OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta ordinară a Consiliului Local Husi din data de 29 ianuarie 2019

ianuarie 28th, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta ordinară a Consiliului Local Husi din data de 29 ianuarie 2019
Local

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţă ordinară pentru data de 29 ianuarie 2019 , ora 15,00, la camera nr.20 din Primăria municipiului Huşi , cu următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere având ca obiect spaţii comerciale, sedii de partide, cabinete medicale şi terenuri pe care sunt amplasate chioşcuri – inițiator primarul municipiului Huși.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huşi, Aleea Stadionului nr.2, bl.18,sc.D,et.4,ap.78
,județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huşi, Şoseaua Huși-Stanilești, nr.9.A, bl. ANL.2, sc.B,et.3, ap.13- inițiator primarul municipiului Huși.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr. 4810 din 12.04.2000 , de pe numele Polojan Aurica( căsătorită Ioniţă) pe numele Ioniţă Petru şi aprobarea schimbării locuinţei din strada Ştefan cel Mare nr.4 cu locuinţa situată în Șoseaua Huși-Stanilești nr.5, Cămin 1,sc.A,ap.9 – inițiator primarul municipiului Huși.

5.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului situat în strada 1 Decembrie nr.37, bl.8,sc.A, et.3,ap.13, aflat in proprietatea municipiului Huși , către actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada 1 Decembrie nr.31,bl.6,sc.C, et.4,ap.60 , aflat în proprietatea municipiului Huşi, către actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 151 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, Șoseaua Huși-Iași nr.74, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 90 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr. 94.C – inițiator primarul municipiului Huși.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001- inițiator primarul municipiului Huși.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu număr cadastral 76411 în suprafaţa de 888 mp , situat în strada Ştefan cel Mare nr.55 ( Bazar), proprietatea municipiului Huşi, în 2 loturi distincte- inițiator primarul municipiului Huși.

11.Proiect de hotărâre preluarea în administrare de către Consiliul Local al municipiului Huşi a infrastructurii serviciului public de alimentare cu energie termică aflată în administrarea SC „URBAN CALOR” SRL HUŞI – inițiator primarul municipiului Huși.

12.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – inițiator primarul municipiului Huși.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Centru comercial, cu amenajare parcare, acces , totem , imprejmuire, Soseaua Husi-Stanilesti nr.2.C, C.F. 75937 , municipiul Husi, judetul Vaslui, beneficiar SC Rental Business Solutions SRL Bucuresti- inițiator primarul municipiului Huși.

15.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Primăriei municipiului Huşi şi serviciile publice fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi- inițiator primarul municipiului Huși.

16.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile prevăzute in Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația locală pentru desfăsurarea activităților specifice Direcției de Asistență Socială Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

17.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Locale Husi – inițiator primarul municipiului Huși.

18.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

19.Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane cu handicap şi asistenţi personali ai acestora care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.

20.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învătământ preuniversitar din municipiul Huși pentru anul școlar 2019 – 2020, inițiator primarul municipiului Huși.

21.Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Municipala”Mihai Ralea” Husi , institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

22.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi- inițiator primarul municipiului Huși.

23.Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură Municipală ”Alexandru Giugaru” Huși, institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

24.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura Municipale ”Alexandru Giugaru” Husi- inițiator primarul municipiului Huși.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2019
-inițiator primarul municipiului Huși.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea , intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUȘI pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

29.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Huși nr. 134/26.04.2018 privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2019 –
inițiator primarul municipiului Huși.
30.Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, cuantumul acestora precum şi metodologia de acordare a ajutoarelor, altele decât cele prevăzute expres în Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – inițiator primarul municipiului Huși.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2019- inițiator primarul municipiului Huși.

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2019, a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă pe raza municipiului Huşi, conform Hotărârii Guvernului nr.427/2001- inițiator primarul municipiului Huși.

33.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Congregaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul în municipiul Huşi, str.Melchisedec nr.4, în anul financiar 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

34.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, în anul financiar 2019- inițiator primarul municipiului Huși.

35.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Congregaţia Surorile Săracilor Pr.Vicenzo Morinello în anul financiar 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie «Lucrari de reabilitare canal termic din cadrul Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” , al Colegiului National „Cuza Voda” si al Scolii Gimnaziale „Anastasie Panu ” de pe strada Mihail Kogalniceanu, din municipiul Husi » , inițiator primarul municipiului Huși.

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii si depunerii de documentatii in vederea accesarii unei finantari europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” – inițiator primarul municipiului Huși.

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” SMIS 128787, in vederea accesarii unei finantarii europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”
-inițiator primarul municipiului Huși.
39.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru aprobarea infiintarii Traseului nr.3 de transport public local de calatori:Corni- Raiesti -Dric -Zona Industriala- Raiesti- Corni si aprobare a Delegarii de Gestiune prin Concesionare a Serviciului Publicde Transport Public local de calatori compus din trei trasee prin curse regulate in Municipiul Husi prin atribuire directa catre SC “Parcuri Verzi&Urban Trans” SRL , in vederea publicarii in JOUE a anuntului de intentie privind Delegarea de Gestiune prin Concesionare a Serviciului Public de Transport Public Local de Calatori compus din trei trasee prin curse regulate in Municipiul Husi prin atribuire directa catre SC “Parcuri Verzi&Urban Trans” SRL – inițiator primarul municipiului Huși.

40.DIVERSE.

Comments

comments