşi nr. 162 din 27 februarie 2020 privind preluarea
bunurilor de colectare deşeuri – eurocontainere şi europubele de la SC
ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUŞI şi transmiterea acestora către
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara a judeţului Vaslui .în vederea
utilizãrii acestora în “Sistemul integrat de management al deşeurilor solide
în judeţul Vaslui “ – inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local și bugetului
instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și
subventii încheiată la data de 31.12.2019 – inițiator primarul municipiului
Huși.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii
nr.35/2020 referitoare la “Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru
plata serviciilor oferite de bonă” – inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului
din cadrul Direcției de Asistență Socială Huși – inițiator primarul
municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal “Dimitrie Castroian” Husi- inițiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiţie “Lucrări de extindere reţea de apă potabilă
pe strada Arion , municipiul Huşi, judeţul Vaslui” – inițiator primarul
municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de reparatii strazi in
Municipiul Husi , judetul Vaslui pentru anul 2020 – inițiator primarul
municipiului Huși.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de
inchiriere nr.16992 din 17.06.2015 , pentru terenul in suprafata de 14 mp ,
situat in Piata Victoriei nr.11, langa Hala Agroalimentara – cladirea veche,
cu destinatia comercializare legume-fructe , beneficiar SC “Prodan Com”
SRL HUSI – inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unei
suprafeţe de teren de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului
Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Tudor Arghezi nr.9 , către doamna
Munteanu Andreea , aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă,
proprietate a acesteia – inițiator primarul municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unei
suprafeţe de teren de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului
Huşi, situată în municipiul Huşi, strada General Doctor Aviator Victor
Anastasiu nr.46 , către domnul Păduraru Iulian , aferentă imobilului cu
destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuia – inițiator primarul municipiului
Huși.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unei
suprafeţe de teren de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului
Huşi, situată în municipiul Huşi, strada General Doctor Aviator Victor
Anastasiu nr.12 , către domnul Stan Florin, aferentă imobilului cu
destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuia – inițiator primarul
municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică
a terenului în suprafaţă de 299,0 mp aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în strada
Ciprian Porumbescu nr.49 – inițiator primarul municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică
a terenului în suprafaţă de 25,0 mp aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în strada 1
Decembrie nr.45.A – inițiator primarul municipiului Huși.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri
cu numărul cadastral 77923 în 2 loturi distincte , a numărului cadastral
77420 în 2 loturi și a numărului cadastral 77473 în 2 loturi distincte situate
în Cartier Dric.2 – inițiator primarul municipiului Huși.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri
cu numărul cadastral 77959 în 3 loturi distincte , a numărului cadastral
77963 în 6 loturi distrincte, a numărului cadastral 77982 în 3 loturi
distincte, a numărului cadastral 77694 în 6 loturi distincte , a numarului
cadastral 77844 în 4 loturi distincte și a numărului cadastral 77946 în 2
loturi distincte situate în Cartier Dric.3 – inițiator primarul municipiului
Huși.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului în
suprafaţa de 300 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi,
situat în strada Victor Ion Popa nr.53, catre domnul Cucu Vasile – inițiator
primarul municipiului Huși.
17.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de
teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi,
strada Victor Ion Popa nr.47 , pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Crețu Ana-
Maria , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit-
inițiator primarul municipiului Huși.

18.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de
teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi,
strada Alecu Beldiman nr. 13 , pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului

Gîscă Ionuț , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit-
inițiator primarul municipiului Huși.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în
municipiul Huşi, strada Eroilor nr.8, bl.17,sc.B,parter, ap.1 , aflat în
proprietatea municipiului Huși, către actualul chiriaş – inițiator primarul
municipiului Huși.
20.Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Huși,
în anul 2019.
21.Diverse.

Comments

comments