OMNIA

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in şedinţa ordinară a Consiliului Local Husi din data de 25 iulie 2019!

iulie 24th, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in şedinţa ordinară a Consiliului Local Husi din data de 25 iulie 2019!
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţa ordinară pentru ziua de 25 iulie 2019 , ora 15,00 , la camera nr.20 din Primăria municipiului Huşi, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
PROIECT al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi din data de 25 iulie 2019

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a
obiectivului de investiţie ” Lucrări de extindere rețele de canalizare menajeră
pe strada Ion Ursulescu in municipiul Huși, județul Vaslui „- inițiator primarul
municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al
municipiului Huși în domeniul privat al municipiului Huși a centralelor termice
numerele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 și 10 proprietatea U.A.T Huși – inițiator primarul
municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor mobile şi
imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși- inițiator primarul
municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor mobile şi
imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși- inițiator primarul
municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu
numărul cadastral 77371 în 3 loturi distincte , cu numărul cadastral 77453
în 2 loturi distincte ,cu numărul cadastral 77442 în 3 loturi distincte, cu
numărul cadastral 77430 în 2 loturi distincte, cu numărul cadastral 77372
în 4 loturi distincte , cu numărul cadastral și cu numărul cadastral 76473 în 3
loturi distincte situate în Cartier Dric.3, proprietatea municipiului Huşi –
inițiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu
numărul cadastral 77424 în 3 loturi distincte , cu numărul cadastral 77481
în 2 loturi distincte și cu numărul cadastral 76478 în 4 loturi distincte situate
în Cartier Dric.2 , proprietatea municipiului Huşi- inițiator primarul
municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru
tineri, în regim de inchirere tip A.N.L , întocmită în baza listei de prioritate
pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 – inițiator primarul municipiului
Huși.

8. Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării
apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Husi , situat în
strada 1 Decembrie nr.47, bloc Recon, sc.A, et.2,ap.33 , către actualul chiriaş –
inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării
apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi , situat în
strada Schit nr.8, bl.H.3,sc.D, et.4,ap.57 , către actualul chiriaş – inițiator
primarul municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de
închiriere nr.16330 din 11.09.2018 al apartamentului situat în municipiul Huşi,
Şoseaua Husi-Stanilesti nr.9.B,bl.ANL.3,sc.A,parter, ap.4 – inițiator primarul
municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru activitatile de
ingrijire câini fãrã stãpan si capturare câini fãrã stãpan – inițiator primarul
municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre privind construirea a 5 cuști pentru câini fără stăpân la
adăpostul de câini situat in municipiul Husi , Șoseaua Huși- Averești – inițiator
primarul municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din
cadrul Poliției Locale a municipiului Huși – inițiator primarul municipiului
Huși.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al
municipiului Huși nr. 290 din 10 octombrie 2018 privind emiterea unui aviz
favorabil privind constituirea Comisiilor de concurs și a Comisiilor de
solutionare a eventualelor contestatii la concursurile organizate pentru ocuparea
posturilor specifice comitetului director de director medical si director financiar
contabil la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi – inițiator primarul
municipiului Huși.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local și bugetului
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții
incheiată la data de 30.06.2019- inițiator primarul municipiului Huși.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de
intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante
datorate bugetului local de catre contribuabilii – persoane fizice din Municipiul
Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice
autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice
independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri
din activitati economice) – inițiator primarul municipiului Huși.

17.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei catre Parohia
Sf.Apostol Toma pentru continuarea lucrarilor la investitia Construire biserica
„Sf.Apostol Andrei” in municipiul Husi – inițiator primarul municipiului Huși.

Comments

comments