OMNIA csm husi tenis

Vezi valoarea burselor acordate elevilor hușeni. Criterii și dispoziții.

februarie 22nd, 2016 | de Husi pe surse
Vezi valoarea burselor acordate elevilor hușeni. Criterii și dispoziții.
Economie

În ultima ședință a Consiliului Local, aleșii hușeni au votat Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Huși pentru semestrul al II-lea al  anului școlar 2015-2016.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Această hotărâre s-a discutat și în ședința ordinară din ianuarie, precum și în întrunirea directorilor instituțiilor de învățământ cu Consiliul de învățământ.s560x316_geta

„Directorii prezenți la consultările de la începutul lunii februarie au considerat că modul de alocare a burselor a fost făcut echitabil, mai ales că acest fapt a reprezentat mereu o sursă de nemulțumire și chiar dispute între școli.” prof. Georgeta Giosu-consilier învățământ.

 

S-a dispus un număr de 456 de burse în valoare totală de 149.330 lei

Conform Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu privire la criteriile generale de acordare a buserlor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, se acordă burse de performanță, elevilor ce au obținut locurile I,II,III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare organizate de Ministerul Educației Naționale.

Bursele de merit se acordă elevilor în funcție de rezultatele obținute la învățătură, media generală fiind  de cel puțin 8,50 și 10 la purtare, în anul școlar anterior precum și în semestrul respectiv, dar și elevilor care au obținut primele locuri la etapele județene la olimpiadele și concursurile școlare naționale organizate de Minister.

Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu de membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care au media generală peste 7 și 10 la purtare.

Bursele sociale se acordă la începutul anului școlar, la cerere, în funcție de situația materială a familiei elevilor.

 

Astfel s-a aprobat bugetul pentru burse după cum urmează:

 • 3 burse de performanță în cuantum de 150 lei/luna/elev.
 • 343 burse de merit în cuantum de 85 lei/luna/elev.
 • 61 burse de studiu în cuantum de 60 lei/luna/elev.
 • 49 burse sociale în cuantum de 40 lei/luna/elev.1123

 

Cuantumul bursei de perfomanta a fost modificat și votat, la propunerea consilierului Tocu Cătălin de la 120 lei/luna/elev la 150.

În cazul în care numărul burselor aprobate este mai mic decât numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, Consiliile de Administrare ale unităților de învățământ hușean stabilesc criterii specifice de acordare a burselor școlare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși :

 • 1 bursă de performanță
 • 11 burse de studiu
 • 7 burse sociale
 • 168 burse de merit

Colegiul Agricol „D.Cantemir” Huși :

 • 20 burse de studiu
 • 11 burse sociale
 • 19 burse de merit

Liceul Tehnologic „I.Corivan” Huși:

 • 3 burse sociale
 • 7 burse de merit

Școală Gimnaziala Nr.1 „M.Sadoveanu” din Huși :

 • 2 burse de performanță
 • 6 burse de studiu
 • 8 burse de sociale
 • 70 burse de merit

Școală Gimnaziala Nr.3 „Anastasie Panu” din Huși

 • 20 burse de studiu
 • 15 burse sociale
 • 58 burse de merit

Școală Gimnaziala Nr.2 „Ion Creangă” din Huși:

 • 4 burse studiu
 • 5 burse sociale
 • 13 burse de merit

Seminarul Teologic „Sf.Ioan Gură de Aur” Huși:

 • 8 burse de merit.

 

 

 

Comments

comments