OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta ordinara din data de 28 martie 2019

martie 26th, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta ordinara din data de 28 martie 2019
Local

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţa ordinară pentru data de 28 martie 2019 , ora 15,00 , la camera nr.20 din Primăria
municipiului Huşi , cu următorul proiect al ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Huși – inițiator
primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001- inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 06 din 29.01.2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere având ca obiect spaţii comerciale, sedii de partide, cabinete medicale şi terenuri pe care sunt amplasate chioşcuri – inițiator primarul municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a 11 loturi de teren , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi , situate în zona Dric nr.2, judeţul Vaslui, pentru construirea de locuinţe – inițiator primarul municipiului Huși.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 8,00 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi , situat în municipiul Huși , strada Eroilor nr.7 , judeţul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publică a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Huși, aflate în administrarea
Centrului Public de Desfacere Huși, situat in Bazarul din strada Stefan cel Mare – inițiator primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada Schit nr.10, bl.H.2,sc.C,et.4,ap.48 , aflat în proprietatea municipiului  Huşi, către actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie „Modernizare prin asfaltare străzi în municipiul Huşi”- inițiator primarul municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind emiterea avizului de principiu în vederea atribuirii denumirii „Aleea Ana Ipătescu” străzii nou înfiinţate datorită extinderii
intravilanului municipiului Huşi, judeţul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Balan Vasile, in calitate de reprezentant al Autorităților Administrației Publice Locale ale
Municipiului Huși în Adunarea Generală a Asociaților la SC”ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUȘI pentru alegerea administratorului și
încheierea Contractului de administrare a domnului ing.Popa Neculai – inițiator primarul municipiului Huși.
12.Diverse .

Comments

comments