OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce s-a discutat in sedinta ordinara a Consiliul Local Husi!

martie 1st, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce s-a discutat in sedinta ordinara a Consiliul Local Husi!
Local

Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr. 37 din 23.01.2019 a fost convocat în şedinţa ordinară Consiliul Local al municipiului Husi pentru data de 29 ianuarie 2019, ora 15,00, la sediul Primăriei municipiului Huşi, camera nr.20.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

La şedinţa participa: doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Huşi, doamna jr.Monica Dumitrașcu – secretarul municipiului Huși.

Ca invitaţi la şedinţa participa: ec.Botez Maria – director executiv Directia Administratie Publica Locala, ec.Safta Trofin – director executiv Directia Economica, Nica Liliana – consilier Birou Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul, ing.Ailenei Marius – coordonator Directia Urbanism, ing.Mihai Luminita – consilier Directia Urbanism, ing.Calinescu Mihai – consilier Directia Urbanism, ing.Mircea Claudiu – consilier Directia Urbanism, ec.Sirghe Aurora – sef Birou Managementul Proiectelor, Integrare Europeana, ing.Damian Valerică – consilier Birou Managementul Proiectelor, Integrare Europeana, ing.Dumascu Emanoel – sef Birou Tehnic, ing.Nechifor Florin – consilier Birou Tehnic, ing.Dorneanu Emilian – consilier Birou Tehnic, ing.Popa Neculai – administrator SC „Ecosalubrizare Prest” SRL Husi , ing.Rotaru Teodor – SC „Parcuri Verzi & Urban Trans” SRL Husi, ing.Calinescu Teodora – director executiv Directia de Asistenta Sociala Husi .

De asemenea la lucrările şedinţei a participat presa locala, reprezentantii SC Rental Business Solutions SRL Bucuresti (Ph.aprobare PUZ).

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe site-ul instituţiei, în data de 23.01.2019 a Dispoziţiei nr.23 din 23.01.2019.

Secretarul Municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu face prezența constatând că sunt prezenţi la şedinţa un număr de 16 consilieri, lipseste motivat domnul consilier local Matei Ionel, lipsesc nemotivat un numar de 2 consilieri locali (domnul Corjinschi Ioan Alexandru*, doamna Rotariu Nicoleta*).
Preşedinte de şedinţa pentru luna IANUARIE 2019 este domnul consilier Dumitrel Georgel.

Secretarul Municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu consulta domnii consilieri cu privire la exactitatea datelor consemnate în procesul verbal încheiat în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Huşi din 21.12.2018, în procesul verbal încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Huşi din 27.12.2018 și in procesul verbal încheiat in cadrul ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Huşi din 09.01.2019.

Secretarul Municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu intreaba daca sunt modificari sau completari de adus in continutul celor 3(trei) procese verbale?

Secretarul Municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu Nefiind nici un fel de obiectiuni sau completari, supun la vot cele 3(trei) procese verbale, in forma in care v-au fost prezentate:

procesul verbal încheiat în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Huşi din 21.12.2018. Cine este „pentru”, „impotriva”, „abtineri”? Au votat „pentru” un numar de 15 consilieri, 1 „abtinere”

(domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan – motivand ca nu a participat la sedinta).

procesul verbal încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Huşi din 27.12.2018. Cine este „pentru”, „impotriva”, „abtineri”? Au votat „pentru” un numar de 15 consilieri, 1 „abtinere”

(domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan – motivand ca nu a participat la sedinta).

procesul verbal încheiat în cadrul ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Huşi din 09.01.2019. Cine este „pentru”, „impotriva”, „abtineri”? Au votat „pentru” un numar de 15 consilieri, 1 „abtinere”

(domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan – motivand ca nu a participat la sedinta).

Secretarul Municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu: Avand in vedere ca este desemnat presedinte pentru aceasta luna, domnul consilier Dumitrel Georgel, rog sa preia conducerea sedintei.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Multumesc.Buna ziua! Prin Dispoziţia primarului municipiului Huşi nr.23.01.2019 a fost convocat în şedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Huşi pentru data de 29 ianuarie 2019, ora 15,00 la Primăria Municipiului Huşi, camera nr.20. În dispoziţie este menţionată ordinea de zi a şedinţei, alcatuita din 39 proiecte de hotarare si Punctul „Diverse”. De asemenea exista un numar de 5(cinci) proiecte de hotarare propuse completare la ordinea de zi a sedintei si anume:

2

1.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului

Local al municipiului Huşi în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Excelență Vaslui (CJEVS) – inițiator primarul municipiului Huși.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși- inițiator primarul municipiului Huși.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu numărul cadastral 77198 în 15 loturi distincte, cu numărul cadastral 76484 în 3 loturi distincte, cu numărul cadastral 76485 în 14 loturi distincte şi cu numărul cadastral 77161 în l6 loturi distincte, situate în Cartier Dric.2, proprietatea municipiului Huşi- inițiator primarul municipiului Huși.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu numărul cadastral 77113 în 16 loturi distincte şi cu numărul cadastral 77226 în 27 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3, proprietatea municipiului Huşi- inițiator primarul municipiului Huși.

5.Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă în domeniul privat al Municipiului Huşi a imobilului reprezentând apartament cu 1 camera situat în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A,

parter, ap.1, individualizat prin Număr cadastral 70375-C1-U29-inițiator primarul municipiului Huși.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot ordinea de zi, completata. Ordinea de zi, completata, a fost aprobata cu 15 voturi „pentru”, 1 „abtinere”(doamna consilier Popa Catalina Eugenia).

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Eu „ma abtin” pentru ca, sunt „suplimentari” care au venit foarte tarziu, s-au trimis foarte tarziu proiectele de hotarare, foarte tarziu, plus ca ieri s-au trimis inca cinci proiecte de hotarare suplimentar. Ca sa votam in cunostinta de cauza trebuie sa avem si posibilitatea sa ne documentam. Asa ca sa venim numai sa votam, nu mi se pare corect. In aceste conditii eu ma abtin. Rog să se rețină, avem un Regulament și trebuie să-l respectam.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Putem trecem mai departe, da? Trecem mai departe.

Ordinea de zi are următorul conţinut:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere având ca obiect spaţii comerciale, sedii de partide, cabinete medicale şi terenuri pe care sunt amplasate chioşcuri – inițiator primarul municipiului Huși.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huşi, Aleea Stadionului

3

nr.2, bl.18,sc.D,et.4,ap.78, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huşi, Şoseaua Huși-Stanilești, nr.9.A, bl. ANL.2, sc.B, et.3, ap.13- inițiator primarul municipiului Huși.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de

închiriere nr. 4810 din 12.04.2000, de pe numele Polojan Aurica (căsătorită Ioniţă) pe numele Ioniţă Petru şi aprobarea schimbării locuinţei din strada Ştefan cel Mare nr.4 cu locuinţa situată în Șoseaua Huși-Stanilești nr.5, Cămin 1,sc.A,ap.9 – inițiator primarul municipiului Huși.

5.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului situat în strada 1 Decembrie nr.37, bl.8, sc.A, et.3, ap.13, aflat in proprietatea municipiului Huși, către actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada 1 Decembrie nr.31, bl.6, sc.C, et.4, ap.60, aflat în proprietatea municipiului Huşi, către actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 151 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, Șoseaua Huși-Iași nr.74, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 90 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr. 94.C – inițiator primarul municipiului Huși.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001-inițiator primarul municipiului Huși.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu număr cadastral 76411 în suprafaţa de 888 mp, situat în strada Ştefan cel Mare nr.55 (Bazar), proprietatea municipiului Huşi, în 2 loturi distincte-inițiator primarul municipiului Huși.

4

11. Proiect de hotărâre preluarea în administrare de către Consiliul Local al municipiului Huşi a infrastructurii serviciului public de alimentare cu energie termică aflată în administrarea SC „URBAN CALOR” SRL HUŞI – inițiator primarul municipiului Huși.

12. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – inițiator primarul municipiului Huși.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Centru comercial, cu amenajare parcare, acces, totem, imprejmuire, Soseaua Husi-Stanilesti nr.2.C, C.F. 75937, municipiul Husi, judetul Vaslui, beneficiar SC Rental Business Solutions SRL Bucuresti-inițiator primarul municipiului Huși.

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Primăriei municipiului Huşi şi serviciile publice fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi- inițiator primarul municipiului Huși.

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile prevăzute in Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația locală pentru desfăsurarea activităților specifice Direcției de Asistență Socială Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Locale Husi – inițiator primarul municipiului Huși.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane cu handicap şi asistenţi personali ai acestora care au

5

dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.

20. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învătământ preuniversitar din municipiul Huși pentru anul școlar 2019 – 2020, inițiator primarul municipiului Huși.

21. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Municipala”Mihai Ralea” Husi, institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi- inițiator primarul municipiului Huși.

23. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură Municipală ”Alexandru Giugaru” Huși, institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura Municipale ”Alexandru Giugaru” Husi- inițiator primarul municipiului Huși.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

6

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUȘI pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr. 134/26.04.2018 privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

30. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, cuantumul acestora precum şi metodologia de acordare a ajutoarelor, altele decât cele prevăzute expres în Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – inițiator primarul municipiului Huși.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2019- inițiator primarul municipiului Huși.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2019, a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă pe raza municipiului Huşi, conform Hotărârii Guvernului nr.427/2001- inițiator primarul municipiului Huși.

33. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Congregaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul în municipiul Huşi, str.Melchisedec nr.4, în anul financiar 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

34. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, în anul financiar 2019-inițiator primarul municipiului Huși.

35. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Congregaţia Surorile Săracilor Pr.Vicenzo Morinello în anul financiar 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie «Lucrari de reabilitare canal termic din

7

cadrul Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir”, al Colegiului National „Cuza Voda” si al Scolii Gimnaziale „Anastasie Panu ” de pe strada Mihail Kogalniceanu, din municipiul Husi», inițiator primarul municipiului Huși.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii si depunerii de documentatii in vederea accesarii unei finantari europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” – inițiator primarul municipiului Huși.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” SMIS 128787, in vederea accesarii unei finantarii europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” – inițiator primarul municipiului Huși.

39. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru aprobarea infiintarii Traseului nr.3 de transport public local de calatori:Corni- Raiesti -Dric -Zona Industriala- Raiesti- Corni si aprobare a Delegarii de Gestiune prin Concesionare a Serviciului Public de Transport Public local de calatori compus din trei trasee prin curse regulate in Municipiul Husi prin atribuire directa catre SC “Parcuri Verzi&Urban Trans” SRL, in vederea publicarii in JOUE a anuntului de intentie privind Delegarea de Gestiune prin Concesionare a Serviciului Public de Transport Public Local de Calatori compus din trei trasee prin curse regulate in Municipiul Husi prin atribuire directa catre SC “Parcuri Verzi&Urban Trans” SRL – inițiator primarul municipiului Huși.

40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Huşi în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Excelență Vaslui (CJEVS) – inițiator primarul municipiului Huși.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși- inițiator primarul municipiului Huși.

8

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu numărul cadastral 77198 în 15 loturi distincte, cu numărul cadastral 76484 în 3 loturi distincte, cu numărul cadastral 76485 în 14 loturi distincte şi cu numărul cadastral 77161 în l6 loturi distincte, situate în Cartier Dric.2, proprietatea municipiului Huşi- inițiator primarul municipiului Huși.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu numărul cadastral 77113 în 16 loturi distincte şi cu numărul cadastral 77226 în 27 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3, proprietatea municipiului Huşi- inițiator primarul municipiului Huși.

44. Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă în domeniul privat al Municipiului Huşi a imobilului reprezentând apartament cu 1 camera situat în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, parter, ap.1, individualizat prin Număr cadastral 70375-C1-U29- inițiator primarul municipiului Huși.

45. DIVERSE.

Se trece la discutarea la puncte a ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de

închiriere având ca obiect spaţii comerciale, sedii de partide, cabinete medicale şi terenuri pe care sunt amplasate chioşcuri – inițiator

primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel: Explicatii, daca este cazul? Daca nu, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Multumesc.

9

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huşi,

Aleea Stadionului nr.2, bl.18,sc.D,et.4,ap.78, județul Vaslui – inițiator
primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Obiectii, intrebari, daca sunt? Daca nu, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Multumesc.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huşi, Şoseaua Huși-Stanilești, nr.9.A, bl. ANL.2, sc.B, et.3, ap.13- inițiator

primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Daca sunt obiectii, discutii? Daca nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Multumesc.

10

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr. 4810 din 12.04.2000, de pe numele Polojan Aurica (căsătorită Ioniţă) pe numele Ioniţă Petru şi aprobarea schimbării locuinţei din strada Ştefan cel Mare nr.4 cu locuinţa situată în Șoseaua Huși-Stanilești nr.5, Cămin 1,sc.A,ap.9 – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita

comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Daca sunt discutii, obiectii?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Eu as vrea sa pun o intrebare, am vazut ca este facuta o ….., de catre Comisia de la social, a facut o ancheta sociala,

de la asistenta sociala, si recomanda acolo „sa se acorde o alta locuinta sociala pentru ca este un pericol”.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi : Da, nu i s-a mai dat aceiasi locuinta, i s-a acordat o alta locuinta , de fapt o camera la Caminul nr.1, el a avut o locuinta pe strada Stefan cel Mare, in acea casa nu se mai putea locui, atunci s-a gasit posibilitatea acordarii unei camere la Caminul nr.1, Soseaua Husi-Stanilesti, ap.9, sc.A.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Bun , asta vroiam sa stiu.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot
proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator . Voturi „pentru”,
impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

5.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului situat în strada 1 Decembrie nr.37, bl.8,sc.A, et.3,ap.13, aflat in proprietatea municipiului Huși, către actualul
chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea

11

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Daca sunt discutii, nelamuriri ? Daca nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada 1 Decembrie nr.31,bl.6,sc.C, et.4,ap.60 , aflat în proprietatea municipiului Huşi, către actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita

comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel: Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Daca sunt discutii, nelamuriri ?

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi face urmatoarele precizari: In cadrul comisiei de specialitate s-a luat in discutie ca suma de 65.892 lei este prea mica aferenta unui spatiu de locuit de 60 mp. Am avut o discutie cu domnul primar si in numele dumnealui am fost delegata sa va propun suplimentarea acestei sume de 65.892 lei cu inca 20.000 lei, in total pretul de vanzare al acestui apartament sa fie de 85.892 lei fara TVA, luand in

calcul si faptul ca noi am aprobat in sedintele anterioare vanzarea unor
apartamente cam de aceiasi suprafata si s-a mers pe suma de peste 85.000 lei.
Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Da, si mai este un proiect de
hotarare , unde o garsoniera de „31”, si de asta vroiam sa intervin si sa spun ca
pretul trebuie modificat.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Alte discutii? Daca nu sunt, trecem la vot.

12

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre , cu modificarea pretului de vanzare de la 65.892 lei fara TVA la 85.892 lei fără TVA . Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea, modificata, a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Multumesc.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 151 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, Șoseaua Huși-

Iași nr.74, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși. Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita
comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Zlatan Costica: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii, daca
sunt?

Domnul consilier Boeru Sergiu: Nu, nu sunt, sa facem propuneri pentru Comisia de licitatie.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Cine face propuneri pentru completarea Comisiei de licitatie?

Doamna consilier Matei Gabriela formuleaza urmatoarele propuneri: Presedinte – domnul consilier Boeru Sergiu; Membri: domnii consilieri Dumitrel Georgel, Trifan Bogdan , doamna consilier Puscas( Toma) Catalina Tania.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Alte propuneri mai sunt? Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerile formulate pentru completarea componentei Comisiei de licitatie. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Au fost 15 voturi”pentru”, 1 „abtinere”( domnul consilier Iacob Ioan).

13

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : As vrea sa fac comparatie intre acest proiect de hotarare si urmatorul proiectul de hotarare , unde in ambele situatii se concesioneaza terenuri din domeniul privat al municipiului Husi. La urmatorul proiectul de hotarare, unde se concesioneaza 90 mp, s-a intocmit Studiu de oportunitate, la acest proiect de hotarare nu s-a intocmit Studiu de oportunitate . Ma intreb daca nu respectam aceieasi regula si intr-un caz si in altul.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:

Domnii de la Urbanism?!

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Nu, nu este intocmit Studiu de oportunitate la acest proiect de hotarare , poate era bine sa fie.

Domnul consilier Boeru Sergiu: Nici in trecut nu s-a intocmit Studiu de oportunitate la toate proiectele de hotarare.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Probabil ca ne-a scapat dar in momentul in care , deja……

Domnul consilier Bobârnat Radu: Domnul ing.Calinescu ar putea sa ne spuna pentru ca, l-am rugat, stiu ca am discutat problema aceasta la sedintele anterioare, si am spus ca nu numai la concesionarea domeniului public ci si la concesionarea domeniului privat trebuie facut un Studiu de oportunitate, sa vedem care este oportunitatea dar si celelalte elemente care sunt scrise in lege acolo. La domeniul public este obligatoriu, dar si la domeniul privat, avand in vedere ca legea nu interzice, trebuie facut si aici Studiu de oportunitate.

Domnul ing.Calinescu Mihai – consilier Directia Urbanism: La celalalt proiect de hotarare este facut Studiu de oportunitate , numai aici nu este.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Trebuie facut in ambele situatii .

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Supun la vot proiectul de hotarare nr.7, completat cu propunerile aprobate anterior pentru componenta Comisiei de licitatie. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Au fost exprimate 11 voturi”pentru”, 5″abtineri”( Bobârnat Radu,Iacob Ioan , Popa Catalina Eugenia, Nacu Mihaela, Nechifor Alexandru Ioan ).

Secretarul Municipiului Husi , jr.Monica Dumitrascu : Proiectul de hotarare nu a trecut. Au fost 11 voturi”pentru”, 5″abtineri”.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 90 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în municipiul Huşi, strada Calea
Basarabiei nr. 94.C – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea

14

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Zlatan Costica: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Propuneri pentru completarea Comisiei de licitatie?

Doamna consilier Matei Gabriela: Raman valabile aceleasi propuneri formulate anterior si anume: Presedinte – domnul consilier Boeru Sergiu; Membri: domnii consilieri Dumitrel Georgel, Trifan Bogdan, doamna consilier Puscas (Toma) Catalina Tania.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Supun la vot propunerile formulate pentru completarea componentei Comisiei de licitatie. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Au fost 16 voturi „pentru”. Multumesc. Discutii pe marginea proiectului de hotarare? Daca nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator , completat cu propunerile aprobate anterior pentru componenta Comisiei de licitatie. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea , completata , a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001- inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita
comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel: Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Zlatan Costica: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii ?

15

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Eu as vrea sa fac o precizare, avand in vedere ca se face modificarea unei pozitii respectiv, a spatiului din strada Stefan cel Mare – Bazar, si se introduce Col.5 – „valoare de inventar 101.683 lei”, conform Raportului de Expertiza sau „Expertiza Cojocaru” pretul minim de piata este 270 lei/mp , terenul respectiv sau o parte din el urmeaza sa fie concesionat, consider ca este corect sa trecem cel putin valoarea de 270 lei/mp, avand in vedere ca este minim , valoarea minima de piata. Stim foarte bine unde este situat terenul respectiv. Nu „101.683 lei” cat este trecut acum in inventar, sa figureze corect valoarea de inventar, sa fie trecuta valoarea de inventar corecta.

Domnul consilier Popa Cristinel: Dar se poate modifica, asa „peste noapte”, valoarea de inventar a unui teren?

Domnul consilier Iacob Ioan: Doamna a propus, dar nu trebuie sa si votezi asa ceva.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Cine nu voteaza, isi asuma situatia , eu am facut propunerea in interesul bugetului local, nu in interes privat.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Alte discutii?

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi: Supuneti la vot, ca amendament, modificarea valorii de inventar, urmand sa fie trecuta corect.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Am retinut acest aspect.

Domnul consilier Popa Cristinel: Dar valoarea aceasta de unde reiese, de 270 lei/mp ?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Din „Expertiza Cojocaru”, pentru terenurile situate in zona A, au minim 270 lei/mp.

Domnul consilier Bobârnat Radu : Este grila notariala, care se foloseste de catre notar. Domnul Cojocaru este un „expert evaluator” si a evaluat terenurile din tot judetul , si se foloseste de regula la Notariat.
Domnul consilier Popa Cristinel: Ce zona este acolo? Zona A, zona B?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : 180 sau 190, cat este? Oricum nu este 90 lei sau cat este trecut aici.

Domnul consilier Boeru Sergiu: Si care este propunerea ? Concret . Este zona A, este zona B, care zona este corecta? Ce valoare sa trecem?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Strada Stefan cel Mare, dar nu cred ca toata strada Stefan cel Mare este ……

Domnul ing.Calinescu Mihai – consilier Directia Urbanism: De la Bazar la vale, este zona B.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Strada Stefan cel Mare, dar partea de strada de la blocul CEC, ce zona este?

Domnul ing.Calinescu Mihai – consilier Directia Urbanism: De la Bazar la vale, este zona B.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:
Inseamna ca zona respectiva este zona A.

16

Domnul ing.Calinescu Mihai – consilier Directia Urbanism: De la Bazar, inclusiv Bazarul. Este hotarare de consiliu local.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:
Inclusiv „bazarul vechi” ?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Nu o fi valoarea de 270 lei/mp, o fi putin mai mica, dar oricum valoarea trecuta in materialul de sedinta este mult prea mica. Sa zicem „151 inmultit cu….”

Domnul consilier Bobârnat Radu: Sa se stabileasca la valoarea „grilei notariale”.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:
Exact. Sa se stabileasca aferent zonei respective.
Domnul consilier Bobârnat Radu: Da.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi: Este aceiasi discutie care are loc in mai toate sedintele, noi trebuie sa reactualizam la toate odata, noi am primit abia in luna ianuarie – Raportul de Expertiza a domnului Cojocaru si…..

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Un altul nou, da?

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:Da, altul nou.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Fiind un Raport de expertiza „Cojocaru” , nou, acum nici nu stim care este valoarea corecta, dar cred ca oricum este mai mare.
Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:
Ideia era sa le facem pe toate dupa acest Raport de Expertiza.
Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Da, dar aici este un caz special.

Domnul consilier Boeru Sergiu : Pentru ca se pune in discutie acuma. Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:In

cazul acesta putem reface valoarea, dar nu avem valoarea efectiva, trebuie sa mergem sa cautam Raportul si sa trecem valoarea corecta.

Domnul consilier Bobârnat Radu : Mentionam in procesul verbal al sedintei ca, se va reface valoarea dupa „Expertiza Cojocaru” si se va trece valoarea corecta in hotarare.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:

Da, se poate si asa.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Se va actualiza valoarea de inventar in functie de „expertiza Cojocaru” pentru zona respectiva.
Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:
Da, se poate si asa.
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot
proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator , modificat cu

amendamentul propus de doamna consilier Popa Catalina Eugenia ( actualizarea valorii de inventar , respectandu-se „Expertiza Cojocaru” pentru zona respectiva

-strada Stefan cel Mare , Bazar).Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea, modificata , a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”.

17

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu număr cadastral 76411 în suprafaţa de 888 mp , situat în strada Ştefan cel Mare nr.55 ( Bazar), proprietatea municipiului Huşi, în 2 loturi distincte- inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Zlatan Costica: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Discutii? Daca nu sunt, trecem la vot.

Domnul consilier Bobârnat Radu : Numai putin, domnule presedinte, sa explice cineva proiectul de hotarare sa stim despre ce este vorba.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi: Este vorba despre acel teren pe care „l-am modificat” de la 962 mp la 888 mp, in urma unei cereri a proprietarului , bar, sau nu stiu exact ce este acolo……

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : De la SC”Divertis”, probabil. Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului

Husi:….care solicita concesionarea unei suprafete de numai 362 mp .

Domnul consilier Bobârnat Radu : Teren care se afla in spatele barului respectiv si care nu este inchiriat.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:
Da, nu este inchiriat.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Am inteles ca si-au restrâns activitatea cei din Bazar si……

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:
Exact.
Domnul consilier Bobârnat Radu : …… ca totusi „sa produca” ceva acel

teren, urmeaza sa-l concesionati .

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi: Sa-l concesionam si sa castigam niste bani la buget, urmare solicitarii acestui domn.

18

Domnul consilier Bobârnat Radu: Chestiunea aceasta era bine daca era prinsa intr-un Studiu de oportunitate .

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Cand se va face concesionarea, sa fie intocmit si un Studiu de Oportunitate , mai ales ca aici este vorba despre domeniul public.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Intr-adevar, aici ar fi oportun o asemenea concesionare, ca sa se valorifice terenul ala neinchiriat.

Domnul ing.Calinescu Mihai – consilier Directia Urbanism:Sigur, sigur, la domeniul public intotdeauna se face Studiu de oportunitate.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Da, multumesc.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru”.

11. Proiect de hotărâre preluarea în administrare de către Consiliul Local al municipiului Huşi a infrastructurii serviciului public de alimentare cu energie termică aflată în administrarea SC „URBAN CALOR” SRL HUŞI – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel: Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii?

Domnul consilier Bobârnat Radu : Sa ne prezinte cineva proiectul de hotarare .

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi: Sa ma ajute cineva de la Biroul Tehnic, este vorba despre preluarea in administrare de catre Consiliul Local a tot ce a fost infrastructura fostei SC”Urban Calor” SRL Husi, care dupa cum stiti a intrat in faliment. Domnii de la Tehnic au facut o inventariare la tot ceia ce reprezinta infrastructura societatii, stocuri de materiale care au ramas de la firma respectiva, acum propunem preluarea in administrarea consiliului local a acestor bunuri.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Alte nelamuriri daca sunt?

19

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Am o intrebare pe care o adresez doamnei viceprimar. Ce urmeaza sa se faca cu aceste bunuri, cu acele centrale, cu toate instalatiile de acolo ? Se vor casa, se vor valorifica?

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:In ce priveste cladirile sa stiti ca avem solicitari de cumparare. In ce priveste stocul de materiale, o sa vedeti si in tabele, o sa mai folosim din ele.

Domnul consilier Boeru Sergiu : Nu toate pot fi valorificate.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:Mai sunt si bune, care pot fi folosite la reparatii instalatii.

Domnul consilier Blanariu Victor: Aste se conserva, se vand. Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot

proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru”.

12. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel:
Discutii,nelamuriri? Daca nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea

20

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii ? Daca nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Centru comercial, cu amenajare parcare, acces , totem , imprejmuire, Soseaua Husi-Stanilesti nr.2.C, C.F. 75937 , municipiul Husi, judetul Vaslui, beneficiar SC Rental Business Solutions SRL Bucuresti- inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii, nelamuriri? Daca nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ”pentru”. In momentul exprimarii votului domnul consilier Popa Cristinel nu se afla in sala de sedinta.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:La proiectul de hotarare anterior discutat si aprobat, in materialele prezentate dvs. nu a fost data intreaga documentatie a PUZ-ului, pentru ca intreaga documentatie era foarte”stufoasa”, mii de pagini, dar exista un Aviz dat de Consiliul Judetean Vaslui in cadrul acestui PUZ , domnii aici de fata sunt de la „Rental Business Solutions ” SRL, ma scuzati ca intervin, un Aviz in care s-a modificat o valoare……

Reprezentantul „Rental Business Solutions” SRL: S-a modificat o distanta, nu o valoare.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi: S-a modificat o distanta de la 6,85 la 5″nu stiu cat”, acel Aviz are acelasi numar, aceiasi data, si s-a inlocuit de catre Consiliul Judetean , si in documentatia care va pleca la Consiliul Judetean, va merge cu „valoarea corecta”, pe care am inlocuit-o. Hotararea va merge la validare cu modificarea respectiva. La dvs. in materialul de sedinta nu este specificat acest aspect.

21

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Stati un pic, despre ce proiect de hotarare vorbim ?

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:La proiectul de hotarare cu aprobare PUZ , care s-a aprobat anterior. Ca sa stiti cum s-a procedat, de asta domnii sunt aici in sala de sedinta pentru ca vroiau sa argumenteze, dar v-am dat eu detalii. Cei 2 domni care se afla in sala de sedinta, sunt de la SC Rental Business Solutions SRL Bucuresti, reprezentantii firmei de proiectare, dvs.sunteti chiar proiectantul.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Chiar ne intrebam , cine sunt cei 2 domni care se afla prezenti in sala de sedinta? Era bine sa stim si noi poate ne dadeau niste informatii tehnice .

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:M-am simtit datoare sa va spun despre cine este vorba.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar tocmai ne-ati prezentat dvs. Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului

Husi:Da.

Reprezentantul „Rental Business Solutions ” SRL: Pe scurt, daca doriti, va pot prezenta eu .

Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu cred ca mai este cazul, ne-a lamurit doamna viceprimar , noi am discutat si in cadrul Comisiei juridice, este suficient.

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Primăriei municipiului Huşi şi serviciile publice fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi- inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Doamna consilier Catargiu Liliana-Ecaterina: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel: Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Eu vreau sa adresez o intrebare. Vad aici ca salariul, indemnizatia doamnei viceprimar, este trecut si la acest prioiect, si la urmatorul si la celalalt.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:
Salariul viceprimarului este…..

Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: Nu poate fi depasit.

22

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:

„Salariul” se inmulteste cu 5,5 , iar a primarului cu 6,5.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu , nu asta este problema. De ce nu este trecuta si indemnizatia primarului?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Nu, nu asta este problema, dar este platit tot din bani publici.

Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Nu se stabileste prin hotarare de consiliu local.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Exact, cum este si la doamna, cum este si la doamna.

Secretarul Municipiului Husi, jr.Monica Dumitrascu: Salariul viceprimarului este mentionat pentru ca, salariile functionarilor se plafoneaza cu tot cu sporuri la nivelul salariului brut al viceprimarului. De asta este mentionat in toate proiectele de hotarare.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Dar in grila aia pe care o afisati pe site apare , pentru ca toti sunt platiti din bani publici.

Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Directia Administratie Publica Locala:Apare, apare. S-a trecut mai mult pentru explicatii, pentru a putea justifica sumele.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Am inteles.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Este trecut si procentul de 10% pentru „fonduri europene”?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Procentul este de 20 sau 25%. Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Directia Administratie

Publica Locala: Procentul depinde de numarul proiectelor cu fonduri europene care sunt in derulare.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”.

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile prevăzute in Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația locală pentru desfăsurarea activităților specifice Direcției de Asistență Socială Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel: Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

23

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel:

Discutii,nelamuriri , explicatii? Daca nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Locale Husi – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel: Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel:
Discutii,nelamuriri? Daca nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel: Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii ? Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului

Husi:Este vorba despre promovarea doamnei Radu Tatiana de la „Managementul Proiectelor „, de la grad profesional principal la grad profesional superior.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”.

24

Intra in sala de sedinta doamna consilier Rotariu Nicoleta. Sunt prezenti la sedinta un numar de 17 consilieri.

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane cu handicap şi asistenţi personali ai acestora care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel: Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii , nelamuriri ?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Anul trecut, numarul persoanelor care beneficiau de aceasta facilitate, persoane care au un anumit grad de handicap si asistentii personali ai acestora, era cifrat la 500 de persoane. Anul acesta, numarul lor a ajuns la 600 de persoane, in conditiile in care mai avem un proiect de hotarare in care se mentioneaza ca la sfarsitul anului 2018 erau 195 de asistenti personali . Daca puteti sa ne explicati care este corelatia, 195 de asistenti personali, pot sa creasca pana la…. !? 200 sunt persoanele cu handicap, aici apar 500 .

Doamna ing.Calinescu Teodora – director executiv la Directia de Asistenta Sociala Husi : Numarul persoanelor cu handicap in municipiul Husi este de 1100, din care 195 gr.I si gr.II. La sfarsitul anului 2018 numarul asistentilor personali este de 195 care se adauga celor 1100. Numarul persoanelor cu indemnizatie tot gradul grav (I) este 176. Si acestia au dreptul la „insotitor” pe mijloacele de transport. In conditiile acestea, numarul de persoane beneficiare de gratuitate pe mijloacele de transport este undeva la 1400. Noi am cerut doar pentru 600, pentru ca nu toti vin sa solicite, de aceia nu am solicitat numarul maxim, anul trecut am solicitat 500, anul acesta am solicitat 600, pentru ca numarul celor care ni se adreseaza este in continua crestere, si din pacate, spun din pacate, in fiecare luna ne inregistram cu noi cazuri de persoane cu handicap incadrate in gradul I sau gradul II .

Domnul consilier Bobârnat Radu: De anul trecut pana acum……

Doamna ing.Calinescu Teodora – director executiv la Directia de Asistenta Sociala Husi: Numarul persoanelor a crescut, din pacate.

25

Domnul consilier Bobârnat Radu: Cu cat, cu 100, cu cat?

Doamna ing.Calinescu Teodora – director executiv la Directia de Asistenta Sociala Husi : Nu as putea sa va spun exact pentru ca numarul lor difera de la luna la luna, in functie de ce se intampla cu starea de sanatate a fiecaruia . Vreau sa va spun ca in fiecare luna inregistram cel putin 10 dosare cu persoane cu handicap grav cu asistent personal si alte 10 cu indemnizatie tot gradul I. In acelasi timp inregistram si decese.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Am inteles.

Doamna ing.Calinescu Teodora – director executiv la Directia de Asistenta Sociala Husi : Numarul difera de la luna la luna, nu avem un numar fix. Si mai avem un proiect de hotarare legat de numarul asistentilor personali , numarul cerut este de 250. In fiecare an am cerut 250, dar nu de fiecare data am ajuns la aceasta cifra. In jur de 200, cam aici ne situam, dar nu stim ce se poate intampla, de asta am solicitat un numar mai mare.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Alte explicatii daca doriti? Daca nu, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

20. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învătământ preuniversitar din municipiul Huși pentru anul școlar 2019

-2020, inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii , nelamuriri ? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

26

21. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Municipala”Mihai Ralea” Husi , institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii ?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: As vrea sa intreb si eu, daca imi permiteti ?! Vad aici la Regulamentul care este atasat, mai apare o anexa , o declaratie de confidentialitate. O inteleg pe aceia cu impartialitatea dar nu o inteleg pe asta cu confidentialitatea. Puteti sa-mi explicati si mie?

Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala : Asa este formularul tipizat.

Domnul consilier Bobârnat Radu :Face referire la venituri?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Nu, scrie „ma angajez sa pastrez confidentialitatea informatiilor de care iau cunostinta pe durata derularii evaluarii”. Dar nu face nici un fel de precizare la ce se refera.

Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: Fiecare evalueaza in dreptul lui, managerul, si nu poarta discutii in timpul evaluarii cu celalalt. Sa nu fie influientat intr-un fel.

Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala : Confidentialitate, nu este ruda, grad……

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Nu, dar pe cea de impartialitate am inteles-o, dar nu o inteleg pe asta cu confidentialitatea. Vreau si eu sa stiu ce se intelege din asta. Parca ar ameninta pe cineva ca „vezi Doamne”, ti-i acolo in tine, indiferent cine este.

Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: Dar nu cred ca la asta se refera.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Eu va spun ca am semnat contracte de confidentialitate dar de cate ori le-am semnat au fost puse niste conditii draconice.

Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: Asta este formularul, asa l-am atasat, nu l-am inventat eu, formularul este listat din legislatie.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Normal ar fi sa se argumenteze la ce se refera aceasta confidentialitate, ar trebui sa aiba un domeniu clar definit, la ce informatii se refera. Asa ar fi normal.

27

Domnul consilier Blanariu victor: Asa este formularul legiferat si doamna respecta cadrul legal, asta este tot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: alte nelamuriri? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi”pentru”.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi- inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Este vorba de o Comisie de evaluare şi de o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Va rog sa faceti propuneri pentru cele 2 comisii.

Domnul consilier Iacob Ioan propune pe domnul consilier Popa Cristinel in Comisia de evaluare anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi.

Doamna consilier Nacu Mihaela propune pe domnul consilier Bobârnat Radu in Comisia de evaluare anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi.

Domnul consilier Iacob Ioan propune pe domnul consilier Boeru Sergiu in Comisia de soluţionare a contestaţiilor a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel: Alte propuneri ? Nu sunt alte propuneri.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel: Supun la vot propunerea „Popa Cristinel”. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Au fost 12 voturi „pentru”, 5 „abtineri”( Bobârnat Radu, Nacu Mihaela , Nechifor Alexandru Ioan, Popa Catalina Eugenia, Rotariu Nicoleta ).

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel: Supun la vot propunerea „Bobârnat Radu”. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Au fost 5 voturi „pentru”( Bobârnat Radu, Nacu Mihaela , Nechifor Alexandru Ioan, Popa Catalina Eugenia, Rotariu Nicoleta ), 12 „abtineri”.

28

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel : Supun la vot propunerea „Boeru Sergiu”. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Au fost 17 voturi „pentru”.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel: Avem urmatoarea situatie: domnul consilier Popa Cristinel in Comisia de evaluare si domnul consilier Boeru Sergiu in Comisia de solutionarea contestatiilor la evaluarea managementului la Biblioteca Municipala Husi.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator, completat cu cele 2 propuneri aprobate anterior. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea , completata , a fost adoptată cu 17 voturi”pentru”.

23. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură Municipală ”Alexandru Giugaru” Huși, institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii ? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi”pentru”.

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura Municipale ”Alexandru Giugaru” Husi- inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

29

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Este vorba de o Comisie de evaluare şi de o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Va rog sa faceti propuneri pentru cele 2 comisii.

Domnul consilier Boeru Sergiu propune pe domnul consilier Iacob Ioan in Comisia de evaluare anuala a managementului Casei de Cultura Husi.

Domnul consilier Trifan Bogdan : Nu are voie. La Casa de Cultura?
Domnul consilier Boeru Sergiu : Nu stiu cum ai evaluat tu, ca nu are voie.

Domnul consilier Trifan Bogdan : Pai nu este „sotul”?

Domnul consilier Boeru Sergiu : Nu stiu ce stii tu, dar eu il propun pe domnul Iacob Ioan.

Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan propune pe doamna consilier Popa Catalina Eugenia in Comisia de evaluare anuala a managementului Casei de Cultura Husi.

Domnul consilier Iacob Ioan: De ce nu pot sa fiu in Comisie, am depasit 50 de ani ?

Domnul consilier Bobârnat Radu: Avem si noi o propunere, doamna Popa Catalina Eugenia in Comisia de evaluare. Am vrea sa stim daca nu cumva domnul Iacob Ioan doreste „sa se abtina” de la…..

Domnul consilier Iacob Ioan: Dar de ce sa ma abtin, domnule Bobârnat? Chiar „nu ma abtin” deloc.

Domnul consilier Bobârnat Radu: „Ca aveti peste 50 de ani”.
Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Poate aveti vreun interes.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, va intreb, dumneavoastra stiti vreun motiv? Nu stiti, nu ?

Domnul consilier Iacob Ioan: Chiar nu stiu, poate mi-l dati d-voastra.
Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, eu va intreb.

Domnul consilier Boeru Sergiu: „Haideti sa depasim momentul in care toata lumea stie ceva si nimeni nu stie nimic.!”

Domnul consilier Iacob Ioan : Spuneti-l d-voastra.

Domnul consilier Boeru Sergiu propune pe domnul consilier Hoha Gheorghe in Comisia de soluţionare a contestaţiilor a managementului Casei de Cultura Husi.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel : Supun la vot propunerea ” Popa Catalina Eugenia”. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Au fost 5 voturi „pentru”( Bobârnat Radu, Nacu Mihaela , Nechifor Alexandru Ioan, Popa Catalina Eugenia, Rotariu Nicoleta), 12 „abtineri”.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel: Supun la vot propunerea „Iacob Ioan”. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Au fost 11 voturi „pentru”, 6 „abtineri” (Bobârnat Radu, Iacob Ioan ,Nacu Mihaela , Nechifor Alexandru Ioan, Popa Catalina Eugenia, Rotariu Nicoleta).

Domnul consilier Iacob Ioan: Eu „m-am abtinut”, domnule Bobârnat, ati vazut, „m-am abtinut”.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Era bine daca va abtineati sa faceti parte din Comisia de evaluare.

30

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Sa va abtineti de la „bun inceput”.

Era bine sa va abtineti de la „bun inceput”.
Domnul consilier Bobârnat Radu:S-ar putea sa fie „niste probleme”.
Domnul consilier Iacob Ioan: Da, „mari probleme”, eu nu le stiu!

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel: Supun la vot propunerea „Hoha Gheorghe”. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Au fost 17 voturi „pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator, completat cu cele 2 propuneri aprobate anterior. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea , completata , a fost adoptată cu 12 voturi”pentru”, 5″abtineri”(Bobârnat Radu, Nacu Mihaela , Nechifor Alexandru Ioan, Popa Catalina Eugenia, Rotariu Nicoleta).

Domnul consilier Bobârnat Radu :Mentionati la proiectul de hotarare anterior ca, „noi ne-am abtinut”, da? Ne-am abtinut de la votarea domnului Iacob Ioan.

Secretarul Municipiului Husi, jr.Monica Dumitrascu: Acolo v-ati abtinut, dar la proiect ati votat „pentru”.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, nu , poate am ridicat mainele prea repede, dar va spunem ca ne-am consultat si ” ne-am abtinut”, da?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Nu stiu cum a votat doamna consilier Rotariu, dar „noi ne-am abtinut”.

Doamna consilier Rotariu Nicoleta: M-am abtinut .

Secretarul Municipiului Husi, jr.Monica Dumitrascu: Oricum proiectul de hotarare a trecut cu 12 voturi „pentru”.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Da.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel: Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii , va rog! Nelamuriri .

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: La care proiect de hotarare?

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel: La proiectul de hotarare nr.25.

31

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : La „Salubrizare”, da?

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel: Da.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Eu am avut , asa, curiozitatea sa vad cum au fost determinate aceste majorari, am vazut, spre exemplu, la „intretinere curatenie strazi” cresterea este mai mare de 56%, la „curatat rigole” este mai mare de 28% aproape de 30% . Desi ca argument principal este faptul ca a crescut salariul minim pe economie, majorarile de tarife sunt mult mai mari decat ceia ce ar insemna un procent de , nu stiu cat este, procentul de crestere salariala 12,4% s-au cam asa ceva. Si atunci am avut si eu curiozitatea sa vad cum este determinat pe baza unei fișe de calcul pe care am gasit-o anexata si am vazut ca sunt luate in considerare si cheltuieli privind , stati numai un pic, „tarif pentru mentinerea licentei” ceia ce nu era pana acum numai ca felul in care a fost determinata partea aferenta pe unitatea de masura este total eronat, din calculul pe care l-am facut eu. De asemenea, nu s-a tinut cont de 12 luni cat are anul, s-a tinut cont de 11 luni, domnule Popa, sunt mai multe aspecte.

Domnul consilier Popa Cristinel : O luna se sta in concediu.

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC „Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Corect.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Nu, nu este asa. Anul are 12

luni.

Domnul consilier Popa Cristinel: Cum nu este corect? Dvs. munciti 12 luni sau munciti 11 luni ?

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Eu acum „ma abtin”, spun la urma.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Nu este nici o problema, determinam pe unitatea de masura, pe „mia de mp”, nu pe om/ora.

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Nu are importanta.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Cum nu are? Are foarte mare importanta.

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Intrebati orice specialist , aritmetic nu are nici o influienta. Daca pun 12 luni, creste productia in raport cu numarul de ore.

Intra in sala de sedinta domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru . Sunt prezenti la sedinta un numar de 18 consilieri.

Domnul consilier Popa Cristinel : Omul este platit la ora, nu ?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Dar nu este vorba cat este platit omul, pentru om este stabilit tariful, este vorba de unitatea de masura, „mia de mp” asupra careia se repartizeaza aceasta taxa sau cum se mai numeste ea. Facand o asemenea determinare , am vazut ca s-a majorat mai mult decat ar fi

32

trebuit iar din acest motiv eu consider ca aceste tarife ar trebui reanalizate si recalculate.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: alte nelamuriri ?

Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu vroiam sa va spun ca si in Comisia juridica am luat in discutie aceasta majorare, nu am putut noi sa facem calculul ca nu suntem de specialitate, am vorbit cu doamna viceprimar si am zis ca in masura in care se respecta proportia intre cresterea salariului minim si cresterea tarifelor propuse, atunci nu este nici o problema, dar se pare ca ati mai introdus si alte cresteri pe care nu le regasim in motivare. Va rugam sa ne explicati ca sa vedem daca se justifica, da? Oricum proportia pe care ati propus-o este mai mare decat cresterea generata de salariul minim.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Domnule Popa, vreti sa mergem pe un exemplu concret?

Domnul consilier Bobârnat Radu: Vrem sa stim care sunt argumentele
si….
Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Intram pe un exemplu concret,
o fișă de calcul ” intretinere curatenie strazi”, poftiti domnule Popa, veniti
aici ! Nu ma refer la materiale, la toate celelalte, ma refer la „tarif mentinere
licenta” aveti 167,333 ore om/luna , da?

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC „Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Da.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Serviciul dvs., serviciul dvs. se presteaza in 12 luni .

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC „Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Nu, omul munceste 11 luni.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Dvs. platiti taxa de mentenanta pe unitate de masura nu pe om.

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC „Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Platesc taxa de mentenanta numai pentru serviciul asta.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Pai, tocmai asta faceti. In alta parte luati 12 luni/an iar aici unde trebuie sa reduceti baza …..

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC „Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Mergeti gresit , consumati timpul degeaba.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Nu este adevarat.

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Vedeti ca mai sus, la unitatea respectiva este 1840,66 ore x 1550 mii mp = faceti reducere, 2853 mii mp ii impartim la 5200 pe…… unitatea de masura reflectata este mii mp.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Dar asta de aici ce inseamna ? Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL

Husi : Atat imi da mie in functie de ora.
Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Dar aici ce scrie?

33

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Poate este o greseala.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Sunt mult prea multe greseli. Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL

Husi : Poate s-a gresit aici si s-a pus pe luna si nu pe ora, asta e. Nu vedeti ca am pus ora, nu va da unitatea „ora”. S-a gresit aici, aveti dreptate.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Domnule Popa, nu puneti aceiasi unitate de masura si aici, si aici, de ce luati 12 luni aici si dincolo numai 11 luni ?

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Nu este bine orientarea.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Ei, nu este bine orientarea! In aceiasi fundamentare, intr-o parte folositi 12 luni si in alta parte folositi numai 11 luni.

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Pentru ca echipamentul ii ramane omului si se amortizeaza in 12 luni de zile.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Hai, lasati ca nu este numai
asta!

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Nu are treaba munca cu amortizarea echipamentului. Repartizarea echipamentului se face pe 12 luni.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Dar laptele are treaba cu 12 luni ?

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Care altele?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Laptele nu altele.

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : El poate sa vina jumate de luna o data si-i dau cantitatea luna viitoare, de pe 15 pana pe 15 ale lunii.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: „Noi” ne abtinem pentru ca, argumentele astea ale dvs. nu sunt probate.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Materialul de sedinta are greseli. Are sau nu are?

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Poftim, sa zicem ca aici este ore.

Domnul consilier Bobârnat Radu: De ce nu acceptati si celelalte argumente?

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Nu le accept pentru ca intr-o ora face 1000 mp, da?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Domnule Popa, hai lasati !
Domnul consilier Bobârnat Radu: Mai aveti ai alte argumente?

34

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Da, 25% reprezinta orele de noapte care lucreaza oamenii noaptea.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Asa, ca bine ziceti, domnule Popa! Ce bine ca mi-ati adus aminte de orele de noapte. Toate orele sunt de noapte?

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Da, de la „zece” la „sase”, conform actului normativ de noapte. De la 10 noaptea la 6 dimineata.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia:Eu vad numai ziua oamenii pe strada la maturat.

Domnul consilier Boeru Sergiu : Noaptea se doarme, numai ei nu dorm. Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Lasati ca numai eu stiu! Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL

Husi : Domnule consilier, domnule presedinte , am rugat-o pe doamna consilier Popa sa ma cheme la Comisie sa discutam. Nu exista an de an sa nu fie aceleasi probleme la materialul de sedinta, nu exista. Acolo le modificam pe loc, dupa ce obiectiuni sunt. Puteti sa ma chemati cand vreti, cand fac preturile va invit la mine la birou.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia:Domnule Popa, cu drag v-as fi chemat, dar stiti cand am primit noi materialele?

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Nu stiu eu asta, dar va invit la noi la sediu sa le facem impreuna.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Credeti ca era numai asta?

Domnul consilier Bobârnat Radu: Le putem discuta si in „plen”, de ce numai la Comisie?! Nu ati argumentat o crestere de tarife, asta este problema.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: De ce ati majorat toate orele, la toti salariatii, cu 25%?

Domnul consilier Bobârnat Radu: In expunerea de motive faceati referire la majorarea salariului minim, dar acum vad ca aveti si alte motive.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Ati majorat salariile, la toti salariatii, cu 25%, ca si cum toata lumea ar lucra numai noaptea.

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : In analiza de pret se regasesc toate. Cum am facut la buget, asa o sa fac si aici, o sa pun fiecare analiza de pret in parte.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: V-am spus, ceia ce am avut de apreciat v-am apreciat, atunci cand ati facut bugetul, dar pentru asta nu .

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Alte nelamuriri daca aveti ? Daca nu mai sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi”pentru”, 4″abtineri”(Bobârnat Radu, Nacu Mihaela , Nechifor Alexandru Ioan, Popa Catalina Eugenia).

35

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Discutii?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Vroiam sa-i spun domnului Popa , asa cum i-am spus si in timpul sedintei ca, am apreciat felul cum a intocmit bugetul pe anul 2019, foarte explicit.
Domnul consilier Boeru Sergiu : Felicitari, domnule Popa!

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Foarte explicit, pe fiecare pozitie in parte, am vazut ca s-a redus ca urmare a reducerii consumului de combustibil si probabil a deplasarilor care se fac , fata de anul trecut, iar tarifele care au fost utilizate sunt cele anterior acestora majorate, de aceia o sa votez acest proiect de hotarare.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi”pentru”.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Nelamuriri, daca sunt?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Nelamuriri sunt, am incercat sa le lamuresc in timpul sedintei, cu domnul Rotaru, pe acest proiect dar si pe celalalt, nu am inteles de ce se practica un tarif de 14,35 s-au cat este…..?

36

Domnul Rotaru Teodor – administrator S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI : 14,35.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Asa, la lucrarile nu cred eu ca sunt angajate persoane cu studii superioare, la pus flori, etc… Din punctul nostru de vedere si acest proiect de hotarare sufera niste majorari nejustificate. Ne vom „abtine”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi”pentru”, 5″abtineri”(Bobârnat Radu, Nacu Mihaela, Nechifor Alexandru Ioan, Popa Catalina Eugenia, Rotariu Nicoleta ).

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUȘI pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel: Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii, nelamuriri ?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: La proiectul de buget al S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUȘI pe anul 2019, informatiile care ne-au fost prezentate nu respecta in primul rand prevederile legale. Bugetul de venituri si cheltuieli , in Anexa nr.1, este prezentat diferit fata de prevederile pe care ar fi trebuit sa le respecte. Spre exemplu, avem : realizat, preliminat an precedent, adica 2018 fara TVA, propunerea an curent cu TVA. Conform Anexei nr.1, urmatoarea Col.6 ar fi trebuit sa fie procentul de realizare a veniturilor si cheltuielilor preliminate pe anul precedent. Ori nu se poate face o asemenea determinare pentru ca, in functie de gradul de realizare a veniturilor si cheltuielilor preliminate in anul precedent, se determina nivelul veniturilor si cheltuielilor din anul curent. Ori aici sunt prezentate doua unitati de masura diferite, ceia ce este total anapoda. In loc sa se raporteze la cheltuielile ….., si aici

l-am dat de exemplu pe domnul ing.Popa Neculai de la „Salubrizare” pentru ca intr-adevar acolo se respecta aceiasi unitate de masura, se respecta. Eu i-am sugerat domnului director de la „spatii verzi” sa retraga proiectul acesta de buget si sa vina cu un proiect de buget completat corect pentru ca, Societatea „Parcuri Verzi” este infiintata conform Legii nr.31/1990 si undeva la Titlul IV, nu la Titlul VIII, sunt stabilite niste sanctiuni destul de grave pentru cei care furnizeaza

37

informatii incorecte si pot duce in eroare, pot induce in eroare pe cei care iau decizii in functie de informatiile pe care le prezinta dumnealor. Ideia este ca s-a prezentat in aceasta maniera acest buget ca sa se demonstreze ca s-a realizat mai mult decat 78%. Conform prevederilor legale gradul de realizare al bugetului anului precedent daca este mai mic decat 90% , cum este in cazul de fata, 2 ani consecutiv, in cazul asta este de 7 ani, bugetul anului curent nu se poate stabili la o suma mai mare decat realizatul anului precedent. Ori in momentul in care ni s-au prezentat informatiile „aiuristice” si „aiuritoare”, nu avem cum sa mergem pe un buget preliminat, cu atat mai mult ca nici nu exista o fundamentare. Tinand cont de prevederile si de constatarile Curtii de Conturi de anul trecut, de fiecare data s-a mentionat ca bugetele erau nefundamentare, mai mult decat atat, ca nu s-au facut receptii la lucrarile executate, ca au fost facute decontari…..Ce vreti sa venim cu Raportul Curtii de Conturi ?

Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Nu, doamna, vorbeam si eu asa.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia: Nu, eu asta spun, haideti sa punem la punct o contabilitate corecta, daca nu au reusit sa studieze cu atentie , sa i-a exemplu de la „Ecosalubrizare” si sa-si faca un buget , sa-si intocmeasca un buget conform prevederilor legale.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi :

Bun, dar daca modificarea tine numai de acel TVA, se poate…..

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Nu, dar nu este raportat corect, doamna. Nefiind raportat corect realizatul anului trecut nu se determina corect nici bugetul pe anul acesta.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi :
Dar putem face modificarea.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Ar insemna sa modificam toate pozitiile .

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:
Modificam numai la anexa nr.5.

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Nu avem cum sa modificam numai acolo, trebuire sa refaca si sa vina cu tot proiectul de buget refacut.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Trebuie refacut tot proiectul de buget pe anul 2019.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi:
Este vorba numai de aplicarea TVA-ului. Unde mai trebuie modificat?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Trebuie modificata toata structura proiectului de buget. Eu am propus, dvs.puteti vota cum credeti. Mai ales ca au fost foarte multe atentionari facute, au fost foarte multe atentionari.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare, da?

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi”pentru”, 5 voturi

38

„impotriva” (Bobârnat Radu, Nacu Mihaela, Nechifor Alexandru Ioan, Popa Catalina Eugenia, Rotariu Nicoleta ).

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr. 134/26.04.2018 privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Discutii? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi”pentru”.

30. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, cuantumul acestora precum şi metodologia de acordare a ajutoarelor, altele decât cele prevăzute expres în Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Doamna consilier Catargiu Liliana – Ecaterina: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel: Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii? Nu sunt, trecem la vot.

39

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi”pentru”.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2019- inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Discutii?

Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : In grila aceasta care ne este „repartizata” aici, nu apar nici un fel de ore. Sunt niste servicii care se presupune ca se presteaza. Dar cum se numeste proiectul ?

Doamna ing.Calinescu Teodora – director executiv la Directia Asistenta Sociala Husi : Fiecare persoana beneficiara de ajutor social , apta de munca, este obligatata sa presteze munca in folosul comunitatii. Numarul de ore se stabileste functie de cuantumul ajutorului pe care il primeste persoana respectiva. Este o formula de calcul, in functie de salariul minim pe economie. Noi calculam numarul de ore, il comunicam Serviciului de salubrizare . Este Planul la dosarul de sedinta, care este stabilit de Serviciul de salubrizare.

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : Cu d-voastra.

Doamna ing.Calinescu Teodora – director executiv la Directia Asistenta Sociala Husi : Impreuna.

Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi : In functie de numarul de ore stabilim cantitatile de lucrari.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Alte discutii ? Daca nu mai sunt, trecem la vot.

Domnul consilier Bobârnat Radu: Numarul persoanelor beneficiare la Legea nr.416 puteti sa ni-l spuneti ?

Doamna ing.Calinescu Teodora – director executiv la Directia Asistenta Sociala Husi : Numarul de beneficiari la momentul acesta? Care presteaza?

Domnul consilier Bobârnat Radu: Da.

Doamna ing.Calinescu Teodora – director executiv la Directia Asistenta Sociala Husi : Variaza de la luna la luna, zece, unsprezece.

40

Domnul consilier Bobârnat Radu: Sunt mai putini față de altă dată, nu ? Față de alte unitati administrative, sunt mai putini.

Doamna ing.Calinescu Teodora – director executiv la Directia Asistenta Sociala Husi : Da, daca nu presteaza munca in folosul comunitatii, pierde ajutorul social.

Doamna ing.Calinescu Teodora – director executiv la Directia Asistenta Sociala Husi: In jur de 150, la fel, numarul difera de la luna la luna, in functie de cum se achita de obligatii.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi”pentru”. In momentul exprimarii votului doamna consilier Giosu Georgeta nu se afla in sala de sedinta.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2019, a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă pe raza municipiului Huşi, conform Hotărârii Guvernului nr.427/2001- inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Discutii ? Daca nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi”pentru”. In momentul exprimarii votului doamna consilier Giosu Georgeta nu se afla in sala de sedinta.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

33. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Congregaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul în municipiul Huşi, str.Melchisedec nr.4, în anul financiar 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Doamna consilier Catargiu Liliana – Ecaterina: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice,

41

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii ? Daca nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”. In momentul exprimarii votului doamna consilier Giosu Georgeta si domnul consilier Trifan Bogdan nu se aflau in sala de sedinta.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

34. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, în anul financiar 2019-inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Doamna consilier Catargiu Liliana – Ecaterina: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”. In momentul exprimarii votului doamna consilier Giosu Georgeta si domnul consilier Trifan Bogdan nu se aflau in sala de sedinta.
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

35. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Congregaţia Surorile Săracilor Pr.Vicenzo Morinello în anul financiar 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Doamna consilier Catargiu Liliana Ecaterina: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice,

42

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”. In momentul exprimarii votului doamna consilier Giosu Georgeta si domnul consilier Trifan Bogdan nu se aflau in sala de sedinta.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie «Lucrari de reabilitare canal termic din cadrul Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir”, al Colegiului National „Cuza Voda” si al Scolii Gimnaziale „Anastasie Panu” de pe strada Mihail Kogalniceanu, din municipiul Husi» , inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”. In momentul exprimarii votului doamna consilier Giosu Georgeta si domnul consilier Trifan Bogdan nu se aflau in sala de sedinta.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii si depunerii de documentatii in vederea accesarii unei finantari europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Capacitate

43

Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru

cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Doamna consilier Catargiu Liliana – Ecaterina: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Boeru Sergiu: Comisia de comunicare, integrare europeană, relaţii cu alte consilii locale sau organisme similare , relaţii externe.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”. In momentul exprimarii votului doamna consilier Giosu Georgeta si domnul consilier Trifan Bogdan nu se aflau in sala de sedinta.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” SMIS 128787, in vederea accesarii unei finantarii europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Doamna consilier Catargiu Liliana – Ecaterina: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Boeru Sergiu: Comisia de comunicare, integrare europeană, relaţii cu alte consilii locale sau organisme similare, relaţii externe.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii ? Nu sunt, trecem la vot.

44

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi”pentru”. In momentul exprimarii votului doamna consilier Giosu Georgeta si domnul consilier Trifan Bogdan nu se aflau in sala de sedinta.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

39. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru aprobarea infiintarii Traseului nr.3 de transport public local de calatori:Corni- Raiesti -Dric -Zona Industriala- Raiesti- Corni si aprobare a Delegarii de Gestiune prin Concesionare a Serviciului Public de Transport Public local de calatori compus din trei trasee prin curse regulate in Municipiul Husi prin atribuire directa catre SC “Parcuri Verzi&Urban Trans” SRL , in vederea publicarii in JOUE a anuntului de intentie privind Delegarea de Gestiune prin Concesionare a Serviciului Public de Transport Public Local de Calatori compus din trei trasee prin curse regulate in Municipiul Husi prin atribuire directa catre SC “Parcuri Verzi&Urban Trans” SRL – inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Doamna consilier Catargiu Liliana Ecaterina: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Boeru Sergiu: Comisia de comunicare, integrare europeană, relaţii cu alte consilii locale sau organisme similare , relaţii externe.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Discutii ? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Huşi în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Excelență Vaslui (CJEVS) – inițiator primarul municipiului Huși.

45

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Hoha Gheorghe: Comisia pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel: Va rog sa faceti propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Huşi în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Excelență Vaslui.

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi :
Propun pe doamna consilier Matei Gabriela.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel:Supun la vot propunerea ca doamna consilier Matei Gabriela sa fie desemnata reprezentantul Consiliului Local al municipiului Huşi în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Excelență Vaslui.Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Propunerea a fost aprobata cu 18 voturi”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator , completat cu propunerea aprobata anterior (doamna consilier Matei Gabriela). Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea, completata, a fost adoptată cu 18 voturi”pentru”.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși- inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Zlatan Costica: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel: Ne poate explica cineva despre ce este vorba?

Doamna ing.Catargiu Liliana Ecaterina – viceprimarul municipiului Husi : De-a lungul anilor au avut loc mai multe dezmembrari, abia acum ” le punem in regula”, pentru asta a fost necesar sa scoatem acele pozitii din domeniul privat, de

46

300 mp, si sa le introducem conform documentatiilor cadastrale care s-au facut acum.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Da, multumesc. Discutii? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi”pentru”, 5″abtineri” (Bobârnat Radu, Nacu Mihaela, Nechifor Alexandru Ioan, Popa Catalina Eugenia, Rotariu Nicoleta).
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel : Multumesc.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu numărul cadastral 77198 în 15 loturi distincte, cu numărul cadastral 76484 în 3 loturi distincte, cu numărul cadastral 76485 în 14 loturi distincte şi cu numărul cadastral 77161 în l6 loturi distincte, situate în Cartier Dric.2, proprietatea municipiului Huşi- inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Zlatan Costica: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Daca sunt nelamuriri, discutii ? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi”pentru”, 4″abtineri” (Bobârnat Radu, Nacu Mihaela , Nechifor Alexandru Ioan, Popa Catalina Eugenia).

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu numărul cadastral 77113 în 16 loturi distincte şi cu numărul cadastral 77226 în 27 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3, proprietatea municipiului Huşi- inițiator primarul municipiului Huși.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Dumitrel Georgel, solicita comisiilor de specialitate sa prezinte rapoartele de avizare.

47

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Zlatan Costica: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Daca sunt intrebari , discutii ? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi”pentru”, 4″abtineri” (Bobârnat Radu, Nacu Mihaela , Nechifor Alexandru Ioan, Popa Catalina Eugenia).

44.Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă în domeniul privat al Municipiului Huşi a imobilului reprezentând apartament cu 1 camera situat în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, parter, ap.1, individualizat prin Număr cadastral 70375-C1-U29- inițiator primarul municipiului Huși.

Domnul consilier Trifan Bogdan: Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Zlatan Costica: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Daca sunt intrebari ? Nu sunt, trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel supune la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de iniţiator. Voturi „pentru”, impotriva”, abtineri”? Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi”pentru”, 4″abtineri” (Bobârnat Radu, Nacu Mihaela, Nechifor Alexandru Ioan, Popa Catalina Eugenia).

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel: Atat deocamdata. Multumesc.

48

44.DIVERSE.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitrel Georgel declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Huşi din data de 29 ianuarie 2019.

Comments

comments